Foto:ROGER NEUMANN, SIMEN GRYTØYR, BEATE WILLUMSEN,

Vil stanse dødsforskning uten samtykke: – Nå må forskerne slutte å ta seg til rette

Ber om utvidet gjennomgang av saken

Politikere og fagmiljø reagerer kraftig på at rettsmedisinere har tatt deler av organer til over 1700 barn og voksne til forskning – uten å spørre pårørende.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

VG kan fredag avsløre at rettsmedisinere de siste 13 årene har tatt deler av organer fra 1000 nordmenn mellom 15 til 85 år som døde i ulykker, av sykdom eller forgiftning.

I mai avdekket VG en praksis som har pågått i 30 år, som ikke FHI-ledelsen kjente til:

Rettsmedisinsk institutt (nå underlagt Folkehelseinstituttet) har i 30 år systematisk tatt ut deler av hjerne, hjerte og andre organer fra 700 døde barnekropper til forskning – uten samtykke fra pårørende.

Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) i helse- og omsorgskomiteen reagerer kraftig på omfanget og innholdet i saken:

– Nå må forskerne slutte å ta seg til rette på bekostning av pårørende. Aktivt samtykke må bli en standard også blant forskere, sier Kjenseth til VG.

– Det bør ikke være noen som helst tvil om at det er vi selv som råder over våre egne organer, og at en heller ikke etter at en er død skal risikere at noen tar seg til rette uten å innhente samtykke fra pårørende, sier Ketil Kjenseth.

VET DU NOE? Tips VGs reporter her.

Professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk, mener at Folkehelseinstituttet har tatt seg til rette, da de tok deler av organer fra 1000 voksne lik og 700 døde barn til forskning uten samtykke.

– VGs sak om forskningsbiobanken fra døde voksne nordmenn er nok et eksempel på at FHI har tatt seg til rette bak ryggen på pårørende, dog angivelig med godkjenning fra REK, sier Solbakk.

– Ramler skjeletter ut av skapet

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) godkjente biobanken med materialet fra 1000 voksne lik i 2010, og ga tillatelse til at materialet kan uthentes uten samtykke.

– At loven krever at etterlatte blir forespurt om det kan tas deler av organer fra avdøde til forskning dersom de dør i sykehus, gir grunn til å spørre på hvilket etisk grunnlag REK har gitt klarsignal om at dette ikke er nødvendig dersom dødsfallet skjer utendørs, sier han.

– Jeg har vanskelig for å se at det finnes noen holdbar etisk begrunnelse for denne forskjellsbehandling av pårørendes rettigheter. Det faktum at det stadig ramler nye skjeletter ut av skapet bidrar bare til å svekke tilliten til rettsmedisinsk forskningsvirksomhet, sier Solbakk.

Strid om praksis internt

VG har snakket med flere nåværende og tidligere FHI-ansatte, som opplyser at det er stor uenighet internt blant rettsmedisinerne om omfattende uttak av vevsprøver og praksisen ved Folkehelseinstituttet.

Stortingspolitiker Harald T. Nesvik (Frp) ønsker en full gjennomgang av fagfeltet, og vil ha alle fakta på bordet.

– Jeg forventer at hvis det viser seg at denne praksisen har et langt større omfang, enn det som har blitt avdekket til nå, at Statens helsetilsyn utvider sin gjennomgang av praksisen ved Folkehelseinstituttet. Jeg har full tillit til at de vil gjøre det, sier Nesvik.

– Alfa og omega her, er at det innhentes samtykke fra foreldre og andre pårørende, for å ta ut og bruke slikt materiale i forskning, mener han.

– Gjenopprette tilliten

Harald T. Nesvik mener at det nå er viktig å gjenopprette tilliten.

– Hvis vi skal gjenopprette tillit må det foretas en gjennomgang nettopp for å være sikker på alt er som det skal. Helsetilsynet må utvide sin gjennomgang, og se på om omfanget er enda større og om det er andre uheldige forhold ved virksomheten.

– Hva synes du om at det har blitt tatt ut deler av organer av døde, til forskning uten samtykke?

– Jeg mener at hovedregelen må være at samtykke foreligger. Det er fordi at man skal ha en tillit til virksomheten. Jeg kan ikke på stående fot si at det skal være sånn. Men folk er så opplyste i dag, så jeg tror det er fornuftig å spørre pårørende om det er greit at man tar ut materiale fra døde til forskning.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder