UTBREDT PRAKSIS: 98 prosent av kvinnene i Somalia er kjønnslemlestet. Amran Mahamood sitter ved siden av en somalisk jente som er blitt omskjært. Bildet er tatt 19. februar. Foto: AFP

Sjokkrapport om barn som blir etterlatt i utlandet: - Øker faren for at jenter blir kjønnslemlestet

Fagfolk er bekymret for at norske jenter som er sendt tilbake til foreldres hjemland risikerer kjønnslemlestelse.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

530 somalisk-norske jenter i alderen 6-13 år ble i tidsrommet 2001-2012 sendt ut av Norge, ifølge en fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning. Noen av disse er blitt sendt til Somalia, Kenya eller Egypt. Antallet har økt kraftig i løpet av de siste årene.

I Somalia er 98 prosent av kvinnene omskåret. De fleste av kvinnene blir kjønnslemlestet når de er mellom 5 og 9 år gamle.

VG publiserer i dag tall fra rapporten, som viser at en av ti somalisk-norske barn er sendt ut av Norge. Det utgjør totalt nærmere 1900 barn. 477 av disse er sendt til Storbritannia, mens 508 er sendt til Kenya, Somalia og Egypt.

- Selvfølgelig øker det faren for at disse jentene kan bli kjønnslemlestet, sier Gerd Fleischer, organisasjonsleder i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger.

BAKGRUNN: Barn blir etterlatt i utlandet

- Slipper unna

Det er ulovlig å kjønnslemleste jenter i Norge. Det kan foretas en underlivsundersøkelse av barnet, dersom det foreligger en bekymringsmelding.

- Hvordan planlegger Norge å kartlegge og forhindre kjønnslemlestelse når hundrevis av jenter sendes ut og blir i land som Somalia, Kenya og Egypt i årevis, sier Saynab Mohamud, somalisk-norsk forfatter og Venstre-politiker.

Hun tror mørketallene er store og at dumping og utsending av barn øker faren.

- I Norge er det forsvinnende få som sjekkes for kjønnslemlestelse, fordi underlivsundersøkelse utføres først når det foreligger en bekymringsmelding. Med åresvis i utlandet, slipper foreldrene unna, sier Mohamoud.

Holdningsendring

Ikke alle somalisk-norske er enige om at risikoen for kjønnslemstelse øker.

En fersk doktorgradsavhandling av forsker Abdi Ali Gele viser at kampanjer mot kjønnslemlestelse i Somalia har vært en fiasko og at 90 prosent av de spurte i landet fortsatt støtter praksisen.

I Norge derimot viser studien at holdningene har endret seg hos den somalisk-norske befolkning i Oslo. 70 prosent av de spurte støttet å avskaffe praksisen fullstendig, mens de resterende 30 prosent som støtter tradisjonen, hadde vært i Norge fire år eller mindre.

FRYKTER IKKE KJØNNSLEMLESTELSE: Bashe Musse, somalisk-norsk bystyrerepresentant mener somaliere i Norge har endret holdning til kjønnslemlestelse. Foto: Trond Solberg

- Jeg frykter ikke kjønnslemlestelse. Jeg kan selvfølgelig ikke utelukke at det kan skje, men det har vært en enorm holdningsendring blant somaliere i Norge, sier Bashe Musse (Ap), bystyre-medlem og leder i Somalisk nettverk.

Mindre vern uten foreldre

- 98 prosent av kvinnene i Somalia er omskåret, hvordan kan de norske jentene slippe unna?

- Det er sterke krefter som jobber mot omskjæring i Somalia nå. Somalisk-norske foreldre er veldig strenge, og sier til sine slektninger at de aldri skal røre deres døtre. Mange forklarer at det ikke er lov med omskjæring i Norge, sier Musse.

Somaliske Amran Mahamood jobbet i 15 år med kjønnslemlesting av jenter i Somalia. For fire år siden sluttet hun, fordi muslimsk lærd konkluderte med at omkjæring av jenter ikke var påkrevet i islam

Uten foreldre til stede, er barn mer utsatt, mener Sylo Taraku, generalsekretær i organisasjonen Likestilling, Integrering, Mangfold (LIM)

- Denne tradisjonen er veldig utbredt i for eksempel Somalia. Det blir vanskelig å nekte det dersom foreldrene ikke er tilstede for å motsi, sier Taraku.

- Vi håper at flere og flere foreldre motvirker denne tradisjonen gjennom å nekte at det blir utført på deres barn. Men når de ikke er tilstede overlater de beslutningen til andre slektninger. Det øker faren for at kjønnslemlestelse skjer.

- Aksepterer ikke

Barne-, likestillings-, og inkluderingssminister Solveig Horne er bekymret for at jenter som er sendt tilbake til opprinnelseslandet er mer utsatt for omskjæring.

- Jeg aksepterer ikke at norske barn kan bli utsatt for kjønnslemlestelse i utlandet. Foreldrene skal få klar informasjon om at det er straffbart, sier Horne.

Somalisk-norske barn er spesielt utsatt for å bli sendt ut av Norge. Statsråden mener det er viktig å forklare alle foreldre hva de utsetter barna sine for.

- Jeg vurderer å kalle inn det somaliske miljøet for å finne ut hva vi kan gjøre for å forebygge, sier Horne.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder