Forskerne har påvist økt dødsrisiko

Jan Bøhler (Ap) krever akutte tiltak

Farlig luftforurensing i Oslo: Her lyste det rødt

I morges var NO2-forurensningen i luften på Hjortnes i Oslo så høy at det lyste rødt på Oslo kommunes indikator for luftkvalitet.

 • Alf Bjarne Johnsen

Artikkelen er over fem år gammel

Her, på nettstedet luftkvalitet.info, kan du følge luftkvaliteten på ulike målestasjoner i Norge fra time til time.

Onsdag morgen varsler Oslo kommunes luftkvalitets-tjeneste om høy forurensning fra eksos og svevestøv langs de mest trafikkerte veiene, høyest i rushtidene. Målestasjonen på Hjortnes står ved E18, et par hundre meter fra Color Line's ferjeterminal i Frognerkilen.

VG avslører i dag at luftforurensningen i Oslo er til tider så dårlig at flere med hjerte- og lungeplager dør, kort tid etter dager med ekstra høy luftforurensning.

FLERE MÅ REISE SLIK: Jan Bøhler (Ap) vil ha flere kollektivreiser for å rense Oslo-luften. Foto:Fredrik Solstad,VG

Jan Bøhler (Ap) ser svært alvorlig på den påviste dødsrisikoen med dårlig luftkvalitet. Han etterlyser akutte tiltak fra regjeringen for å bevare folks helse. Det betyr at biltrafikken – og særlig dieselbilene – må tøyles i sentrale bystrøk.

Torsdag tar Bøhler, som er stortingsrepresentant fra Oslo, problemet med lokal luftforurensning opp i Stortinget. Han har meldt en interpellasjon til klima og miljøminister Tine Sundtoft (H).

– Det er akutt å få ned utslippene, sier Bøhler til VG.

Det betyr at biltrafikken – og særlig dieselbilene – må tøyles i sentrale bystrøk.

– Favoriseringen av dieselbilene mellom 2007 og 2012 var et godt tiltak for å få ned CO2-utslippene, men det har dessverre også vist seg å øke lokal forurensning til helsefarlige nivåer. Nå selges det om lag dobbelt så mye diesel som bensin, sier lederen i Ap's storbyutvalg til VG.

RAMMER HJERTE- OG LUNGESYKE: Sjefingeniør Pål Rosland har vært med og undersøkt sammenhengen mellom dårlig luft og dødsfall. 100 000 mennesker i Oslo lever i områder med luftforurensning som kan være helseskadelig. Foto:Terje Bringedal,VG

Tyngre kjøretøyer

Sundtoft er enig med Bøhler i at rapporten om økt dødsrisiko er alvorlig.

Jan Bøhler ber henne sette finne tiltak som setter fart i utskiftingen av bilparken:

– Det er spesielt tyngre kjøretøy som må bli mer miljøvennlige. Ulike priser i bomringen ut fra forurensning og tid på døgnet må kunne innføres, og kommunene må få hjemmel til å lage lavutslippssoner, som allerede finnes i en rekke europeiske land, sier Bøhler.

Forurenser må betale

Han avviser at dette er negativt for bilistene, siden de må puste i den samme dårlige luften i saktegående kø - og er de som mest eksponeres for forurensningen.

– Prinsippet om at forurenser skal betale må også gjelde for lokal forurensing NO2 og fint svevestøv. Denne faktoren må telle mye mer når vi skal legge om i bilavgiftssystemet i grønn retning.

– Vi trenger også å forsere byggingen av en ny T-banetunnel gjennom indre by i Oslo for å øke kapasiteten på kollektivtransporten, og gi mange flere gangavstand til T-banen. Mange flere må reise kollektivt, men utbyggingen tar tid, og vi må kombinere dette med miljøtiltak som virker raskt, understreker Bøhler.

Angår 100 000 innbyggere

Etter sammenligninger av om lag 50.000 dødsfall i Oslo gjennom 10 år, med de dagene hvor Oslo-luften er dårligst, er forskerne sikre nok:

– Funnene i undersøkelsen er alvorlige, fordi det angår så mange, kanskje opptil 100.000 mennesker som bor i de mest berørte områder i Oslo. Vi har dokumentert at det er høyere dødelighet i hovedstaden etter dager med høy forurensning, sier Pål Rosland, sjefingeniør i Statens vegvesen, til VG.

Målingene i Trondheim, Lillehammer og Drammen ligger også med gul farge, som er i overkant av anbefalte grenser for helsesrisiko, onsdag morgen. I Kristiansand og Lillehammer har det onsdag formiddag vært noe forurensing av NO2 på grunn av stabilt vær, men at det ellers var forventes lite luftforurensing. I Stavanger ble det onsdag varslet lite forurenset luft. Det samme gjelder Tromsø, Trondheim og Bergen, melder Institutt for luftforurensing på sine hjemmesider.

Klokken 13.30 onsdag blir det meldt om moderat helserisiko i Oslo og Lillehammer.

Tankevekker

ALVORLIG: Tine Sundtoft (H) sier at kommunene allerede har mange verktøy mot høy lokal forurensning, og må ta dem i bruk. Foto:Jon Olav Nesvold,NTB scanpix

– Rapporten om økt dødsrisiko er en alvorlig tankevekker og en sterk oppfordring til at vi må gjøre mer, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) til VG.

Hun sier at Oslo og andre kommuner allerede har en rekke verktøy som de kan ta i bruk for å redusere helsefaren med dårlig luftkvalitet.

– Kommunene har ansvaret etter forurensningsloven. På kort sikt kan de innføre køprising, forhøyde bompenger på dager med høy forurensning, miljøfartsgrenser og restriksjoner på piggdekk – samt midlertidige restriksjoner av trafikken når utslippsnivåene er ekstra høye, sier Sundtoft.

Grønnere bilpark

– På lang sikt trenger vi en kraftig økning i satsningen på kollektivtransport, slik regjeringen har satt i gang. Vi setter av mer penger til jernbane, viderefører elbil-fordelene og gir nå lettelser for hybrid slik at bilparken blir grønnere, legger hun til.

– Hvordan skal regjeringen unngå mere bråk med EU-reglene for forurensing?

– Norge er ikke alene, EU-kommisjonen har innledet sak mot 17 EU-land for tilsvarende brudd, Men vi skal ikke skylde på andre, men sørge for at vår luftkvalitet blir bedre, sier hun.

Mer om

 1. Miljø
 2. Politikk
 3. Solberg-regjeringen
 4. Arbeiderpartiet (Ap)
 5. Høyre (H)

Flere artikler

 1. Ny rapport: Dødelig dårlig Oslo-luft

 2. Oslo sjekker om det er mulig å øke bomprisen for dieselbiler

 3. Astmaforbundet: Folk dør for tidlig av forurensingen i Oslo

 4. Slik vil byene redde luftkvaliteten

 5. Nye pålegg skal rense luften

 6. Oslo-luften debattert i Stortinget i dag: Åpner for å straffe dieselbil-eiere

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder