SIER NEI: Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo sier det er uaktuelt med et forbud mot fossilbiler i Oslo. Foto: Helge Mikalsen

Ap-Raymond: Helt uaktuelt med forbud mot fossilbiler

Torsdag morgen åpnet Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) for et forbud mot bensin- og dieselbiler i 2024. – Helt uaktuelt, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Til NRK sa miljøbyråden torsdag morgen at de «ville se om det ble nødvendig» med et forbud. Det fikk Høyres gruppeleder i Oslo Bystyre, Eirik Lae Solberg til å reagere. Han mener det vil være et ytterliggående tiltak som vil skape enorme problemer i hverdagen for mange.

– Med mindre hun kan utelukke et forbud er jeg uenig i at det er en god løsning, sier han til VG.

Avviser forbud

Nå skyter byrådsleder Raymond Johansen ned alle planer om et slik forbud. I en pressemelding torsdag ettermiddag karakteriserer byrådslederen et forbud mot fossilbiler som «helt uaktuelt».

– Med innføring av miljødifferensierte bomsatser og lavutslippssoner håper vi langt på vei å nå målsettingene innen 2024. Jeg ser det derfor som helt uaktuelt med forbud mot fossilbiler, sier byrådslederen.

les også

Vannskuter-forbud i Oslo - Hoksrud: Politisk mageplask

Handlingsplan

Torsdag legger Byrådet frem en revidert handlingsplan for bedre luftkvalitet i Oslo. Den gjeldende handlingsplanen ble vedtatt i Oslo Bystyre 20. mai i 2015, og tiltakene er i hovedsak gjennomført.

Ifølge Miljødirektoratet tilfredsstiller ikke den gamle handlingsplanen kravene i forurensningsforskriften for hvordan grenseverdiene for nitrogenoksid (NO₂) kan overholdes.

Miljøbyråd Lan Marie Berg åpnet torsdag morgen for et forbud mot bensin- og dieselbiler. Nå gjør hun det klart at hun ikke ønsker et slikt forbud. Foto: Trond Solberg

Byrådet har i den nye handlingsplanen, som et bredt flertall i Oslo bystyre vedtok før jul, bedt Klimaetaten i hovedstaden om å utrede hvordan området innenfor Ring 3 kan bli fossilfritt i 2024. Det betyr ikke at det vil bli forbudt å bruke bensin- og dieselbiler om seks år, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg.

– Det stemmer ikke som flere medier har skrevet i dag at byrådet ønsker et forbud. Vi har bedt om faglige råd til hvordan vi kan legge til rette for at området innenfor Ring 3 i Oslo sentrum blir fossilfritt i 2024, i tråd med bystyrets vedtak, sier miljøbyråden til VG.

les også

Dette er byenes akutt-tiltak på dager med høy luftforurensning

Bedre by

Berg understreker flere ganger overfor VG at hun ikke ønsker et forbud, og mener det største problemet med biltrafikken i Oslo i dag er den høye luftforurensningen, og skadene den påfører innbyggerne i byen.

– Det er over 200 000 mennesker som rammes av luftforurensning i hovedstaden i dag, hovedsakelig grunnet trafikk. Dette er Norge også dømt for i EFTA-domstolen. Staten har pålagt oss å finne løsninger for å bekjempe dette problemet.

Miljøbyråden tror innbyggerne i Oslo er positive til de grønne endringene handlingsplanen vil føre med seg.

– Jeg tror veldig mange i Oslo er bekymret for den høye luftforurensningen og de helsemessige konsekvensene det har for befolkningen. Hvis den går ned tror jeg flere vil oppleve Oslo som en bedre by å leve i, sier hun.

les også

Regjeringen åpner for økt dieselavgift

Eirik Lae Solberg sier til VG at Høyre er for at byen skal ha et klimabudsjett, men at han er uenig i noen av tiltakene, blant annet det omdiskuterte forbudet.

– Vi ser en veldig positiv utvikling nå. I desember i fjor var 40 prosent nybilsalget i Oslo elbiler. Når vi kommer til 2024 vil det nesten ikke selges bensin- og dieselbiler. Et forbud er derfor unødvendig, men vil likevel gjøre det veldig vanskelig for folk som har en gammel bensin- eller dieselbil:

– Det er snakk om barnefamilier og eldre som av og til er avhengig av å bruke bil og som kan slite med å få skiftet ut gamle kjøretøy på så kort tid, og næringslivet vil også bli berørt, sier Lae Solberg til VG.

les også

Bensin- og dieselbiler kan bli forbudt i Oslo

– Vil gi helsefordeler

Dag Tønnesen, seniorforsker ved Norsk institutt for luftforskning (NILU), forteller at instituttet aldri har kjørt noe scenario på hvordan Oslo-luften vil være om Byrådet vedtar at området innenfor Ring 3 skal bli bensin- og dieselfritt. Likevel tror han det vil ha helsefordeler for innbyggerne i området.

– Slik situasjonenen er nå er det høyeste konsentrasjonsfeltet for forurensing innenfor sentrumsnære områder, mer eller mindre Ring 2. For årsmiddelverdiene er de verste områdene der, og i noen områder rundt de store innfartsårene i nord-øst og nord-vest, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder