MØTTE ELEVER: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fotografert mens hun forbereder seg på å snakke til deltakerne på Elevtinget tidligere i år.

Vold i skolen: Brenna vurderer når ansatte kan gripe fysisk inn

Vold i skolen har vokst til et kjempeproblem over flere år. Nå vurderer regjeringen om- og hvordan lovverket kan hjemle bruk av fysisk makt mot elever.

Publisert:

Rapporteringen av vold og utagerende elever i skolen - har hatt høy frekvens de siste årene.

Uten at det er innbakt i forslaget til den nye opplæringsloven som ble lagt frem fredag, så jobber Kunnskapsdepartementet med saken, ifølge kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Det er behov for å regulere i opplæringsloven når ansatte kan gripe fysisk inn mot elever, og vilkårene for dette, skriver Brenna og departementet i en pressemelding.

Vil belyse bedre

Da lovforslaget var ute på høring, ble det spurt åpent om loven burde regulere bruk av fysisk makt mot elever.

Men siden det ikke ble lagt frem konkrete forslag, krever forvaltningen at saken blir bedre belyst - og departementet lover forslag til konkrete regler senere i vårhalvåret 2023.

– Hva er utfordringen ved å la lærerne få lov til å gripe tydeligere inn der det er vold og utagering fra elever på skolen?

– Det er veldig komplisert med en lovtekst å skulle regulere enkelthendelser i klasserommet. Så er jeg opptatt av at vi klarer å gjøre to ting på en gang - både å ivareta elevperspektivet og lærernes rettssikkerhet og trygghet på jobben, svarer Tonje Brenna.

Hun legger til:

– Målet alltid at vi skal slippe å få den type situasjoner. Men når vi ser at det er behov for å justere lovteksten, så tar vi det på det største alvor. Derfor bruker vi noe mer tid på det. Så kommer det et forslag, lover Brenna.

Slagsmål i Sarpsborg

Blant annet på Tindlund ungdomsskole i Sarpsborg, var det tidligere i år en voldsepisode som satte en støkk i mange.

I januar brøt det ut slåsskamp mellom flere elever. Flere lærere som forsøkte å gripe inn, ble skadet.

– Vi har ikke det apparatet som skal til for å kunne bistå, støtte og hjelpe i de situasjonene hvor man kanskje trenger det aller mest, sa lærer Knut Raknerud Olsen til NRK etter hendelsen.

Han er hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Sarpsborg. Ifølge ham og mange andre lærere og skoleledere er vold og trusler mot lærere et økende problem.

– De føler de ikke mestrer jobben sin, og så har de egentlig ikke det handlingsrommet som de kanskje føler at de trenger for å være den tydelige klasselederen som de egentlig ønsker, sa den lærertillitsvalgte.

Nulltoleranse

I forslaget til ny Opplæringslov, foreslår regjeringen å videreføre regelen om nulltoleranse mot krenking, for eksempel av fysisk art. Men uten å definere spesifikt hva som følger av nulltoleransen.

Regjeringen foreslår også en videreføring og utvidelse av kravet til politiattest for folk som jobber fast eller midlertidig i skolen.

Blant annet innebærer forslaget at ansatte ved leirskoler kreves for politiattest og folk med praksis i skolen kan kreves for å legge frem politiattest. Det foreslås også en presisering av at det er ansettelsesforbud for søkere med merknader om seksuelle overgrep mot mindreårige.

.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no