SV: Tallene viser at man ikke myket opp, men strammet inn

Asyltallene som skaper problemer for Anundsen

STORTINGET (VG) Saksordfører for grillingen av justisminister Anders Anundsen, Bård Vegar Solhjell (SV), mener justisministeren har svart misvisende om antallet asylbarn som ble sendt ut.

  • Nilas Johnsen
  • Cato Husabø Fossen
  • Lars Joakim Skarvøy

Artikkelen er over fem år gammel

Visste justisminister Anders Anundsen, eller burde han ha visst, at antallet asylbarn som ble uttransportert av Politiets utlendingsenhet økte kraftig til tross for at han forsikret Stortinget om det motsatte?

Det er ett av kjernepunktene i den høydramatiske høringen der Anundsen grilles i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

BAKGRUNN: Asylbarna: Dette kan felle Anundsen

SV har regnet på antallet lengeværende asylbarn som ble sendt ut i 2013 målt opp mot 2014 (for begge årene er januar og februar utelatt, ettersom det ikke fantes spesifikke tall fra 2013).

Både regnet i rene tall, og som andel av utsendte barn, og som andelen av returer totalt øker antallet lengeværende barn, viser SVs utregning.

– Uansett om vi bruker definisjonen av to, tre eller fire år som lengeværende barn, og uansett om vi regner i rene tall eller som en andel av returene, så ser vi en klar økning i uttransport av lengeværende barn, sier Solhjell til VG.

– Det betyr at man ikke bare har unnlatt å endre politikken, men har gått i motsatt retning av det man hadde en avtale med Venstre og KrF om å gjøre, fortsetter han.

– Men du var jo statsråd i den rødgrønne regjeringen, som hadde en enda strengere politikk overfor asylbarna?

– Jeg skulle gjerne sett at vi hadde hatt en mer liberal politikk under den rødgrønne regjeringen, men fakta viser altså at når man finregner på det, så har man ikke myket opp – man har strammet ytterligere inn.

Under høringen i Stortingets kontroll- og konstintusjonskomité vedgikk justisminister Anders Anundsen at «antallet lengeværende asylbarn som er returnert har økt noe». SVs tall tyder på at utregnet som andel barn, så har det vært nær en dobling.

OMSTRIDTE TALL: SVs utregning viser at antallet uttransporterte barn økte kraftig i september i fjor. Det har justisminister Anders Anundsen forklart med at det da ble mulig å gjennomføre uttransporteringer til Nigeria og Afghanistan. Foto: ,

Anundsen påpekte også at han i trontalen 6. oktober 2014 forklarte at også antallet barn som ble sendt ut ville øke.

På spørsmål fra SVs Karin Andersen svarte Anundsen nemlig den gang ved å vise til at regjeringen hadde økt måltallet for uttransporteringer med 45 prosent og la til at «det betyr også at flere barn vil bli sendt ut». Etter det VG erfarer mener Anundsen at han derfor tok det nødvendige forbehold.

– Den kraftige økningen i antallet utsendinger av lengeværende asylbarn kom i september, etter at Anundsen i august hadde understreket overfor politiet at de økte måltallene for uttransporter måtte nås.

– Betyr de signalene han ga i august at han brøt med opplysningsplikten overfor Stortinget i oktober?

– Det vil jeg ikke konkludere med. det vil utfallet av høringen vise, sier Solhjell.

Les også

Mer om

  1. Innvandring

Flere artikler

  1. Solhjell: – Kan ikke bare fortelle halve sannheten

  2. Asylbarna: Dette kan felle Anundsen

  3. I intervjuet: Anders Anundsen: – Jeg har ansvaret

  4. KrFs hemmelige asyldrøm

  5. Advarer KrF og Venstre mot å blande kortene om asylbarna

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder