Blindeforbundet anker meddommersak til Høyesterett

Mener praksisen bryter med FN-konvensjon

Blindeforbundet har bestemt seg for å ta saken om en blind mann som krever rett til å være meddommer til Høyesterett.

Artikkelen er over seks år gammel

- Blindeforbundet mener dette er en prinsippsak som bør føres helt fram i rettssystemet. Derfor vil vi anke kjennelsen til Høyesterett, sier seksjonsleder Sverre Fuglerud i forbundet.

I forrige uke forkastet Borgarting lagmannsrett anken til en blind mann og en døv kvinne som gikk til sak for å kreve retten til å være meddommer. Begge to ble på grunn av sin funksjonshemming slettet fra meddommerutvalget - listen meddommere plukkes fra - etter beslutninger i Oslo tingrett.

Blindeforbundet mener det er et viktig spørsmål hvorvidt det at blinde blir utelukket som meddommere på generell basis er diskriminerende, og dermed brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og FNs konvensjon for funksjonshemmede.

Oslo tingrett har i begge sakene vurdert om det er diskriminerende å slette de to fra meddommerutvalget.

Retten kom til at «forskjellsbehandlingen (...) har et saklig formål, hensynet til en forsvarlig, rettferdig og tillitvekkende rettergang» og mente derfor at det ikke var uforholdsmessig å slette dem fra meddommerutvalget.

Også dette synet har lagmannsretten sluttet seg til.

Flere artikler

  1. Flere meddommere i norske lagmannsretter ber om å få trekke seg

  2. Meddommere i Hemsedal-saken trues: – Er bekymret for rettssikkerheten

  3. Jensen-saken: Dette skjer etter rettsdramaet i lagmannsretten

  4. Christer Tromsdal frikjent for dommerangrep

  5. Tranby-saken: Drapsfrikjent må bli sittende i varetekt

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder