UTBREDT PRAKSIS: 98 prosent av kvinnene i Somalia er kjønnslemlestet. Amran Mahamood sitter ved siden av en somalisk jente som er blitt omskjært. Bildet er tatt 19. februar. Foto: AFP

Sjokkrapport om barn som blir etterlatt i utlandet: - Øker faren for at jenter blir kjønnslemlestet

Fagfolk er bekymret for at norske jenter som er sendt tilbake til foreldres hjemland risikerer kjønnslemlestelse.

530 somalisk-norske jenter i alderen 6-13 år ble i tidsrommet 2001-2012 sendt ut av Norge, ifølge en fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning. Noen av disse er blitt sendt til Somalia, Kenya eller Egypt. Antallet har økt kraftig i løpet av de siste årene.

I Somalia er 98 prosent av kvinnene omskåret. De fleste av kvinnene blir kjønnslemlestet når de er mellom 5 og 9 år gamle.

VG publiserer i dag tall fra rapporten, som viser at en av ti somalisk-norske barn er sendt ut av Norge. Det utgjør totalt nærmere 1900 barn. 477 av disse er sendt til Storbritannia, mens 508 er sendt til Kenya, Somalia og Egypt.

- Selvfølgelig øker det faren for at disse jentene kan bli kjønnslemlestet, sier Gerd Fleischer, organisasjonsleder i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger.

BAKGRUNN: Barn blir etterlatt i utlandet

- Slipper unna

Det er ulovlig å kjønnslemleste jenter i Norge. Det kan foretas en underlivsundersøkelse av barnet, dersom det foreligger en bekymringsmelding.

- Hvordan planlegger Norge å kartlegge og forhindre kjønnslemlestelse når hundrevis av jenter sendes ut og blir i land som Somalia, Kenya og Egypt i årevis, sier Saynab Mohamud, somalisk-norsk forfatter og Venstre-politiker.

Hun tror mørketallene er store og at dumping og utsending av barn øker faren.

- I Norge er det forsvinnende få som sjekkes for kjønnslemlestelse, fordi underlivsundersøkelse utføres først når det foreligger en bekymringsmelding. Med åresvis i utlandet, slipper foreldrene unna, sier Mohamoud.

Holdningsendring

Ikke alle somalisk-norske er enige om at risikoen for kjønnslemstelse øker.

En fersk doktorgradsavhandling av forsker Abdi Ali Gele viser at kampanjer mot kjønnslemlestelse i Somalia har vært en fiasko og at 90 prosent av de spurte i landet fortsatt støtter praksisen.

I Norge derimot viser studien at holdningene har endret seg hos den somalisk-norske befolkning i Oslo. 70 prosent av de spurte støttet å avskaffe praksisen fullstendig, mens de resterende 30 prosent som støtter tradisjonen, hadde vært i Norge fire år eller mindre.

FRYKTER IKKE KJØNNSLEMLESTELSE: Bashe Musse, somalisk-norsk bystyrerepresentant mener somaliere i Norge har endret holdning til kjønnslemlestelse. Foto: Trond Solberg

- Jeg frykter ikke kjønnslemlestelse. Jeg kan selvfølgelig ikke utelukke at det kan skje, men det har vært en enorm holdningsendring blant somaliere i Norge, sier Bashe Musse (Ap), bystyre-medlem og leder i Somalisk nettverk.

Mindre vern uten foreldre

- 98 prosent av kvinnene i Somalia er omskåret, hvordan kan de norske jentene slippe unna?

- Det er sterke krefter som jobber mot omskjæring i Somalia nå. Somalisk-norske foreldre er veldig strenge, og sier til sine slektninger at de aldri skal røre deres døtre. Mange forklarer at det ikke er lov med omskjæring i Norge, sier Musse.

Somaliske Amran Mahamood jobbet i 15 år med kjønnslemlesting av jenter i Somalia. For fire år siden sluttet hun, fordi muslimsk lærd konkluderte med at omkjæring av jenter ikke var påkrevet i islam

Uten foreldre til stede, er barn mer utsatt, mener Sylo Taraku, generalsekretær i organisasjonen Likestilling, Integrering, Mangfold (LIM)

- Denne tradisjonen er veldig utbredt i for eksempel Somalia. Det blir vanskelig å nekte det dersom foreldrene ikke er tilstede for å motsi, sier Taraku.

- Vi håper at flere og flere foreldre motvirker denne tradisjonen gjennom å nekte at det blir utført på deres barn. Men når de ikke er tilstede overlater de beslutningen til andre slektninger. Det øker faren for at kjønnslemlestelse skjer.

- Aksepterer ikke

Barne-, likestillings-, og inkluderingssminister Solveig Horne er bekymret for at jenter som er sendt tilbake til opprinnelseslandet er mer utsatt for omskjæring.

- Jeg aksepterer ikke at norske barn kan bli utsatt for kjønnslemlestelse i utlandet. Foreldrene skal få klar informasjon om at det er straffbart, sier Horne.

Somalisk-norske barn er spesielt utsatt for å bli sendt ut av Norge. Statsråden mener det er viktig å forklare alle foreldre hva de utsetter barna sine for.

- Jeg vurderer å kalle inn det somaliske miljøet for å finne ut hva vi kan gjøre for å forebygge, sier Horne.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder