SØRGET IKKE FOR LEGEHJELP: Foreldreparet er frifunnet for volden, men er funnet skyldig i å ha unnlatt å sørge for at sønnen fikk legehjelp. Foto: Espen Braata VG

Far frifunnet for å ha påført få uker gammel sønn 19 ribbeinsbrudd

Sønnen var seks uker gammel da helsestasjonen oppdaget blåmerkene som var begynt å bli gule. Nå er faren frifunnet i lagmannsretten for å ha påført sønnen 19 ribbeinsbrudd.

 • Ådne Husby Sandnes
 • Rolf J. Widerøe

Artikkelen er over to år gammel

Sønnen var påført alvorlige skader. Retten mener skadene må ha vært påført av et voksent menneske. Foreldrene forklarer at ingen andre passet på barnet før det ble fratatt dem. Nå er både mor og far frikjent for volden.

Påtalemyndigheten tok ut tiltale mot foreldreparet i september 2016.

I Oslo tingrett ble faren, en mann i 20-årene, dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for å påført spedbarnet de alvorlige skadene.

Ifølge tiltalen lagt frem for Borgarting lagmannsrett ble mishandlingen utført ved at faren klemte hardt rundt guttens brystkasse to ganger fra mai til juni i 2014. Da var gutten bare få uker gammel.

Mannens forsvarer, Bjørn Erik Rødser, sier faren er lettet over at han blir trodd.

– Tingrettens dom var knusende mot ham, og denne dommen er knusende andre veien. Han har fra dag én hevdet at han er uskyldig og sier han ikke har gjort dette. Han synes det fint å bli trodd, men leit at han blir dømt for å ha hensatt barnet i hjelpeløs tilstand, sier Rødser til VG.

Les også: Far dømt til åtte års fengsel for vold mot spedbarn

Ubetinget fengsel

Både far og mor ble samtidig funnet skyldig i å ha unnlatt å sørge for at sønnen fikk umiddelbar legehjelp, da de skjønte at spedbarnet hadde alvorlige skader.

Begge ble dømt til seks måneders ubetinget fengsel.

FORSVARER: Advokat Bjørn Erik Rødser hos Advokatfirmaet Storrvik sier mannen i 20-årene er lettet over å bli trodd. Foto: Advokatfirma Storrvik

Flertallet mente heller ikke at det var kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at far hadde påført sønnen skadene og må dermed ikke betale sønnen oppreisning for dette.

Slår alarm om filleristing: – En betydelig økning

Mor og far ble dømt til å betale 50.000 kroner i oppreisning til sønnen for å ikke ha sørget for legehjelp.

Moren, som er i 20-årene, ble allerede i tingretten frikjent for volden, og dommen ble ikke anket av påtalemyndigheten. Morens forsvarer, Torhild Holth, sier hun prosederte på frifinnelse også for at mor skal å ha unnlatt å søke helsehjelp for sønnen.

Vold mot barn: – Stort samfunnsproblem

– Hun er gjort kjent med resultatet om fellende dom på dette punktet. Vi har ikke tatt stilling til ankespørsmålet, sier Holth til VG. Rødser opplyser også at faren ikke har tatt stilling til om han vil anke straffutmålingen til Høyesterett.

Ifølge dommen forklarte moren på sykehuset at hun kunne «ha tatt hardt i barnet». En annen gang forklarte hun at: «Kanskje har barnet blitt holdt hardt i, men jeg må jo holde ham når spreller og gråter».

Sønnens bistandsadvokat, Brit Kjelleberg, sier hun tar dommen til etterretning og at hun forstår resultatet på bakgrunn av hvordan saken utviklet seg.

– Selv om jeg tenker at resultatet ikke er riktig. Dette er en sak hvor man har nødt til å gå gjennom rutiner for etterforskning og hvor man må bli bevisst på å ikke låse etterforskningen opp mot en gjerningsperson, som i denne saken var far, også særlig med tanke på medvirkningsansvaret i norsk rett, sier Kjellberg til VG.

IKKE RIKTIG: Sønnens bistandsadvokat, Brit Kjelleberg, sier at mye kunne vært gjort annerledes i etterforskningen av saken. Hun mener resultatet i saken ikke er riktig. Foto: Jan Petter Lynau VG

Skadene påført av voksen person

Lagmannsretten skulle avgjøre om far var skyldig i volden.

«For å finne N.N. (far journ.anm.) skyldig, må lagmannsretten kunne se helt bort fra at det er andre enn ham som har gjort dette.» skrivet lagmannsretten.

Lagmannsretten la til grunn at ribbensbruddene skyldtes stump vold ved kraftig trykk mot og sammenklemming av brystet til babyen.

Retten anså det som utvilsomt at bruddskadene ble påført barnet av en voksen person som med hendene har tatt rundt barnets brystkasse og klemt hardt til og at dette har skjedd ved to ulike anledninger.

Sint stemme overfor barnet

Faren har benektet kjennskap til at barnet hadde skader og har forklart at han ikke hadde sett noen blåmerker. Han mente barnet gråt mye på grunn av det han trodde var kolikksmerter.

FORSVARER: Torhild Holth forsvarer moren i saken, som allerede i tingretten ble frikjent for volden. Foto: Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & co.

Han har forklart at han var lite sammen med barnet alene, noe mor bekreftet. Likevel fant lagmannsretten at faren har hatt anledning til å påføre barnet skadet mens mor var i et annet rom.

Ifølge mor hadde far brukt sint stemme overfor barnet da det gråt mye. Dette benektet far.

«Det kreves et hardt press for å påføre barnet skadene, men det kreves ikke lang tid.»

Moren har forklart at hun visste at barnet var skadet, men at hun ikke vet hvordan barnet fikk ribbeinsbrudd.

Rimelig tvil

Lagmannsretten utelukket at barnet var påført skadene under fødsel eller at et fall fra stellebenk eller lignende forklarte skaden. De utelukket at barnet hadde medfødt benskjørhet og fosterhjemmet forklarte at barnet ikke hadde fått nye brudd etter barnet var flyttet fra fosterhjemmet.

Flertallet på seks dommere fant det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at det var faren som hadde påført barnet de alvorlige skadene.

At faren hadde anledning til å påføre barnet skadene og at han ble sint og snakket med høy stemme til spedbarnet da det gråt, tyder ifølge retten på manglende empati, men beviser ikke at han påført barnet de alvorlige skadene.

Én meddommer var uenig med flertallet og la vekt på at faren ikke ønsket barn, men ønsket abort og at far tidlig forklarte at han kunne ha «tatt hardt i barnet».

– Det er en grusom sak, men kan ikke la det overskygge bevisreglene i strafferetten. Det er såpass stor tvil at faren ikke kan dømmes, sier Rødser.

Mer om

 1. Krim

Flere artikler

 1. Foreldre dømt til fengsel for vold mot tvilling-spedbarn

 2. Omstridt forskning om «Shaken baby» kan bli sentralt i Hønefoss-saken

 3. Flere filleristing-dommer opphevet i USA

 4. Mor og sønn frikjent for drap eller medvirkning til drap i Søndre Land-saken

 5. Filleristet baby: Far dømt til 14 års fengsel for forsettlig drap

Fra andre aviser

 1. Retten er sikker på at en av foreldrene påførte «Jakob» 19 ribbensbrudd. Likevel blir ingen dømt for volden.

  Aftenposten
 2. «Jakob»-saken i lagmannsretten: Foreldrene avviser vold

  Aftenposten
 3. Høyesterett gir «Jakob»s foreldre samvær med sønnen.

  Aftenposten
 4. Filleristing av baby: seks års fengsel

  Aftenposten
 5. – Jeg er rystet og sjokkert over at ingen ble dømt for vold i denne saken

  Aftenposten
 6. Riksadvokaten leter etter grove voldssaker mot barn for å anke dem

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder