LA FREM TRUSSELVURDERING: PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland presenterte myndighetenes offisielle trusselvurdering 4. februar i år. Foto:Frode Hansen,VG

Infact-måling om terrortrusselen: Tre av ti nordmenn: Stor fare for terrorangrep i Norge

PST mener det gjenspeiler deres eget trusselbilde

Mer enn hver tredje nordmann mener faren er stor eller svært stor for et terrorangrep i Norge, viser en Infactmåling for VG. PST mener målingen gjenspeiler et dystrere trusselbilde.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

35 prosent av de spurte svarer at det er stor (23 prosent) eller svært stor (12 prosent) sjanse for et nytt terrorangrep i Norge, viser målingen som er basert på 1000 intervjuer og er tatt opp sist fredag.

– Det gjenspeiler jo det trusselbildet som Politiets sikkerhetstjenste (PST) har laget de siste årene. Vi går mot et mer alvorlig trusselbilde i forhold til terror. I så måte er det ikke så rart at mange nordmenn mener sjansen er stor for terror, sier Martin Bernsen i PSTs kommunikasjonsavdeling til VG.

Les også:Klarte ikke å avverge solo-terrorisme

København-terror forsterker bildet

Mens mer enn hver tredje spurte mener sjansene er store for terrorangrep, er det til sammenligning 25 prosent som svarer at det er liten eller svært liten sjanse for nye terrorangrep i landet vårt. De resterende spurte svarer vet ikke eller plasserer seg i sjiktet som hverken tror sjansene er store eller små.

Foto: Grafikk:Kenneth Lauveng,

Bernsen i PST minner om at de to terrorangrepene i Paris og i København forrige helg, skjedde etter at den siste trusselvurderingen for Norge ble laget.

– Men disse hendelsene er jo med på å utfylle det bildet som tegnes i trusselvurderingen, sier han.

Ekstrem islamisme

I den siste trusselvurderingen går det frem at terrortrusselen fra ekstrem islamisme mot Norge vurderes som skjerpet ved inngangen til 2015.

«Den største og viktigste gruppen av islamistiske trusselaktører i Norge består av personer som er inspirert av ISIL og delvis også Al Quaida. Det siste året har ISIL som symbol og forbilde økt sin oppslutning blant norske personer som tiltrekkes av eller aktivt støtter ekstrem islamistisk ideologi,» skriver PST.

En annen del av VG/Infacts meningsmåling om terror og terrorfrykt, viser at stadig færre nordmenn har tillit til at sikkerhetstjenestene kan avverge et terrorangrep mot Norge.

Justisminister Anders Anundsen (FrP) tror svarene i målingen like gjerne avspeiler at folk har forståelse for hvor vanskelig det er å avverge aksjoner fra for eksempel soloterrorister.

– Vi opplever et krevende trusselbilde og hendelsene i Canada, Frankrike og Danmark viser at det er meget krevende å avverge denne typen terror. Jeg er ikke sikker på at undersøkelsen i realiteten viser redusert tillit til politi og sikkerhetstjeneste, men kanskje en økende erkjennelse av hvor komplisert det faktisk er å avverge denne formen for terror, sier Anundsen til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder