Dette betyr budsjettet for din lommebok

Både barnetrygden og kontantstøtten står stille, mens prisen øker på nesten alt som er gøy.

Artikkelen er over to år gammel

Finansminister Siv Jensen la torsdag formiddag frem regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Flere av forslagene griper direkte inn i din lommebok.

Fjerner skatteklasse

Regjeringen ønsker å fjerne dagens ordning med skatteklasse 2. Det betyr skatteøkning for ektefeller der en av partene enten ikke jobber i det hele tatt eller har lav inntekt.

Økt moms

Kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer er blant det som blir dyrere når regjeringen foreslår å øke momsen. Den laveste momssatsen øktes fra 10 prosent til 12 prosent i regjeringens forslag til statsbudsjett. Økningen gir økte inntekter til staten på 530 millioner kroner neste år.

NRK-lisensen økes med 108 kroner neste år. Den nye avgiften blir på 2976 kroner, inkludert moms, Fordi momsen samtidig økes fra 10 til 12 prosent, blir økningen NRK får, bare på 50 kroner.

Senker skatt

Gjennom skatteforliket i fjor er det allerede bestemt at den alminnelige skattesatsen skal ned fra 24 prosent i år til 23 prosent neste år. Det betyr i snitt 400 kroner i skattelette for dem som tjener 750.000 til én million kroner, mens de med millioninntekt og mer i snitt får 1.700 kroner mindre i skatt.

Aksjerabatt

Vinnerne i statsbudsjettet er aksjesparere med høy formue. Regjeringen legger opp til at aksjeeiere bare skal måtte betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi, melder NTB.

Det betyr en skatterabatt på 20 prosent for dem som er i posisjon til å betale formuesskatt. Regjeringen forslår en slik «aksjerabatt» for å få flere til å spare i aksjer heller enn i bolig og slik bidra til vekst i økonomien.

Ingen kutt i eiendomsskatten

Regjeringen legger ikke opp til kutt i eiendomsskatten, men foreslår å innskrenke handlingsrommet kommunene har når de vil innføre eller øke skatten.

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å redusere grensen for hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med fra ett år til et annet. Tidligere kunne den økes med 2 promille, men nå foreslås grensen endret til 1.

Dyrere for barnefamilier

Regjeringen foreslår flere endringer som vil påvirke økonomien til småbarnsforeldre.

* Maksprisen for en barnehageplass øker til 2.910 kroner i måneden. Det betyr en reell økning på 110 kroner per måned. Prisendringen skal gjelde fra 1. januar neste år.

* Kontantstøtten blir ikke prisjustert, og blir dermed stående på inntil 7500 kroner i måneden for barn mellom ett og to år.

* Heller ikke barnetrygden blir prisjustert.

Innfører «Airbnb-skatt»

Regjeringen fjerner skattefritaket for inntekter ved korttidsutleie av egen bolig. Det får betydning for dem som for eksempel leier ut bolig ved hjelp av plattformen Aribnb.

Alkohol og tobakk

Regjeringen vil neste år øke avgiftene på alkohol og tobakk med mellom 1,5 og 1,9 prosent – avhengig av vare. Snus får den største avgiftsøkningen med 1,9 prosent, mens alkoholholdig drikke med et alkoholinnhold på mellom 0,7 og 2,7 prosent får en avgiftsøkning på 1,5 prosent.

Ny «Tesla-avgift»

Regjeringen innføre en egen avgift for elbiler. De tyngste bilene rammes. Avgiften vil ramme nye eiere av den dyreste teslaen, Model X, som neste år må ut med over 70.000 kroner mer som følge av avgiften. Model S-eiere må ut med noen tusenlapper.

I stedet for en vektavgift, foreslår regjeringen å fjerne fritaket for engangsavgiften ved kjøp av de dyreste elbilene, noe som kun slår ut for de dyreste Teslaene: Model S og Model X.

Den såkalte folke-Teslaen, Model 3, blir ikke rammet av avgiften.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder