SKAL GRANSKES: Politidirektoratet har nå besluttet at eksterne konsulenter skal granske hvordan politivarsleren i Monika-saken ble behandlet. Foto:Marit Hommedal,NTB scanpix

Overtar granskingen av Bergens-politiet

Skal hyre inn konsulenter for å undersøke hvordan varsleren i Monika-saken ble behandlet

Politidirektoratet fratar nå politimesteren i Bergen ansvaret for å granske seg selv: Nå skal det undersøkes hvordan politidistriktet behandlet drapsetterforskeren som slo alarm om Monika-saken.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Dette bekrefter Politidirektoratets personaldirektør Karin Aslaksen overfor VG.

– Det er riktig at det er besluttet å håndtere denne varslingssaken fra Politidirektoratet. Det betyr at direktoratet vil innhente eksterne konsulenter for å foreta en gjennomgang av saken. Politimesterens håndtering omfattes av varslingssaken, og derfor er det naturlig at saken løftes til overordnet instans, sier Aslaksen.

I forrige uke fremholdt politimester Geir Gudmundsen i Hordaland overfor VG at granskingen av varsler-håndteringen skulle skje i samråd med direktoratet.

LES OGSÅ: Slik varslet etterforskeren politimesteren om Monika-saken

Nå er det klart at politimesteren er løftet helt ut av håndteringen.

Det var varslerens advokat, Jens-Ove Hagen, som krevde en slik gransking av hvordan hans klient ble behandlet. Han skal ha blitt avvist av både kolleger og politimesteren selv – og ble sykmeldt som følge av at han slo alarm om elendig drapsetterforskning av Monika-dødsfallet.

Sendte saken bort

Politimester Geir Gudmundsen sendte dette kravet om gransking over til Spesialenheten, som allerede var godt i gang med å etterforske flere aspekter ved Monika-etterforskningen. Begrunnelsen politimesteren oppgir, er at han mente at det ikke burde foregå parallelle granskinger av dette.

Nå har imidlertid Spesialenheten svart at det ikke er noe til hinder for en egen gransking av dette forholdet. Politidirektoratet har også ment at politimesteren i Hordaland skulle iverksette egen gransking.

I forrige uke la politiet ut en melding om at det skulle engasjeres to advokater for å undersøke saken. Hvem dette blir, er ikke klart ennå, men også denne utvelgelsen skal skje i samråd med Politidirektoratet, bekrefter Gudmundsen over for VG.

Gudmundsen har ikke besvart henvendelser fra VG i dag.

LES OGSÅ: Advokat Elden om Monika-saken: - Flytt den ut av Bergen

Uforstående

Advokat Jens-Ove Hagen sier seg tilfreds med at varsler-behandlingen internt i politiet nå blir gransket, men stiller seg uforstående til at politiet har brukt to måneder på å komme fram til denne beslutningen.

– Spesialenheten kan hverken nekte eller pålegge politiet å foreta en slik gransking. Å foreta en slik intern gransking fremgår av Arbeidsmiljøloven, og en slik gransking følger et helt annet spor enn en politietterforskning hos Spesialenheten. Hver enkelt politidistrikt skal ha utarbeidet egne regler for hvordan en slik gransking skal foregå, sier Hagen.

Han mener at de som utpekes til å forestå granskingen, ikke bør ha noen bindinger til hverken Bergen og Hordalands-politiet, og dessuten være godt kvalifisert i arbeidsrett.

Reagerer

Den største fagforeningen i politiet, Politiets Fellesforbund, reagerer også på politimesterens handlemåte. På sin hjemmeside stilles det spørsmål ved politimesterens habilitet, og at politimesteren har benyttet Spesialenheten som rådgivende organ i vurderingen av hvilke skritt han selv kan iverksette:

– Politiets Fellesforbund mener at det fremstår merkverdig at en politimester som selv er ansvarlig for oppfølging av varslingssaker, må innhente tillatelse fra Spesialenheten. Det er helt klare kjøreregler i varslingssaker, og ansvaret for slike saker ligger til politiledelsen, sier forbundsleder Sigve Bolstad til VG.

– Vi må bunns i varslersakene. Den beste måten å gjøre det på er at eksterne eksperter gjør en totalgjennomgang av alle varslingssakene, tilhørende rutiner, systemer og så videre, Bolstad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder