UTENFOR OED: Her Ella Marie Hætta Isaksen i midten. Til venstre sitter Erik Anders Sæter.

Ordfører med brannfakkel i Fosen-saken: − Kroken på døren for Finnmark

Ordfører Aina Borch (Ap) i Porsanger mener næringsutvikling i Finnmark vil stoppe opp dersom Fosen-demonstrantene får gjennomslag. Tirsdag fortsetter demonstrasjonene utenfor Olje- og energidepartementet.

Publisert:

Andre Ap-ordførere i Nord-Norge VG har snakket med krever fortgang i prosessen og en løsning på konflikten.

Mandag gikk Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen ut med støtte til aksjonistene i Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat, som i flere dager har demonstrert ved og i Olje- og energidepartementet.

– Sånn jeg tolker dette, så må vindmøllene rives, uttalte Wilhelmsen til VG.

Aksjonistene reagerer på at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet – over 500 dager etter dommen. Tirsdag fortsetter demonstrasjonene, blant annet sammen med den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg.

Bli oppdatert: Derfor demonstrerer de

BØR RIVES: Ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø mener vindmøllene på Fosen må rives.

– Kroken på døren

Men langt fra alle ordførere i Finnmark deler Gunnar Wilhelmsens klokkeklare oppfatning.

– Dersom sametingsrådet og aksjonistenes argumentasjon vinner fram, tenker jeg at det vil være kroken på døren for Finnmark. Det vil ikke være mulig å få til en positiv utvikling med arbeidsplasser som fremmer det grønne skiftet, mener ordfører Aina Borch (Ap) i Porsanger.

– Du har kanskje samiske velgere i Porsanger som vil reagere på en slik uttalelse. Hva vil du svare dem?

– Det er mange som er uenige med meg, og det har jeg veldig stor respekt for. Jeg har bodd og levd hele mitt liv i Finnmark. Jeg har også et samisk opphav som ble fornorsket for flere generasjoner siden. Min stemme må være like mye verdt som de øvrige stemmene her. Jeg håper vi kan diskutere sak i stedet for person, sier hun.

UT MOT AKSJONISTENES KRAV: Ordfører Aina Borch i Porsanger – her fotografert i 2019 under åpningen av «Finnmark» på Norsk Folkemuseum.

– Kysten blør

Selv om Fosen-dommen er en enkeltstående sak i Trøndelag, frykter Borch at den vil få konsekvenser for andre arealkonflikter.

– Jeg har sett hvordan kysten i Finnmark – og hele Finnmark – blør etter at det moderne samfunnet har gjort sitt inntog. Hvordan skal vi sikre et livskraftig Finnmark dersom vi ikke diskuterer fremtidens arbeidsplasser?

Hun forteller at hun forstår at aksjonistene er utålmodig.

– Jeg skjønner også at de ønsker en løsning som gagner deres oppfatning, sier hun.

– Men jeg er oppriktig bekymret på vegne av utviklingen i nord dersom man skal følge aksjonistenes krav. Vi står i tøffe arealkonflikter med flere interessenter i Finnmark. Jeg vet hva sametingsrådet sier til næringsvirksomhet vi foreslår. De er ikke interessert i å diskutere, sier ordføreren.

Hun mener departementet må ta tak i saken raskt, slik at det kommer en løsning.

– Det haster

Det krever også hennes ordførerkollega i Vadsø, Wenche Pedersen (Ap).

– Som ordfører i Vadsø og som leder av regionrådet i Øst-Finnmark, har jeg hver gang jeg har hatt sjansen sagt til partiet og regjeringsapparatet at det er en sak de må få ryddet av bordet: Prosessen rundt Fosen-dommen, sier hun til VG.

Hun tok det opp senest på landsstyremøtet i Arbeiderpartiet for et par uker siden.

– Den vil få konsekvenser for alt: Kraftutbygging, nettutbygging, eventuelle vindkraftverk. Den har blitt en symbolsak, sier hun.

Hun vil ikke foregripe hva en mulig løsning kan være.

– Men det haster. Vi er utålmodige, sier hun.

ORDFØRER: Tidligere politimann, nåværende ordfører i Hammerfest, Terje Wikstrøm (Ap).

– Fosen dommen brukes i dag som en rettesnor i forhold til ganske mange andre prosesser som pågår. Det være seg gruvedrift eller annen aktivitet. Det hekter noe usikkerhet rundt dommen. Er det en dom for Fosen eller fremtidig næringsaktivitet og utbygging, det må vi få klarlagt nå, sier ordfører Terje Wikstrøm (Ap) i Hammerfest.

Se intervju med Greta Thunberg mandag:

Ber regjeringen rydde opp

Ordfører Bernth Sjursen (Ap) i Måsøy har en forståelse for aksjonistene

– Jeg har forståelse begge veier. På ene siden er det en arealkonflikt. På den andre siden er det et behov for kraft. Ellers må vi gå bort fra at vi skal ha kraft, sier Sjursen.

– Vi har reinbeite overalt. Vi må finne ut om Finnmark er egnet til det. Ja, mener jeg. Men da må vi finne løsninger sammen med reindriften. Altså begge parter, sier han.

Han ber regjeringen få fortgang i prosessen, slik at man kommer til en løsning i den betente konflikten.

PRESIDENT: Silje Karine Muotka (NSR) er president på Sametinget.

– Menneskerettsbrudd

– For det første er Fosen-saken et eksempel på menneskerettsbrudd. Det er noe vi ikke kan ha. Uansett hvor det måtte være i Norge, så går det ikke an.

Det svarer sametingspresident Silje Karine Muotka, etter å ha blitt gjort kjent med noen av uttalelsene i denne saken.

Hun er ikke enig i ordfører Aina Borchs uttalelse om at de ikke er interesserte i å diskutere. Og forteller at de har forsøkt å inviterte Vest-Finnmark regionråd på møte, uten å ha fått en respons.

– Reindriften er en betydelig faktor i Finnmark. Det er ikke noe vi kommer utenom. Vi må diskutere med det som utgangspunkt. Det viktigste er at man gjennomfører det som skal til på et tidligst mulig stadium, slik at man ikke står igjen med et anlegg som er i konflikt med menneskerettigheter, sier hun.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no