HADDE BESTEMT SEG: Justisminister Grete Faremo (Ap) ville sparke politidirektør Øystein Mæland (innfelt). Foto: PETTER EMIL WIKØREN/VG

Faremo åpnet for å sparke Mæland uansett

(VG Nett) I brevet fra departementets egen lovavdeling avsløres det at justisminister Grete Faremo hadde planer om å sparke politidirektør Øystein Mæland.

 • Terje Helsingeng
 • Alf Bjarne Johnsen

Artikkelen er over syv år gammel

Men først måtte Faremo undersøke om hun var habil til selv å be Mæland fratre.

Lovavdelingen skriver rett ut at Faremos habilitetsvurdering var en del av forarbeidet til å få politidirektøren ut:

«Så vidt vi forstår, inkluderer saken spørsmål om departementet skal gå inn for at politidirektørens tjenesteforhold skal avsluttes», skriver Justisdepartementets lovavdeling i brevet til statsråden, og som hun mottok i går ettermiddag.

Ville kvitte seg med politidirektøren

Juridiske eksperter VG har snakket med, mener at dette må tolkes som om Faremo tidlig torsdag var fast bestemt på å kvitte seg med politidirektøren.

Ifølge flere kilder var det avtalt et møte mellom Faremo og Mæland i dag. Mye tyder på at utgangen av dette møtet var tenkt - fra Faremos side - at Mæland skulle ut av stillingen som politidirektør.

Det møtet ble overflødig etter Mælands avgjørelse på torsdag.

Etter flere telefonrunder med konstituert departementsråd Tor Saglie, ga Mæland beskjed om at han selv ville fratre.

Også Saglie måtte be om en tilsvarende habilitetsvurdering på torsdag. Hans ektefelle, tidligere Ap-statsråd Tove Strand, var Mælands sjef i de årene hun var toppsjef på Ullevål Universitetssykehus.

Her er brevet fra Lovavdelingen i Justisdepartementet:

«Om tilknytningen mellom statsråden og politidirektøren har vi fått opplyst at Mæland var statssekretær for statsråden i en tidligere periode som justisminister, og at de deretter har hatt en viss kontakt. De har møtt hverandre i privat sammenheng anslagsvis tre til fire ganger per år, herunder i hans hjem. Mæland er etter det opplyste en del av en forholdsvis bred vennekrets, og en person av betydning for statsråden, men ikke blant de nærmeste av hennes venner.

Forholdet mellom statsråden og politidirektør Mæland er ikke omfattet av oppregningen av habilitetsgrunner i forvaltningsloven § 6 første ledd. Spørsmålet blir dermed om det foreligger inhabilitet etter § 6 annet ledd, som lyder:

«Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.»

Det sentrale spørsmålet etter § 6 annet ledd blir om tilknytningen mellom statsråden og politidirektør Mæland innebærer et særlig forhold som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet ved behandling av spørsmål om Mælands tjenesteforhold. Vurderingen etter bestemmelsen beror på et skjønn, der både sakens karakter og graden av tilknytning mellom de to må tas i betraktning.

Det tidligere samarbeidet som henholdsvis statsråd og statssekretær medfører ikke i seg selv inhabilitet. Den private kontakten som er beskrevet, er sentral for vurderingen. Isolert sett trenger heller ikke det omfanget av kontakt som det her er tale om, medføre inhabilitet, men må vurderes på basis blant annet av hva saken gjelder.

Vi legger til grunn at de spørsmål om Mælands tjenesteforhold som skal behandles, kan ha stor betydning for ham, og at de vurderinger av tjenesteforholdet som skal gjøres, kan innebære - eller utad bli oppfattet som å innebære - kritikk. Dette er momenter som taler i retning av inhabilitet. Med særlig vekt på den store betydningen saken forutsetningsvis kan ha for Mæland, anser vi at situasjonen ligger nær opp mot inhabilitet.»

Om Saglis habilitet uttaler Lovavdelingen:

«Det er opplyst at departementsrådens ektefelle var Mælands sjef i helsevesenet i en periode på anslagsvis tre år, før etableringen av Oslo universitetssykehus. Departementsråden og Mæland har truffet hverandre i privat sammenheng, anslagsvis ett selskap per år, men ikke hjemme hos hverandre.

Også for vurderingen av departementsrådens habilitet, må det foretas en vurdering etter forvaltningsloven § 6 annet ledd.

Etter vårt skjønn medfører ikke det som er opplyst om tilknytningen mellom departementsråden og Mæland et særlig forhold som er egnet til å svekke tilliten til departementsrådens upartiskhet ved behandling av spørsmål om Mælands tjenesteforhold.»

Mer om

 1. Terrorangrepet 22. juli - Politikk og samfunn
 2. Terrorangrepet 22. juli - Kommisjonsrapporten
 3. Terrorangrepet 22. juli - Politiet og beredskapen

Flere artikler

 1. Derfor var Faremo inhabil

 2. Faremo ba Mæland om unnskyldning

 3. Faremo har ikke snakket med Mæland på flere dager

 4. Grete Faremo erklærer seg inhabil

 5. -Jeg er habil, sier Grete Faremo: Faremo hentet inn venninnes ektemann til toppjobb

Fra andre aviser

 1. Mæland var i Faremos vennekrets

  Bergens Tidende
 2. Faremo får støtte fra habilitetseksperter

  Aftenposten
 3. Mæland: - Jeg ble presset ut

  Bergens Tidende
 4. Beklager ikke Mælands avgang

  Aftenposten
 5. Faremo erklærer seg inhabil i saker om Mæland

  Fædrelandsvennen
 6. Politidirektør Mæland trakk seg - fikk ikke tilliten han etterlyste

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder