LANGT TIL TOPPEN: Norge havner langt ned i en undersøkelse om helsevesenet i rike, vestlige land. Foto:Marius Knutsen,VG

Undersøkelse: Misnøye med  helsevesenet

Selv om vi bruker nest mest penger

Nordmenn er lite fornøyde med helsevesenet
sammenlignet med befolkningen i 10 andre vestlige land – til tross for at vi nesten topper pengebruken.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det viser årets internasjonale helsesystemundersøkelse fra the Commonwealth Fund.

Rundt 20 000 personer i 11 rike, vestlige land er spurt om hvordan de opplever kvaliteten på helsetjenestene i sitt land, og her kommer Norge på en stusselig delt syvende plass sammen med New Zealand.

De tre landene som topper rankingen er Storbritannia, Sveits og Sverige, i nevnte rekkefølge.

Norge får bunnscore på kvalitet når man vurderer effektiv pleie, trygghet og pleie med pasienten i sentrum.

– En bør kort og godt ta dette alvorlig. Det betyr at systemet har lavere legitimitet enn det vi finner i andre land, sier Terje P. Hagen, professor ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Men bildet er langt fra helsvart.

– Samtidig har vi gjort undersøkelser av overlevelse for en del pasientgrupper der vi sammenligner oss med seks andre europeiske land i forhold til hjerteinfarkt, hoftebrudd, brystkreft og barn med lav fødselsvekt, og der har Norge lavere dødelighet enn de fleste av disse landene. Bare Sverige er på vårt nivå, legger Hagen til.

Han viser til at undersøkelsen er basert på et representativt utvalg av befolkningen og omfatter både de som vært og ikke vært på sykehus.

– Jeg tror dette reflekterer at folk er misfornøyde med en del dagligdagse ting som ventetid til enklere behandling, og kanskje også kommunikasjon og smidighet i overgangene mellom de ulike nivåene, sier professoren.

Bare USA bruker mer

Men vi nordmenn har ingen problemer knyttet til kostnader for å bruke helsetjenestene, her ligger vi på en god tredjeplass. Svenskene har derimot ingen økonomiske bekymringer, de topper listen når de blir spurt om dette.

Samtidig brukte Norge ifølge undersøkelsen hele 5669 dollar per snute i 2011, mens svenskene lå på 3925 dollar. I USA, som kom dårligst ut av alle på den totale rankingen, brukte de svimlende 8508 dollar.

Men Hege Gjessing, president i Legeforeningen, peker på at norsk helsevesen scorer veldig bra på kostnadskontroll.

-Vi er nest lavest når gjelder utgifter i prosent av BNP av landene i undersøkelsen. Legeforeningen mener streng kostnadskontroll over mange år i for stor grad har gått ut over kvaliteten og pasientsikkerheten, sier Gjessing til VG.

Gitt det høye norske kostnadsnivået, mener legepresidenten at vi ikke bruker mye på helse.

Norge scorer da også høyt når det gjelder effektivitet, her ligger vi på fjerdeplass.

Gjessing mener det må mer ressurser til for å nå de høye målene man har satt for norsk helsevesen. Samtidig sier hun at man må se dette litt i perspektiv, dette er tross alt de 11 landene i verden som ligger på topp når det gjelder helsevesenet.

- Men vi er ikke verdens beste, sier hun.

Ikke overrasket

Helse- og omsorgsdepartmentet er ikke overrasket over undersøkelsen.

– Det kommer ikke overraskende på oss at vi har utfordringer, dette har også andre undersøkelser vist. Det betyr at vi må jobbe enda bedre for å få ned ventetider og bedre kvaliteten i helsetjenesten. Det er vi i gang med – denne regjeringens viktigste oppgaver er å skape pasientens helsetjeneste. Vi må i mye større grad lytte til dem og organisere helsetjenesten med utgangspunkt i deres behov, sier statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post.

Hun opplyser at de nylig har lansert reformen fritt behandlingsvalg, som skal få ned ventetidene, øke pasientens valgfrihet og bruke ledig kapasitet hos private.

– Vi skal også få på plass en undersøkelseskommisjon slik at vi kan lære av feil som er gjort i helsetjenesten. Så jobber vi med flere stortingsmeldinger som skal vise retning for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten fremover. I 2015 vil vi legge frem en folkehelsemelding, en melding om primærhelsetjenesten og en nasjonal helse- og sykehusplan, sier Normann.

The Commonwealth fund er en privat amerikansk stiftelse som ønsker å fremme helsetjenester for alle, særlig for dem med dårlig råd.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder