NYE RETNINGSLINJER: Barnevernvakten i Follo ligger hos Follo politikammer i Ski. Foto: Tore Kristiansen VG

Barnevernsmillionær mister jobben etter VG-avsløring

Barnevernsvakten i Follo sier opp Helge Alne på grunn av hans eierinteresser i det private barnevernselskapet Ditt Tiltak.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I forrige uke avslørte VG at Alne jobbet på barnevernsvakten i Follo, samtidig som han eier et selskap som selger barnevernstjenester for flere millioner kroner i samme område.

I fjor fikk Alne sparken fra barnevernsvakten i Oslo kommune på grunn av eierinteressene i det samme selskapet.

Onsdag denne uken hadde styret i Follo barnevernsvakt et ekstraordinært styremøte som følge av VGs sak.

«Follo barnevernsvakt kan ikke ha ansatte med eierforhold eller styreverv som kan utløse uheldige koblinger på sikt når det gjelder barnevern.

Follo barnevernsvakt har i samråd med Helge Alne avsluttet hans forhold som tilkallingsvikar. Vedkommende fremstår som en svært dyktig fagperson, men med bakgrunn i nye retningslinjer er arbeidsforholdet avsluttet.», heter det i møteprotokollen.

Alne ønsker ikke å kommentere saken overfor VG

Les avsløringen: Barnevernmillionær fikk sparken etter dobbeltrolle - nå jobber han i nabokommunen

Nye regler

På spørsmål om hvorfor problemstillingen ikke er diskutert tidligere, viser styreleder Benedikte Selsing til at det ikke har vært aktuelt.

Hva er grunnen til det?

– Vi har ikke hatt noen utfordringer med dette før, men nå har vi altså diskutert dette med bakgrunn i en konkret sak og drøftet noen prinsipper for veien videre. Jeg ønsker ikke å kommentere det ytterligere, sier Selsing.

Ifølge styrelederen vil ikke de nye retningslinjene føre til noen konsekvenser for andre ansatte.

Barnevernsvakten for kommunene i Follo-regionen har kontor i Ski og er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger.

Kalt inn på teppet

Rådmannen i Ski var ikke klar over at eieren av Ditt Tiltak jobbet i barnevernsvakten før saken ble omtalt i VG. Nå har hun kalt styrelederen og daglig leder i barnevernsvakten inn til et møte neste uke.

Har du tips? Kontakt VGs journalister her.

– Hva synes du om barnevernsvaktens første vurdering om at det ikke var problematisk?

– Jeg var ganske tydelig til dere i forrige uke, da det dukket opp, at dobbeltroller er problematisk. Vi har et etisk reglement i Ski som det er viktig at vi forholder oss til, sier Jane Short Aurlien.

– I protokollen henvises det til nye retningslinjer. Hvorfor har ikke slike retningslinjer vært på plass før?

– Det er jo ting jeg vi følge opp med daglig leder og styreleder i mitt møte med dem.

PRIVAT BARNEVERNSAKTØR: Helge Alne eier 65 prosent av Ditt Tiltak AS. Her er han med i en reportasje om fosterbarn i NRK Dagsrevyen i 2011. Foto: NRK

Ditt Tiltak solgte i fjor barnevernstjenester, blant annet fosterhjemstjenester, til en rekke kommuner for totalt 31 millioner kroner. Alne hadde ifølge ligningen fra 2015 en inntekt på 3,1 millioner kroner.

Solveig Horne reagerer på dobbeltrolle: Vil gjennomgå regelverket

Full tillit til daglig leder

Oslo kommune fikk så sent som i januar i år tingrettens medhold i at Alne ikke kunne være ansatt i barnevernsvakten der og samtidig ha eierinteresser i Ditt Tiltak. Retten mente at forholdet gjorde det mulig å la egeninteresse gå foran hensynet til barnets beste.

Daglig leder i barnevernsvakten i Follo, Berit Landmark, har tidligere sagt til VG at de ble informert om både dommen og Alnes eierskap før han begynte å jobbe hos dem i juni i år. Hun anså likevel ansettelsesforholdet hos dem som uproblematisk.

I protokollen fra denne ukens ekstraordinære møte understrekes det at styret har full tillit til daglig leder.

– Vi vurderer våre strukturer fortløpende. Styret og jeg står sammen om de nye retningslinjene, og utover det har jeg ingen kommentar om denne saken, sier daglig leder Berit Landmark til VG torsdag.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) var i forrige uke tydelig på at dobbeltroller i barnevernet er uakseptabelt.

– At ansatte i barnevernet ender opp i en dobbeltrolle ved at de samtidig tilbyr private tjenester er svært alvorlig, sa Horne til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder