DEN BREDE VEI: Atle Hamar, her fotografert hjemme i Førde i januar, ber Venstre-landsmøtet om støtte til bredere riksveier foran fergefri E39 og nye firefelts veier. Foto: Terje Bringedal/VG

Venstre vil ha gul midtstripe på alle riksveier, før nye firefelts motorveier

Venstres Atle Hamar vil utsette planen om firefelts fergefri E-39 langs Vestlandet, fram til samtlige riksveier i Norge er brede nok til å få gul midtstripe.

– Altfor mange av riksveiene på Vestlandet har fortsatt bare plass til halvannen bil i bredden, sier Hamar til VG.

– Før vi dundrer til med nye flotte broer og undersjøiske tunneler, må vi få opp standarden på dagens riksveinett. Derfor må firefelts vei vente til riksvei-nettet er så bra at de kan få gul midtstripe, legger han til.

Statssekretæren for Venstre i Klima- og miljødepartementet har i vinter ledet Venstres distriktsutvalg.

Utvalget ble satt sammen for å dempe inntrykket av Venstre som et urbant storby-parti, og demme opp for Senterpartiets enorme fremgang i Distrikts-Norge.

les også

Slår tilbake mot Sp-lederen: – Vedum stakkarsliggjør Distrikts-Norge

Kaffe på ferja

Venstres landsmøte på Hell kommende helg skal Atle Hamar rulle ut forslaget til Venstres nye distriktspolitikk. Der har gul midtstripe fått forrang foran ferjefri, fire-felts E39 fra Kristiansand til Trondheim:

– Folk vil heller ha god, bred og sikker vei mellom ferjeleiene, enn gigantbruer som koster skjorta. Så kan vi heller slappe av og drikke kaffe på ei og annen ferje underveis, sier Atle Hamar, som også er Venstres ordførerkandidat i den nye storkommunen Sunnfjord med 23 000 innbyggere.

Ferjefri E39 har vært den våte drømmen for politikere på Vestlandet i en generasjon. I Nasjonal Transportplan, som Stortinget vedtok i 2013 og 2017, har to regjeringer høytidelig lovet velgerne å levere.

Solberg om nasjonal transportplan: Skal bruke 1000 milliarder kroner

Mangler 1200 kilometer

– 12 prosent av riksveiene i Norge er så smale at det ikke er plass til gul midtstripe. Det er ca. 1200 kilometer, ifølge Statens vegvesen. Det er god miljø- og samferdselspolitikk å rette ut og trygge det veinettet vi allerede har, før vi kaster oss på broprosjekter som er helt i utkanten av hva som er teknisk mulig, sier Hamar.

Ifølge statsbudsjettet for 2018 skulle 26 kilometer riksvei få gul midtstripe i fjor.

Hyppige ferger

Fjordkryssingene over Sognefjorden og over Storfjorden i Møre og Romsdal regnes som de mest krevende strekningene å erstatte ferge med fast vei, på E39.

– Nå er ferge-frekvensen så god at man sjelden trenger å vente mer enn 20–30 minutter på neste ferge. Vi har gjort enorme klima-fremstøt gjennom først gassferger, og så elferger. Når det fortsatt er så mye dritt-vei i Norge er det viktig å trygge det vi har av veier først, sier Atle Hamar.

Konkret foreslår han denne teksten til Venstre-landsmøtet:

«Bygge veistandard til gule midtstripe på alle Europavegar som i dag
ikkje har det, før utbygging av nye 4-felts motorvegar»

les også

Venstre-Trine svarer kritikerne: – Jeg vet hva som skal til. Jeg har gjort det før.

Var enige om E39

Men regjeringskollega og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) jubler ikke over Venstre-forslaget. Han minner om at de fire partiene som nå sitter i flertallsregjeringen, har stått sammen om Nasjonal Transportplan siden 2013:

– Mitt og Fremskrittspartiets utgangspunkt er at vi skal gjøre begge deler, både fjordkryssinger og utbedring av riksveiene. Derfor jobber vi etter den mest ambisiøse transportplanen noen regjering har lagt fram, sier Dale til VG.

– Vi er enige om en plan som åpner for å bygge lengre sammenhengende veistrekninger, derfor opprettet vil Nye Veier. E39 skal bli Vestlandets InterCity, og den planen ligger fast.

les også

Rogfast: Gigantprosjektet til 16,8 milliarder

Sparer penger

– Så regjeringen går for de store prosjektene og lar de små gjenstående strekningene uten gul midtstripe ligge på vent?

– Det var nok slik tidligere, men jeg er uenig i at det er situasjonen fortsatt. Det jobbes med utbedring og rassikring, og med gang- og sykkelveier over hele landet etter planen som alle fire partiene har vært enige om.

– Men fergefri E39 blir vanvittig kostbart?

– Ja, men vi jobber også inn enorme besparelser. Møreaksen alene ligger an til å bli 16 milliarder kroner billigere enn vi trodde opprinnelig, sier Dale.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder