UTESTENGER JUKSERE: Universitetet i Oslo (UiO) er Norges største studie-institusjon. Foto:Vegard Grøtt/NTB Scanpix,

Ny svarteliste: 150 utestengt fra høyere utdanning

Rundt 150 personer er nå svartelistet fra høyere utdanning i Norge.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Rundt 60 av de 150 er utestengt fra Universitetet i Oslo.

Utdanningsmyndighetene skjerper nå kampen mot eksamensjuks og falske vitnemål. I september ble landets første utestengings-register over personer som er svartelistet fra høyere utdanning opprettet av Kunnskapsdepartementet

De fleste av de rundt 150 personene som er oppført i dette registeret, er der etter forfalskede vitnemål eller eksamensjuks.

Fra tidligere er det kjent at antallet saker der det blir avslørt juks er økende. Samtidig advares det om at forfalskede vitnemål er risikabelt for karrieren.

LES OGSÅ:22-åring tatt for 13 falske eksamener

Frem til nå har studenter som har blitt tatt for fusk under eksamen, kunnet melde seg opp til ny eksamen i det samme faget ved et annet studiested med mindre sjanse for at dette ble oppdaget.

Dette skal det nå være slutt på etter at det nye registeret ble opprettet i forrige måned.

Registeret omfatter 51 institusjoner for høyere utdanning i hele Norge, ifølge hovedansvarlig for driften av registeret, Agnethe Sidselrud.

Infoplikt

– Universitets- og høyskoleloven regulerer utestenging av studenter, og den pålegger at universiteter og høyskoler informerer hverandre om studenter som er utestengt. Det nye registeret, Rust, innebærer en ny løsning på dette, sier Sidselrud til VG.

Tidligere ble det sendt brev mellom høyskoler og universitet om personer som skulle utestenges fra opptak.

– Nå er dette samordnet i et elektronisk register som både er mer effektivt og tryggere enn den tidligere ordningen. Dette har sammenheng med at det kun er den institusjonen som den aktuelle søkeren vil studere ved som får tilgang til informasjonen om at denne studenten er utestengt, legger Sidselrud til.

Foto: ,

Etter det VG forstår er det rundt 150 personer som er svartelistet fra studier ved norske utdanningsinstitusjoner. Om lag 60 av disse er utestengt fra Universitetet i Oslo, som er Norges største studiested.

Det er tre forhold som ifølge lovverket kan føre til utestenging av studenter, ifølge Sidselrud:

1. Bruk av falske vitnemål ved opptak eller godkjenning av utenlandsk utdanning.
2. Eksamensjuks, som er den mest omfattende kategorien.
3. Forstyrrende atferd, brudd på taushetsplikt eller usømmelig atferd.

Personer som blir besluttet utestengt fra studie-institusjonene kan bli utestengt fra ett til og med tre år. Sidselrud understreker også at i saker der utestengings-tiden er avsluttet, så blir informasjonen om personen slettet fra registeret.

– Flere jukser

Også blant folk som vil studere eller arbeide i Norge, er tendensen at flere forsøker å jukse med falske vitnemål, ifølge Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

ANMELDER: Seniorrådgiver Rolf Lofstad ved Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Foto:Nokut,

– I 2013 anmeldte vi åtte saker der folk ville ha godkjenning av utenlandsk utdanning – der det viste seg at vitnemålene var falske, sier seniorrådgiver Rolf Lofstad i Nokut til VG.

Fem av de åtte sakene dreide seg om eksamenspapirer fra såkalte bløffe-universiteter (Degree-Mills), eller utdanningsinstitusjoner som ikke finnes.

– Vi synes vi ser et økende antall slike saker. Alle disse sakene dreier seg om dokumentfalsk, og er alvorlige. Dersom denne typen falske papirer ikke blir avslørt, kan det i verste fall påføre folk stor skade, for eksempel en «ingeniør» som ikke kan styrkeberegne en bygningskonstruksjon, illustrerer Lofstad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder