EKS. BYRÅD: Kristin Vinje (55) er kjent som Høyre-politiker i en årrekke, og har fartstid som blant annet finansbyråd og stortingsrepresentant for partiet. Nå vil hun bli utdanningsdirektør i Oslo. Foto: Ole Martin Wold, VG

Høyretopp vil bli skolesjef i Oslo: - Har veldig lyst på jobben

Tidligere Oslo-byråd og stortingsrepresentant for Høyre, Kristin Vinje (55) er blant søkerne til stillingen som sjef for Osloskolen etter Astrid Søgnen (67).

Det går frem av søkerlisten med i alt 12 gjenværende søkere til den profilerte stillingen som formelt heter «direktør i Utdanningsetaten».

– Dette er en stilling jeg har veldig lyst på. Det å få være med på å videreutvikle osloskolen, er en meningsfull oppgave, og jeg mener at jeg er godt kvalifisert gjennom min lange ledererfaring både i offentlig og privat sektor, skriver Vinje i en tekstmelding til VG.

Hun mener hennes politiske erfaring er en fordel.

– Du har ikke for stor politisk slagside til en slik jobb?

– Jeg synes ikke det, men det får andre vurdere, svarer Kristin Vinje.

les også

Astrid Søgnen i høring: – En menneskelig belastning

Utdanningsetaten i Oslo er Norges største kommunale etat, og har de siste 18 årene vært ledet av Astrid Søgnen. Hun gikk av mot sin vilje, 67 år gammel, i desember i fjor.

Også Søgnen hadde politisk bakgrunn, blant annet som statssekretær for tidligere utdanningsstatsråd Gudmund Hernes og Arbeiderpartiet.

DIREKTØRER: Kari Andreassen (til venstre) overtok midlertidig som sjef for Utdanningsetaten i Oslo etter profilerte Astrid Søgnen (til høyre). Bildet er tatt under en egen høring i bystyresalen i januar der Søgnen gikk til angrep på byrådet for foranledningen til at hun gikk av som direktør. Foto: Trond Solberg, VG

Andreassen har ikke søkt

Etter at Søgnen forsvant ut, overtok tidligere bydelsdirektør Kari Andreassen på midlertidig basis som utdanningsdirektør. Men Andreassen har ikke søkt den permanente stillingen som utdanningsdirektør, ifølge søkerlisten.

Hun er heller ikke aktuell for å bli hentet til stillingen.

– Jeg trives godt i jobben, men har valgt å ikke søke av private årsaker. Denne jobben er svært arbeidskrevende og jeg ikke kan velge en så krevende jobb over så lang tid akkurat nå, skriver Andreassen i en epost til VG.

Hun har gitt byrådsavdelingen beskjed om at hun ikke er aktuell for jobben.

les også

Ny rapport: Slakt av ledelsen i Utdanningsetaten

Blant søkerne i tillegg til Vinje, som nå er i en lederstilling som visedekan ved Universitetet i Oslo, er avdelingsdirektør Hilde Gran i Utdanningsetaten i Oslo og rektor Mette Marianne Stenberg.

Kari Andreassen, som inntil permanent ansettelse fungerer som utdanningsdirektør, mener jobben er svært spennende og lærerik.

– Min ledelsefilosofi handler mye om å delegere myndighet, og jeg ser at mange ledere blir gode når de får ballen og ansvaret. Jeg er stolt av at vi har gode og åpne diskusjoner internt om hvordan vi kan samarbeide mer på tvers og styrke ytringskulturen, sier Andreassen.

Manglende ytringskultur for de ansatte var et gjennomgående tema i Utdanningsetaten og Oslo kommune i hele fjor.

les også

Kari Andreassen overtar som skolesjef etter Søgnen

Hele seks søkere av 19 som opprinnelig hadde søkt, har senere trukket sin søknad på stillingen.

To av søkerne har bedt om at søknadene deres er unntatt offentlighet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder