ULLEVÅL: På grunn av personellmangel må Oslo universitetssykehus fremskynde omstillingsplaner, opplyser klinikkleder til VG.

Flytter hjertekirurgi fra Ullevål: Tillitsvalgt frykter flere oppsigelser

Ledelsen dropper planer om sommerstenging av Ullevål-avdeling, og flytter i stedet all planlagt hjertekirurgi til Rikshospitalet. Tillitsvalgt Stine Nesseth sier enda flere nå vurderer å slutte.

Publisert:

Fredag inviterte ledelsen ved Hjerte-, lunge- og karklinikken (HLK) på Oslo universitetssykehus til et møte.

Der fortalte ledelsen at de skrinlegger den opprinnelige planen for thorax-kirurgisk avdeling på Ullevål. Nå skal all planlagt hjertekirurgi flyttes til Rikshospitalet innen 1. juni 2023.

Fremover skal Ullevål gjøre lungekirurgi, og de skal ha beredskap for hjertekirurgi ved akutte tilfeller.

Den opprinnelige planen var å sommerstenge avdelingen på Ullevål.

Kristoffer Solvang er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved HLK. Han var på møtet og bekrefter de nye planene til VG.

– Vi har ikke fått mer konkret informasjon om hvordan dette skal gjennomføres i praksis. NSF har løftet frem at denne prosessen må foregå med sterk medvirkning fra alle involverte og god informasjonsflyt. Fram til nå mener vi at det har vært mangelfull informasjon og involvering i prosessen, sier Solvang.

Solvang beskriver situasjonen som utfordrende, og sier det er satt stab som fungerer som en slags kriseledelse.

Med færre ansatte og en mindre avdeling som gjør planlagte hjerteoperasjoner, kan ventetiden øke:

– At det på sikt er en fare for at dette påvirker ventelister og at operasjoner kan bli utsatt på grunn av dette er sannsynlig. Vi forventer at arbeidsgiver ivaretar pasientsikkerheten i endringsarbeidet som nå pågår, sier Solvang.

Dagens Medisin skrev først om de nye planene.

Har du noen innspill eller tips til denne saken? Ta gjerne kontakt med VG her.

– Ekstraordinær situasjon

Klinikkleder Bjørn Bendz sier til VG at ansatte på Ullevål og Rikshospitalet må samarbeide for å sikre best mulig pasientbehandling.

– Nedgang i åpen hjertekirurgi og økt kompleksitet har gitt et behov for å samle fagfolk og kompetanse på ett sted. Dette er bakgrunnen for prosessen vi nå står midt oppe i. Den må vi igjennom av hensyn til kvaliteten på pasientbehandlingen, sier klinikkleder Bjørn Bendz.

– På grunn av bemanningssituasjonen på Ullevål fremskyndes omorganiseringen, sier han.

Bendz mener de hatt åpenhet med en bredt sammensatt og medvirkende arbeidsgruppe som har sett på ulike løsninger.

– Nå har vi imidlertid fått en ekstraordinær situasjon med personellmangel. Det løser vi ved å samle all planlagt hjertekirurgi på Rikshospitalet. Vi vil sikre bred medvirkning i hvordan dette skal gjøres, sier han.

Når det gjelder ventelister til operasjoner, sier Bendz at dette er noe de ikke tar lett på. Han er trygg på de skal klare ha kontroll på dette.

THORAX: Bjørn Bendz er leder ved Hjerte-, lunge- og karklinikken på Oslo universitetssykehus.

– Utfordrer pasientsikkerheten

Ledelsen skrinlegger de opprinnelige planene fordi de ikke lenger har nok ansatte. Flere ble rasende da ledelsen la fram planene om sommerstenging.

Det endte med at 16 av 24 ansatte har sagt opp sine stillinger. Disse har ingen planer om å komme tilbake, ifølge tillitsvalgt Stine Nesseth.

– Ingen ansatte har uttrykt at de kommer til å trekke sine oppsigelser, snarere tvert imot. Jeg har fått informasjon om at flere søker seg andre steder nå fordi de ikke ønsker å jobbe under denne ledelsen.

Nesseth sier hele situasjonen nå bærer preg av dårlig planlegging og ledelse.

– Jeg tror dette utfordrer pasientsikkerheten ytterligere, sier Nesseth.

Bjørn Bendz svarer at tiltakene de innfører nå er av hensyn til pasientbehandling:

– Omorganiseringen skulle egentlig gjennomføres i 2025. Nå fremskyndes prosessen pga. personellmangelen på Ullevål for å sikre pasientbehandlingen, sier Bendz.

BEKYMRET: Tillitsvalgt Stine Nesseth er redd flere nå kommer til å si opp.

Konflikt med ledelsen

På thorax-kirurgisk avdeling gjøres det operasjoner på hjerte, lunger og sentrale blodårer.

De ansatte har forsøkt å komme til enighet med ledelsen, og kom med et forslag til en løsning som kunne gjøre at noen trakk sine oppsigelser.

Men under et møte i februar ble dette forslaget avvist av ledelsen. Dermed var det ingen som trakk sine oppsigelser.

Flere er også svært kritisk til ny turnus med hyppigere helgevakter. Fra før er det også mye misnøye rundt at hele Ullevål sykehus skal legges ned.

Publisert:

Mer om

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no