LOCKOUT: Fungerende NHO-sjef Ole Erik Almlid og direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, varsler at NHO vurderer å ta et dramatisk virkemiddel i bruk for å stanse sykepleierstreiken. Foto: Frode Hansen

NHO truer med lockout mot sykepleiere

NHO vurderer å stenge ute alle sykepleierne som er i konflikt i et forsøk på å få slutt på sykepleierstreiken.

 • Bjørn Haugan

Artikkelen er over ett år gammel

– Jeg kan bekrefte at vi reagerer så sterkt på flere sider av den pågående sykepleierstreiken, at vi vil be styret i NHO vurdere lockout. Dette er et virkemiddel vi ikke ønsker å bruke, men situasjonen er så alvorlig at det må vurderes, sier fungerende NHO-sjef, Ole Erik Almlid.

Han sier saken var på bordet under styremøtet tirsdag 6. november.

– Administrasjonen i NHO er anmodet om å finne en løsning på konflikten, uten at vi bruker lockout, men at det dessverre er et mulig neste steg, hvis vi ikke kommer ut av den fastlåste konflikten, sier Almlid.

Hittil har Norsk Sykepleierforbund (NSF) tatt ut 56 av rundt 500 sykepleiere som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia. Streiken ble innledet 25. oktober.

Norsk Sykepleierforbund sier til VG at de reagerer sterkt på trusselen om lockout.

– Det er svært alvorlig hvis et slikt maktmiddel tas i bruk for å stoppe en rettferdig lønnskamp for de lavest lønnede sykepleierne i bransjen. Dette er en
fallitterklæring fra NHO, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

– Denne kampen handler om en rettferdig kamp for de lavest lønnede i et kvinnedominert yrke. Vi synes derfor det er spesielt alvorlig hvis NHO tar i bruk lockout i en slik situasjon. Vi har blitt enige med alle andre arbeidsgivere. Her viser NHO Handel og Service en sjelden mangel på respekt for en yrkesgruppe som er helt nødvendig hvis de fortsatt skal kunne drive i helsesektoren.

– Trues av konkurs

En lockout er arbeidsgiverenes streikevåpen og betyr i dette tilfelle at NHO vil varsle plassfratredelse og nekte samtlige 500 sykepleiere å gå på jobb.

– Dette er foreløpig en liten konflikt med et svært begrenset streikeuttak, som folk flest ikke er rammet av. Hvorfor vurdere noe så drastisk som lockout?

– Det er tre hovedårsaker til det, sier Almlid:

– NSF har tatt ut sykepleiere veldig skjevt: De har tatt ut ansatte i streik, blant annet i noen få utvalgte små bedrifter, som rammes knallhardt økonomisk. Flere av dem trues av konkurs som følge av streiken.

- Stå på, dere streiker for mange!

– Det andre er at NSF har stilt krav som går ut over rammen til vårens samordnede oppgjør. Vi kan ikke la NSF utfordre enigheten som vi har oppnådd med totalt 500.000 ansatte i LO/YS-virksomheter. NHO har tilsvarende avtaler med Fagforbundet, hvilket betyr at man må behandle disse på lik måte som sykepleierne. Og det vil føre til at medlemmer vil få mer enn vårens oppgjør ga. Vi kan rett og slett ikke åpen for det.

– Det tredje er at NSF vil innføre lønnssystemet i kommunene i privat sektor. Det betyr at de vil at alt skal forhandles sentralt og all lønn bestemmes ut fra ansiennitet og utdanning. Det er vi prinsippielt motstander av fordi lokal konkurranse er viktig og da må lønnsdannelsen i stor grad skje lokalt, sier han.

– Ikke noe vi ønsker

VG møter Almlid og NHOs arbeidslivsdirektør, Nina Melsom, i NHO-huset på Majorstua i Oslo.

Hun sier det dreier seg om viktige prinsipper.

– NSF krever at NHO skal innføre KS' lønnsstige og ha garanti for minst 500.000 kroner i lønn ved 10 års ansiennitet. Det er helt umulig for NHO å akseptere offentlig lønnsstige i våre tariffer.

– Lockout er likevel et dramatisk virkemiddel, som ofte skaper stor konflikt?

– Vi vet hvilken belastning og ansvar det er å gå til lockout. Det er absolutt ikke noe vi ønsker. Men når konflikten er totalt fastlåst og motparten stiller krav de vet at vi av prinsippielle årsaker ikke kan innfri, så kan vi komme dit at det er en nødvendig utgang, sier Almlid, som har rykket opp som NHO-sjef etter at Kristin Skogen Lund gikk av.

Varsel om fare for liv og helse i sykepleierstreiken

Han er en av kandidatene til å bli NHO-sjef på varig basis.

– Det er også slik at det vil dreie seg om en passiv lockout, hvor vi begrenser den til resten av overenskomsten, sier Melsom:

– De må bære ansvaret

I en aktiv lockout er det arbeidsgiverene som tar initiativ til plassoppsigelse: Det er arbeidsgiver som tar initiativet til en arbeidskamp.

NHO har ikke gitt dispensasjon under streiken.

– Det gir vi i hovedregel bare i begynnelsen av en streik, ofte knyttet til uforutsette forhold som følge av oppstarten. Vi ser at streiken går ut over pasienter, ansatte og bedrifter. Det er svært beklagelig, men det er NSF som har bestemt hvem som skal streike, ikke NHO Service og Handel, sier Melsom og legger til:

– De visste hvilke konsekvenser som ville komme av streiken, og de må derfor også bære ansvaret for det.

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund betegner en eventuell lockout som en fallitterklæring – og mener at NHO Service og Handel setter sin lit til at regjeringen griper inn til fordel for arbeidsgiverne og deres mål om å
holde lønningene nede.

– Dette viser bare at NHO ser at de ikke kan vinne frem i denne saken gjennom vanlige midler. Vi har på vår side vært opptatt av å føre en ansvarlig arbeidskamp, det har vi klart, og det har ikke vært fare for liv og helse.

Lockout brukes sjelden, men når det har blitt brukt, har det ofte vakt stor oppmerksomhet.

Den mest dramatiske lockouten i historien varte fra februar til august 1931, da 60.000 arbeidere ble utestengt fra sine jobber. Menstad-slaget var en del av den konflikten.

– Det har siden nærmest vært et bannlyst begrep i norsk arbeidsliv, og det er meget
spesielt hvis det skal gjenoppstå i forbindelse med en lovlig streik som handler om
minstelønn for sykepleiere, sier By.

Almlid beklager, hvis de ender med å bruke lockout.

– Det som bekymrer meg, og som jeg beklager, er at denne konflikten rammer uskyldige eldre og syke. Hvis vi må svare på NSFs streikeuttak med en lockout, kan det gjøre at enda flere pasienter vil bli bekymret. Vi gjør alt vi kan for å unngå å komme dit.

Eli Gunhild By sier hun vet at andre arbeidsgiverorganisasjoner følger situasjonen tett.

– Denne konflikten handler om at NHO Service og Handel, ved å legge seg under på lønnsbetingelsene til andre tilbydere i offentlig sektor og privat sektor for øvrig, ønsker å vinne anbud i det offentlige helsevesenet på sykepleiernes bekostning.

By sier hun regner med at en samlet fagbevegelse vil fordømme dersom NHO bruker lockout i håp om å tvinge fram en lønnsnemnd.

– I praksis betyr dette at våre sykepleiere er uten reell streikerett, påpeker hun.

Pasienthotellet på Ullevål kan bli stengt på grunn av sykepleierstreiken

I 1986 utestengte Norsk Arbeidsgiverforening ( Nåværende NHO) 102.000 organiserte i fem LO-forbund. Blir blant annet husket fordi Jern og Metall-sjef Lars Skytøen slo neven i bordet og uttrykte i sinne, hvor tåpelig lockouten var. Arbeidsgiverne led et sviende nederlag og arbeidsgiversjefen Pål Kraby måtte gå.

Disse er rammet

Streiken rammer private helsesenter og pasienthotell i seks fylker, deriblant Haukeland pasienthotell, som er den største sengeposten på sykehuset.

Bedriftene som er rammet av streiken:

 • Åstveit Helsesenter AS – NSF Hordaland.
 • Eurest Haukeland pasienthotell AS – NSF Hordaland.
 • Eurest Zefyr pasienthotell AS – NSF Nordland.
 • Eurest Ullevål pasienthotell AS – NSF Oslo.
 • Godthaab Helse- og rehabilitering – NSF Akershus.
 • Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS – NSF Troms.
 • Ringen Rehabiliteringssenter AS – NSF Hedmark.

Mer om

 1. Lønnsoppgjør
 2. Lønn
 3. Streik
 4. Landsorganisasjonen (LO)
 5. Norsk Sykepleierforbund
 6. NHO

Flere artikler

 1. Brudd i megling – sykepleierne går ut i streik

 2. NHO har gitt sykepleierne nytt tilbud – fikk nei

 3. Kilder til VG: Sykepleierstreiken kan bli stanset i dag

 4. Kilder til VG: Tvungen lønnsnemnd i sykepleierstreiken

 5. Sykepleier Oda rammes av lockout: Går opp 43.000 i lønn når kommunen overtar

Fra andre aviser

 1. NHO har vedtatt lockout i sykepleierstreiken

  Aftenposten
 2. Sykepleierne går ut i streik

  Bergens Tidende
 3. Sykepleierstreiken stanses med tvungen lønnsnemnd

  Aftenposten
 4. – Situasjonen er ganske dramatisk

  Bergens Tidende
 5. Sykepleierne står klare til å streike fra torsdag morgen

  Bergens Tidende
 6. Regjeringen stanser sykepleierstreiken med tvungen lønnsnemnd

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder