FORSVINNER: Man har i flere år rapportert om redusert gjøkebestand i store deler av Europa. Her er en gjøk og to Heipipilerker. Foto:Ingar Jostein Øien,Norsk ornitologisk forening

Gjøken havner på rødlisten og får status som «nær truet»

Flere fuglearter settes på rødlisten i Norge for første gang

Skal du gå en tur på stien i vår, er det ikke sikkert du vil høre fra lien en gjøk som sier ko-ko. Kanskje må du ta til takke med bare skogens ro.

Camilla Tryggestad Visjø
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Den nye rødlisten over utrydningstruede dyrearter kommer først mot slutten av 2015, men en rekke foreløpige resultater foreligger allerede.

Hensikten er at man ønsker økt kunnskap ved at både amatører og fagfolk kan melde inn det de vet om artene.

Blant artene som har fått økt status er gjøk, blåstrupe, lirype og fjellrype. Disse ligger an til å gå fra «livskraftig» til «nær truet».

Årsaken er at bestandene er minsket med en tredel på de siste ti årene.

Ifølge prosjektleder ved Artsdatabanken, Snorre Henriksen, er det blant spesielt interesserte godt kjent at vi ha sett en nedgang i gjøkebestanden over lang tid.

– Det ser vi generelt i hele Europa. Men det kommer kanskje som en overraskelse for Ola nordmann. Det er lirypa og fjellrype som kanskje har fått mest omtale i media tidligere, sier Henriksen til VG.

– Gjøken er en karakterart som man legger merke til. Man hører den veldig godt, spesielt på våren, og da er det klart at mange vil kunne merke at det blir mindre av den.

Mistenker klimaendringer

Ifølge Henriksen er det ennå litt tidlig for gjøken her til lands.

FÆRRE FJELLFUGLER: Ifølge prosjektleder ved Artsdatabanken, Snorre Henriksen, er det spesielt bekymringsfullt at flere fjellfugler havner på listen. Foto:Geir Mogen,

– Gjøken er en trekkfugl, og de er avhengige av å finne reir fra andre fuglearter. De begynner ikke å hekke før rundt i mai.

Han mener det mest spesielle med de foreløpige resultatene er at mange fjellfugler havner på listen, blant annet gjøken og blåstrupa.

– Det er ganske mange av disse som har hatt en betydelig tilbakegang i bestanden de siste 10–15 årene. Det er et mønster vi har sett i Skandinavia, som kanskje skyldes storskala klimaendringer. Men dette er et sammensatt bilde, sier prosjektleder ved Artsdatabanken, Snorre Henriksen.

– Det er grunn til ettertanke når slike arter blir rødlistet.

– Hva er konsekvensene av at disse artene nå får økt status?

– Vi lager Rødlista blant annet for at man skal ha et grunnlag for å prioritere tiltak. Men det er bekymringsfullt om klimaet fører til slike endringer i norsk fauna.

Flere arter med redusert status

Andre arter har fått redusert status, blant annet ålen.

Ålen står oppført som kritisk truet, og var fredet for fiske i 2010. Nå ligger den an til å få status sårbar, altså to kategorier ned fra tidligere.

For at en art skal falle to kategorier på en revidering, må det ligge til grunn en betydelig minsking av den negative trenden. Dersom dette er tilfelle for åplen, er det en gladsak.

Det motsatte er tilfelle for vipen, som ligger an til å gå fra nær truet til sterkt trut. Vipen har hatt en sterk nedgang de siste 20 årene.

Norsk ornitologisk forening (NOF) melder om at minst 75 prosent færre hekkende viper i 2012, sammenlignet med 2004.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder