TRUET: Isbjørnen lever der det er is. I løpet av de siste 30 årene har isen i Barentshavet i praksis forsvunnet om sommeren og blitt redusert med 40 prosent på vinteren, ifølge Norsk Polarinstitutt. Foto: JANNE SCHREUDER, NORSK POLARINSTITUTT

Svalbard kan få like lang vekstsesong som København

TROMSØ (VG) Om 85 år kan vekstsesongen på Sør-Svalbard være like lang som i den danske hovedstaden og isbjørnen være utryddet fra øygruppen.

  • Eirik Linaker Berglund

Klimaendringene, radikale temperaturøkninger og døgnkontinuerlig lys gjør at vekstsesongen i arktiske strøk og på Svalbard blir stadig lengre.

Beregninger viser at vekstsesongen på sørspissen av øygruppen i år 2100 kan være like lang som i København.

- Dette er et moderat anslag. Utviklingen kan gå raskere og den kan gå saktere. Vi har allerede sett en dobling av vekstsesongen på ti år, sier Rolf Anker Ims, professor ved Institutt for arktisk og marin biologi ved Universitetet i Tromsø til VG.

Lengre vekstsesong kan gjøre det lettere for nye dyrearter og planter å slå seg ned, men gjøre det vanskeligere for de arktiske artene. Det vil forrykke balansen i økosystemene.

- Dersom disse spådommene slår til, vil mangel på is gjøre at isbjørnen er borte fra Svalbard om 85 år, sier seniorforsker Per Fauchald ved Norsk institutt for naturforskning.

Nye rapporter torsdag

- Vi vil se nye kombinasjoner av miljøfaktorer i fremtiden som gjør at vi vil få oss overraskelser, påpeker Ims.

Forskerne har på oppdrag fra Norsk Polarinstitutt ledet arbeidet med to rapporter i serien Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen (MOSJ) som offentliggjøres torsdag.

Der poengteres det at arbeidet med å overvåke klimaforandringene på Svalbard må trappes opp kraftig og utvides til å gjelde flere arter og indikatorer enn i dag for å klare å holde tritt.

- Endringene skjer, og de skjer raskt, fastslår Fauchald.

- Dersom Norge ønsker at Svalbard fortsatt skal være et utstillingsvindu for klimaforskning, så bør vi satse. Svalbard vil bli enda viktigere for forskning i fremtiden, sier Ims.

Vil revidere miljømål

VARMERE: Det kan bli mer behagelig for folk og enkelte arter å oppholde seg på Svalbard i fremtiden, mens isbjørnen kan bli utryddet, sier forskerne Rolf Anker Ims og Per Fauchald. Foto: TERJE MORTENSEN

I Norges miljømål for øygruppen heter det blant annet at «naturmangfoldet skal bevares tilnærmet upåvirket av lokal aktivitet, og verneområdene sin verdi som referanseområde for forskning skal sikres».

Forskerne mener dette må revideres.

- Miljømålene er utdaterte i forhold til det som skjer. I dag følger vi blant annet med på cruisetrafikken til Svalbard, men effektene av turisme er ingenting sammenlignet med effektene vi ser og vil se av klimaendringer, understreker Ims.

- Endringene som skjer er så radikale og ukontrollerbare at de krever en helt annen tilnærming. Vi kan ikke lenger forvalte for å bevare artene på Svalbard slik de er i dag, påpeker Fauchald.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder