PÅVIRKET GRANSKING: Det er kommet inn over hundre varsler mot Astrid Søgnens avdelingsdirektør, Ragnhild Røed. VG har avslørt hvordan skolesjefen har prøvd å påvirke den uavhengige granskingen i kjølvannet av varslerstormen. Foto: Trond Solberg / VG

Søgnen fikk fjernet konklusjon fra uavhengig granskingsrapport

Eksterne granskere ble av skolesjef Astrid Søgnen bedt om å fjerne avgjørende ord og konklusjoner fra sin egen granskingsrapport i en omfattende varslersak.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

VG kan i dag avsløre hvordan skolesjef Astrid Søgnen i Utdanningsetaten i Oslo ba granskere fjerne og endre funn i en uavhengig granskingsrapport mot hennes egen avdelingsdirektør.

Se forklaringene til Tinia, Utdanningsetaten og kommunikaldirektøren her.

les også

Gransker om Søgnen-møte: - Surrealistisk forestilling

Det har siden 2014 kommet inn over hundre varsler mot avdelingsdirektør Ragnhild Røed, i Utdanningsetatens lønnsavdeling (EFT Kompetanse). Det varsles blant annet om trakassering og fryktkultur.

I 2016 beordret Oslo kommunes sentrale varslingsråd en ekstern gransking av de alvorlige varslene. Varslingsrådet er siste instans for behandling av varslingssaker som meldes inn til kommunen.

Det er tidligere dokumentert at det var uenigheter mellom konsulentselskapet som gjennomførte granskingen og Søgnen.

Nå kan VG vise hva disse uenighetene har dreid seg om, og nøyaktig hva granskere i konsulentselskapet Tinia ble bedt om å fjerne.

les også

VG avslører: Over hundre varsler mot Astrid Søgnens underdirektør

Fjernet konklusjon

Dokumenter VG har fått tilgang til viser at granskerne Anne Cathrine Grande Eidissen og kollega Olve Steinset ferdigstilte sin granskingsrapport 27. juni 2016 og overleverte den til Utdanningsetaten.

Følgende sto i denne rapporten:

«1. Vi konkluderer derfor med at det har vært utøvd svak og en til dels autoritær form for ledelse i EFT Kompetanse.

2. Videre konkluderer vi med at slik ledelse er lite i samsvar med AML § 1-1, Etiske regler for ansatte i Oslo kommune og Oslo kommunes krav til ledelse.»

Denne konklusjonen (merket gult) er fjernet helt i den endelige granskingsrapporten, som ble forelagt varslingsrådet til sluttbehandling.

Klikk og dra for å sammenligne rapportene:

I forkant av konklusjonen har Tinia skrevet en grundig begrunnelse for hvorfor de kommer frem til at ledelsen ikke jobber i henhold til loven og kommunens etiske regler.

Mye av begrunnelsen beholdes som den er, også i den endelige versjonen, men konklusjonen blir altså slettet.

VG har tidligere vist hvordan Søgnen fjernet ord og vesentlige deler av konklusjonen i et sammendrag hun sendte til varslingsrådet i forbindelse med behandlingen av saken.

I rapportens samlede konklusjonen er teksten i gult fjernet:

Krevde endringer og flere intervjuer

Det er ikke bare i den endelige rapporten Søgnen krevde endringer.

Allerede før Tinia var ferdig med sitt arbeid, hadde Søgnen, hennes sjef, kommunaldirektør Bente Fagerli, og HR-direktør i Utdanningsetaten Anne T. Ferignac, hatt møter og e-post-korrespondanse med granskerne og krevd at de foretok nye intervjuer og hentet inn mer dokumentasjon i undersøkelsene. Det gjorde Tinia.

les også

Hovedverneombud mener skoletopper pyntet på konklusjon i varslersak

– Vi ønsket å forsikre oss om at Tinia hadde all nødvendig informasjon. Det er naturlig at vi mot slutten av slikt arbeid har møter og dialog om prosess og innhold før endelig ferdigstillelse av rapportene, har Ferignac sagt til VG tidligere.

Da de så fikk endelige versjon fremlagt 27. juni 2016, krevde etaten at mer skulle fjernes fra rapporten. Bedriftshelsetjenesten Stamina Helse ble koblet på. Det var de som hadde hyret inn Tinia som uavhengig, ekstern aktør for å gjøre undersøkelsen.

I en e-post 7. juli skriver etatens Stamina-kontakt Kari Opseth Øren følgende:

Foto: FAKSIMILE

«Spinkelt grunnlag»

Rapportene blir endelig avlevert ettermiddagen 8. juli. Samme morgen skriver Søgnens høyre hånd, HR-direktør Ferignac, i mail til Tinia, med kommunalsjef Fagerli på kopi:

Foto: FAKSIMILE

Det som betegnes som «spinkelt grunnlag» av Utdanningsetaten er flere samtaler Tinia hadde med begge sjefene, og totalt 24 personer, deriblant ansatte og tillitsvalgte. Det jobber 24 ansatte i seksjonen som er blitt gransket. I tillegg ble det gjort intervjuer med åtte tidligere ansatte. Det foreligger også skriftlig dokumentasjon i rapportene, slik som mailkorrespondanse, brev og møtereferater.

Avdelingsdirektør Røed har tidligere uttalt overfor VG at hun ikke fikk imøtegått beskyldninger i rapporten. Dette er avvist av Tinia, som sier at lederne fikk fullt innsyn og mulighet til å komme med sine anmerkninger, i/til hele faktagrunnlaget før rapport ble utarbeidet.

NEKTET: Olve Steinset, gransker i Tinia, nektet å etterkomme alle ønskene til Astrid Søgnen og Utdanningsetaten. Foto: Morten Asbjørnsen

Kranglet om mandat

På tross av etatens ønsker, nektet granskerne å gjøre ytterligere endringer. De understreket at rapportene var i henhold til mandatet fra byrådsavdelingen.

«Rapportene dere nå har fått er våre endelige rapporter og det kommer ikke til å bli gjort flere endringer i disse. Viser ellers til hva som står i e-posten dere nå har fått hvor endelige rapporter ligger vedlagt. Vi har svart på mandatet og oppdraget slik det faktisk er formulert», skriver Tinia i svar til etaten 8. juli 2016.

– Vi foretok noen endringer i rapportene, i forståelse med vår oppdragsgiver Stamina. Dette for at de skulle komme i bedre posisjon overfor sin kunde i oppfølgingsarbeidet i etterkant, forklarer Olve Steinset i Tinia til VG.

VG har vært i kontakt med Kari Opseth Øren, som tidligere jobbet i Stamina, samt nåværende ledelse i Stamina Helse. Ingen av dem ønsker å kommentere saken.

les også

Inga Marte Thorkildsen ber Søgnen om redegjørelse

«Noe er endret og omskrevet»

I en annen e-post fra Steinset i Tinia til Fagerli og Utdanningsetaten samme dag, som VG har fått innsyn i, er det åpenbart at det er uenighet mellom partene om rapporten som til slutt foreligger.

E-posten avsluttes med: «Skulle dere ikke tilslutte dere konklusjonene, ser vi ingen grunn fra vår side til å opprettholde møtet 30.08.16». Samtidig er det klart at «noe er endret eller omskrevet» i rapporten.

Foto: FAKSIMILE

Søgnen selv har ikke svart på VGs henvendelser. All kommunikasjon har gått gjennom HR-direktør Ferignac. Hun skriver følgende i en e-post til VG:

– Vi har lest alt som har kommet fra Tinia grundig. Vi har forholdt oss til sluttrapportene fra Tinia og konklusjonene i disse, og på bakgrunn av det satt i verk en rekke tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte i avdelingen. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken ytterligere.

Tidligere har hun forklart VG at «utkastet hadde behov for ytterligere bearbeiding «med tanke på presiseringer av detaljer, språk mv.»

Les mer: Gransker om Astrid Søgnen-møte: - Surrealistisk forestilling

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder