LEVERER PLAN: Mandag sender forsvarssjef Eirik Kristoffersen den fagmilitære planen for felles nordisk forsvar, til politisk ledelse i Forsvarsdepartementet.

Peker ut fire nøkkelhavner: Forsvarssjefenes plan for nordisk forsvar

De fire nordiske forsvarssjefene leverer nå en felles plan til sine regjeringer om hvordan Norge, Danmark, Sverige og Finland kan samordne sine forsvar når alle fire blir medlemmer i Nato.

Publisert:

– Det mest synlige i forsvarssjefenes felles anbefaling er hvordan vi kan samordne mottaket av allierte forsterkninger, og samtidig unngå å seile inn i Østersjøen, sier den norske forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen, til VG.

Mandag sender forsvarssjefen den nordiske anbefalingen videre til politisk behandling i Forsvarsdepartementet, ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Kristoffersen peker ut fire helt sentrale fjorder og havner for å sikre allierte militære forsterkninger til hele Norden, i krise eller krig:

  • Ofotfjorden, som et knutepunkt inn mot Sverige og Finland, med isfri havn, jernbane og veier fra Narvik.
  • Trondheimsfjorden, som også har gode havner og vei- og baneforbindelse til Sverige, og videre inn i Finland.
  • Göteborg-regionen i Skagerrak, hvor det allerede er store havner som også i fredstid er viktige for import inn til Norge.
  • I tillegg kommer en havn på den danske kysten mot Nordsjøen. Her har Esbjerg havn vært nevnt fra dansk side.
NORDISK: Forsvarssjefene i Norden møttes i Oslo 14. oktober. Fra venstre sjef for den svenske forsvarsstaben, viseadmiral Jonas Haggren, Danmarks forsvarssjef, general Flemming Lentfer: Norges forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen og Finlands forsvarssjef, general Timo Kivinen.

Så tett som mulig

Forsvarssjefene i Norden har samarbeidet over mange år i et eget forum. Men de siste månedene har de møttes hyppigere.

Etter Natos toppmøte i Madrid i juni, har Sverige og Finland status som inviterte medlemmer i forsvarsalliansen Nato.

– Vi har nå kommet så langt at vi er enige om et felles råd fra forsvarssjefene til våre politikere. Vi anbefaler et så tett samarbeid at vi får et mest mulig felles planverk for å forsvare Norden, men som også skal omfatte totalforsvaret, sier Kristoffersen.

Mangler støtte fra to land

Parlamentene i dagens 30 medlemsland i Nato må formelt godkjenne medlemskapsavtalene med Finland og Sverige. 28 land har til nå sagt ja, men to holder igjen: Tyrkia og Ungarn.

– Når folk spør om hva svensk og finsk Nato-medlemskap betyr, så sier jeg: Se på kartet, sier den norske forsvarssjefen.

– Norge har sine militære styrker tyngst til stede i nord. Finland er sterkest i øst, mens Sveriges forsvar er konsentrert mot Østersjøen, i Sør-Sverige og på Gotland. Danmark er ikke bare fastlandet, men også Færøyene og Grønland. Så vi har studert hvordan disse styrkene best mulig kan utfylle hverandre, legger han til.

Skal øve i 2024

Den felles planen sikter fram mot en stor felles militærøvelse vinteren 2024, kalt «Nordic Response», som skal teste det nordiske forsvarssamarbeidet slik det er ment å fungere i praksis:

– Vi ønsker å koble sammen tre øvelser: «Steadfast Defender» som handler om å flytte styrker fra Nord-Amerika til Europa. «Joint Warrier» skal holde havområdet mellom Island, Grønland, Storbritannia og Norge åpent, sammen med vinterøvelsen «Cold Response», forklarer forsvarssjefen.

I tidligere nordiske planer har det vært diskutert en arbeidsdeling mellom landene. Men artikkel 3 i Nato-pakten pålegger landene å ha et troverdig nasjonalt forsvar, så det er grenser for hvor mye ressurser landene kan ha felles.

– Vi tenker mer på integrering enn på spesialisering, sier Kristoffersen.

– Når Finland og Danmark får sine F-35 kampfly, vil det være en formidabel luftstyrke i Norden, med om lag 140 femte generasjons kampfly, i tillegg til 100 godt moderne svenske fly. Hærstyrkene har over mange år deltatt i øvelser sammen. Og jeg ser store muligheter i det nye rom-domenet, og når det kommer til cyberforsvar og sikker kommunikasjon, legger han til.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no