TOK STIKKPRØVER: Her er representanter for Mattilsynet på plass hos en norsk grønnsaksimportør for å kontrollere om produktene inneholdt E.coli, Salmonella og Campolybacter. Foto: Mattilsynet

Mattilsynet gjorde skrekkfunn hos norske grønnsaksimportører

Fant smittestoffer i én av fire varepartier

Syv av ti importører tok ikke egne prøver

Mattilsynet frykter at E.coli og salmonella havner på norske middagsbord som følge av manglende kontroll og rutiner hos norske grønnsaksimportører.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Bakgrunnen for bekymringen er et tilsyn hos 30 norske frukt- og grønnsaksimportører som Mattilsynet gjorde i fjor. Funnene som ble gjort går frem av en rapport som offentliggjøres i dag.

De kontrollerte virksomhetene skal stå for 80 prosent av de importerte grønnsakene som kommer på det norske markedet i dag.

Tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet betegner funnene som er gjort som alvorlige.

- Vi er skuffet over at det er såpass store problemer, ettersom det har vært en del fokus på smitte i importerte vegetabiler (grønnsaker, frukt, poteter og belgfrukter, journ. anm.) tidligere, sier hun til VG.

HAR DU TIPS I FORBINDELSE MED DENNE SAKEN? Kontakt VGs journalister her

Mener importører stoler for mye på leverandøren

Tilsynsprosjektet var todelt. For det første ble importørene vurdert ut fra 11 sjekkpunkter som omhandler rutiner og overholdelse av plikter og regler.

26 av de 30 kontrollerte importørene fikk påvist regelverksbrudd av ulik art.

- Spesielt at 70 prosent av de undersøkte virksomhetene aldri tar prøver av produktene de tar inn for å forsikre seg om at de ikke inneholder smitte, er alvorlig, sier Landsverk.

Hun mener importørene stoler for mye på et stykke papir de får fra leverandørene, men påpeker at rutiner og systemer er atskillig bedre hos de store enn hos de små virksomhetene.

- Kan sende smitte til norske middagsbord

- Importørene kan på den måten sende smitte til norske middagsbord, fordi de ikke har tilstrekkelig kontroll, sier Landsverk.

I sluttrapporten trekkes også to andre hovedfunn frem. Ifølge Mattilsynet har halvparten av importørene mangelfulle rutiner for forhåndsvurdering av nye produkter og leverandører.

De mener også at to av tre ikke har gjennomført en tilfredsstillende fareanalyse med hensyn til smittestoffer i importerte produkter.

- De har ikke gode nok systemer for å oppdage smittestoffene, sier tilsynsdirektøren.

Landsverk understreker at standarden på systemer og rutiner er atskillig bedre hos de store importørene enn hos de små.

Større risiko

I den andre delen av tilsynsprosjektet tok Mattilsynet egne stikkprøver av importørenes varepartier og undersøkte disse for smittestoffene E.coli, salmonella og campolybacter.

Av de 154 varepartiene som ble kontrollert, ble det påvist smittestoffer i 41 av dem. 14 av dem ble trukket fra markedet fordi de det ble påvist smittestoffer i slike mengder at produktene ble vurdert som uegnet for konsum.

TILSYNSDIREKTØR: Kristina Landsverk i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

Over halvparten av varepartiene som fikk påvist smitte bestod av krydderurter, primært med opprinnelse utenfor EU. Det ble også gjort flere funn av smitte i varepartier bestående av minimais, sukkererter og bladgrønnsaker.

- Dette er vegetabiler som i mange av opprinnelseslandene blir varmebehandlet, mens vi i Norge spiser mye mer ferske grønnsaker. Da er risikoen større for at man kan få i seg smittestoffer, sier Landsverk.

- Kan i verste fall føre til død

Nasjonalt folkehelseinstitutt fører statistikk over innmeldte matforgiftninger.

- Dette representerer bare toppen av isfjellet. Statistikken omfatter kun de som går til lege, og får tatt prøver, påpeker avdelingsdirektør Karin Rønning ved Folkehelseinstituttets avdeling for infeksjonsovervåking.

- Vi er opptatt av alle grupper i befolkningen får trygg og god mat, siden infeksjoner kan føre til at folk blir alvorlige syke eller i verste fall dør. Men at grønnsaker forårsaker dødsfall er en sjeldenhet, understreker Rønning.

- Ødeleggende

Ifølge Landsverk i Mattilsynet spiser nordmenn mer og mer grønnsaker, og dermed øker også importen av eksotiske produkter fra land i den tredje verden.

- Bransjen må følge opp og sikre at det de leverer er trygt. Grønnsaker er noe folk skal spise fordi det er sunt, og da er det helt ødeleggende dersom folk er redde for å bli syke, sier Landsverk.

For å unngå at forbrukerne får i seg smittestoffer anbefaler Mattilsynet å varmebehandle alle grønnsaker.

- Er det grunn til å frykte at det finnes smitte i vegetabiler på det norske markedet i dag?

- Med de funnene vi gjør, er det klart at det kan være ting som går under radaren. Men det gjelder for all mat. Det vil heller ikke en importør kunne sikre seg 100 prosent mot. Men hvis de ikke har systemer for å fange det opp, så blir problemet i alle fall ikke noe mindre, sier tilsynsdirektøren.

Følger opp

Landsverk opplyser at de kontrollerte importørene som fikk påvist regelverksbrudd i den delen av tilsynsprosjektet som omhandlet de 11 sjekkpunktene, har fått ulike reaksjoner fra Mattilsynet.

To av dem fikk kun såkalt «påpekning av plikt», som rettslig sett er å anse som en veiledning om regelverket.

De 24 andre fikk ett eller flere varsler om vedtak fra Mattilsynet. I rapporten går det imidlertid ikke frem hvor mange av disse som deretter fikk et vedtak, som består i et krav til at virksomheten innretter seg etter regelverket og utbedrer forholdene.

- Vi følger opp alle kontrollerte bedrifter som hadde avvik, med et nytt tilsyn, for å sikre oss at de har tatt grep. Derfor tror vi at vi nå får en forbedring, men så er det viktig at disse importørene ikke faller tilbake til gamle synder, sier Landsverk.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder