VERTEN OG STØTTESPILLEREN: Alf Sanner blir husvert når tidligere innsatte får sitt eget hus i Oslo. Han har selv både vært innsatt og jobbet med rusterapi i fengsel. Christian Ringnes trådte til da organisasjonen trengte større lokaler. Foto: Bjørn Thunæs.

Kjøpte hus til eks-fanger

Investoren Christian Ringnes har brukt ni millioner kroner på å kjøpe hus til tidligere kriminelle som jobber for å rehabilitere fanger.

- Ideen til WayBack er fantastisk god. De som selv vet hva det handler om, jobber for å få innsatte ut av kriminaliteten, sier Ringnes. Han har kontor i Tollbugata i Oslo Sentrum og ser selv kriminalitet og rusproblemer så fort han går ut av kontordøren.

- Kriminalitet er et problem for gårdeiere, så jeg har en egeninteresse i dette. Jeg vet ikke hva et innbrudd koster samfunnet, straffeapparatet og de som er midt oppe i det, men det er mye. Dette arbeidet er noe jeg gjerne støtter, sier Christian Ringnes.

Gir pengestøtte

Fra før får Kirkens Bymisjon, Bellona og Gatejuristen pengestøtte fra hans firma Eiendomsspar. WayBack, som i dag leier et lite lokale på Grønland, får leie mye større lokaler av Ringnes for samme sum de i dag betaler.

Organisasjonen WayBack er ganske ny i Norge og bygges nå opp i Oslo, Østfold og Vestfold i første omgang. Stifterne var fem innsatte i Oslo fengsel som mens de sonet tunge dommer, så innsatte bli løslatt og komme tilbake med nye dommer.

Faddere

Nå er de selv faddere for innsatte, holder motivasjonsmøter i fengslene og forsøker å være tilgjengelig døgnet rundt når innsatte løslates.

Organisasjonen jobber for å bygge opp et rusfritt nettverk rundt den innsatte, slik at veien tilbake til dårlige venner i dopmiljøet ikke skal være så kort etter soning.

- Nettverk, jobb og et OK sted å bo er det viktigste for den som kommer ut fra fengsel. Det er det vi forsøker å hjelpe dem med. Beregninger fra Sverige viser at putter du en krone inn i rehabilitering, får samfunnet 18 kroner tilbake, sier Ole.

- Sånn avkastning klarer ikke noen i min bransje å få til, sier investoren Ringnes.

Way Back har fått jobbavtaler med Stormberg i Kristiansand og Proteinfabrikken i Vestfold, der tidligere innsatte får hospitere. Dermed får de jobberfaring og tar et skritt i riktig retning.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder