STERKERE LUT: Den nyinnsatte barne- og likestillingsministeren, Linda Hofstad Helleland, varsler nytt system for å hindre at fosterbarn blir uten de minimum antall tilsyn loven krever. Foto: Mattis Sandblad

Barneminister varsler strakstiltak etter VG-avsløring

2100 fosterbarn har ikke fått tilsyn etter loven. Nå varsler barne- og likestillingsminister strakstiltak.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Et av fire fosterbarn får ikke lovpålagt antall tilsyn. I titalls kommuner er situasjonen enda verre, viser en omfattende kartlegging VG har gjort.

Nå varsler barneminister, Linda Hofstad Helleland (H), at hun har fått nok.

– Det må åpenbart sterkere lut til og derfor varsler jeg nå et nytt system for oppfølging, slik at kommuner som bryter loven blir ansvarliggjort, sier Helleland til VG.

les også

Tilsyn av fosterbarn: Disse kommunene sviktet mest

les også

Tilsynssvikten: Dette svarer kommunene

Skal blinke ut versting-kommunene

Alle kommuner er pålagt av loven å utføre minst fire tilsynsbesøk hos fosterbarnet per år. Dette for å ivareta barnets rettssikkerhet og påse at hun får god omsorg i fosterhjemmet.

Statsråden melder at det nå vil innføres et system hvor kommunene som bryter regelverket blinkes ut som verstinger.

– Vi innfører nå et trafikklyssystem som tydelig vil vise hvilke kommuner som svikter. Det vil tydeliggjøre hvilke kommuner som ikke ivaretar tilsynet med barn i fosterhjem, sier Helleland.

les også

2100 fosterbarn uten lovpålagt tilsyn

les også

Må svare om tilsyns-svikt

Tettere oppfølging

Det skal nå utarbeides halvårlige oversikter og vurderinger av status i alle kommuner basert på hennes trafikklyssystem.

– Å stå på den "røde listen" vil ikke være spesielt attraktivt for noen ordførere eller rådmenn, sier Helleland

Hvor listen skal ligge for å betegne en kommune som rød er uavklart. Departementet melder at kommunene nå skal følges ekstra nøye.

- Når det offentlige har overtatt omsorgen for et barn, kan vi ikke slå oss til ro med at det kommunale barnevernet ikke følger opp barnet og forsikrer seg om at det har det bra i fosterhjemmet, sier statsråden.

Du kan se situasjonen i din kommune ved å klikke på kommuneoversikten nederst i denne saken.

KREVER BØTER: Barneombud, Anne Lindboe, har krevet bøter til kommune i kjølvannet av VGs avsløring. Foto: Sæther, Patrick da Silva

– Meningsløst å straffe kommunene

Kommuner som sliter mest med å gi fosterbarna det tilsynet loven krever, forklarer det med at de ikke har økonomiske ressurser eller, tid eller tilgang til tilsynsførere.

– Hvis det er noen som skal få rødt lys, er det barneministeren selv. Det er hennes ansvar at kommunene er i stand til å utføre de tjenestene de er pålagt, sier Kari Henriksen (Ap), stortingsrepresentant og medlem i familie og kulturkomiteen.

– Det er meningsløst å straffe kommunene når det ikke er tilsynsfører å oppdrive. Å innføre trafikksignalsystem er altfor lettvint av Helleland. Dette er altfor alvorlig problemstilling, og det er barna som betaler prisen, sier Henriksen til VG.

Kan ikke gi bøter

Barneombud, Anne Lindboe, krever bøter til kommuner som ikke klarer å følge loven overfor fosterbarna.

Dette mener statssekretær Tom Erlend Skaug (H) i Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), at fylkesmannen allerede idag har anledning til å gjøre ved å gi mulkt ved fristbrudd.

VG har spurt samtlige fylkesmenn i Norge om de noen gang har gitt mulkt i en sak om svikt i tilsyn av fosterbarn.

Samtlige fylkesmenn svarer at regelverket ikke åpner for dette. Ingen har noen gang bøtelagt en kommune for tilsynssvikt.

På spørsmål om Helleland vil avklare overfor fylkesmenn om de kan gi bøter til kommunene i denne saken svarer hun:

- Bufdir har fått i oppdrag å evaluere den nye tilsynsordningen for barn i fosterhjem. Målet er å ha gjennomført evalueringen innen september. Det er derfor for tidlig å konkludere med hvilke endringer det eventuelt er behov for.

les også

Barneombudet om fosterbarna: Bøter til kommuner som ikke fører tilsyn

Kalles inn på teppet

Selv om fylkesmennene foreløpig ikke kan gi bøter har barneministeren gitt dem et annet oppdrag.

– Fylkesmannen har fått i oppgave å gjennomføre dialogmøter i alle kommuner, der målgruppen er barnevernsledere og kommuneledelsene, sier Helleland.

Hun forteller at tema for møtene er risiko- og tilstandsvurderinger i barnevernet og oppfølging av eventuelle sviktområder. Kommunenes fosterhjemsarbeid vil være et opplagt tema i disse samtalene.

– Jeg nevner også at Bufdir nå etablerer egne veiledningsteam som skal hjelpe kommuner med størst svikt i barnevernet til å få på plass nødvendige rutiner og arbeidsformer. Jeg vil også ta opp denne saken med KS, avslutter Linda Hofstad Helleland

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder