Riksadvokaten vil frifinne Viggo Kristiansen

Riksadvokaten ber om at Viggo Kristiansen frifinnes for ugjerningene i Baneheia. Han beklager på det sterkeste uretten som er begått mot ham.

Publisert:

– Saken har fått dypt tragiske konsekvenser, især for Kristiansen, som altså har sonet over 20 år i fengsel og dermed har blitt frarøvet store deler av sitt liv.