POLITIDIREKTØR: Odd Reidar Humlegård er glad for at flere mørketall ser dagens lys. Foto:Roger Neumann,

Halvparten anmelder ikke lovbrudd

Frykt for store mørketall i kriminalstatistikken

I fjor ble det anmeldt 253 000 forbrytelser i Norge. Men mørketallene kan være betydelig – kanskje over hundre
tusen. Og farlig, mener de politiansatte.

  • Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

En landsomfattende publikumsundersøkelse viser nemlig at kun 54 prosent av de som hadde vært utsatt for en kriminell hendelse det siste året anmeldte hendelsen.

Selv om anmeldte lovbrudd gikk ned med seks prosent i fjor, utelukker ikke justisministeren og fremtredende politifolk at mørketallene kan være store. Spesielt gjelder det familievold og overgrep mot barn.

Flest anmelder biltyverier og boliginnbrudd, mens langt under halvparten av de som har vært utsatt for svindel, bedragerier, vold og trusler oppsøker politiet, viser fjorårets publikumsundersøkelse.

At det er en økning i anmeldelser av vold i nære relasjoner er noe politidirektør Odd Reidar Humlegård hilser med glede.

– Det er bra fordi det avdekker mørketall.

Han varsler at dette blir et av politiets store satsingsområder i 2015.

Ønsket økning

Justisminister Anders Anundsen er enig:

– Når det gjelder vold og overgrep i familien og mot barn har vi all grunn til å tro at det er store mørketall, men på dette området ønsker vi også en økning slik at det reelle omfanget kommer frem.

JUSTIS- OG BEREDSKAPSMINISTER: Anders Anundsen. Foto:Fredrik Solstad,VG

Ass. riksadvokat Knut Erik Sæther viser til at straffeloven i 2009 fikk en bestemmelse om plikt til å avverge og melde fra om vold i nære relasjoner.

– Men den har dessverre ikke blitt brukt i tilstrekkelig grad. Vi spør oss hvorfor og vil nå forsøke å finne ut av det.

Stiller opp

Kripos-sjef Ketil Haukaas erkjenner

KRIPOS-SJEF: Ketil Haukaas. F Foto:Jan Petter Lynau,

atpolitiet ikke har vært gode nok og stiller nå fagpersonell til rådighet for politidistriktene som setter fokus på vold og overgrep mot barn.

At det finnes store mørketall i kriminalstatistikken er noe lederen av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, er overbevist om og som må tas på alvor.

– Vi har riktignok ikke tall som kan belyse det, men det er ikke tvil om at utviklingen har vært at politiet henlegger mange flere mindre alvorlige saker i dag enn de gjorde for noen år siden.

Bolstad trekker frem et konkret eksempel fra han på slutten av 1980-tgallet jobbet som ung politibetjent i Vardø.

– Da tok vi tak i også mindre alvorlige saker som innbrudd i boder og sykkeltyverier. Da jeg kom til Oslo på 90-tallet, så jeg at slike saker ikke ble fulgt opp på samme måte.

Målrettet arbeid

Han er ikke tvil om at politiet gjør mye bra arbeid, og at målrettet prioritering som lommetyveri-gruppen i Oslo politidistrikt, har ført til at antallet lommetyverier går kraftig ned.

EGENERFARING: Leder for PF, Sigve Bolstad, snakker om sin egen erfaring som ung politimann. Foto:Trond Solberg,VG

– Men jeg er heller ikke i tvil om at mange har opplevd at politiet ikke har mulighet å ta tak i deres sak og at det etter hvert vil prege i hvilken grad mindre alvorlige forhold anmeldes.

Også vi i fagforeningen ser mediesakene der budskapet er at politiet ikke har hatt kapasitet og ressurser til å hjelpe folk som burde fått assistanse. Vi har opplevd at publikum har sagt at de «skjønner at politiet ikke kan følge opp en sak om sykkeltyveri for de har jo så mange alvorligere saker som må prioriteres».

Dette er en farlig utvikling, for politiet er helt avhengig av tillit i befolkningen, understreker Bolstad.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder