TRENGER PENGER: Silvia (43), Constantin (40) og Milica (38) bryr seg ikke om at bare 15 prosent i Oslo gir penger til tiggere. De er heller ikke opptatt av at seks av ti vil ha tiggerforbud. Blir det forbud vil de fortsatt komme til Norge for å pante flasker, eller aller helst få seg en jobb. Foto:

Slik håndterer Europa tiggerne

(VG Nett) Store deler av Europa sliter med tilreisende tiggere. Danmark har innført forbud - og er nesten kvitt problemet.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

I Norge forventer politiet et storinnrykk av tilreisende tiggere i sommer.

I starten av mai la regjeringen frem tiltak mot tigging, åtte år etter at forbudet mot tigging ble opphevet.

En undersøkelse viser at seks av ti nordmenn ønsker et tiggeforbud.

Land over hele Europa har opplevd en økning i tiggere de siste årene.

I flere av dem har man prøvd ut restriksjoner som bestemte tidsrom, utvisninger og andre begrensninger.

Nesten ingen

Danmark er det eneste landet i Norden som har tiggeforbud. Der er de nesten kvitt problemet.

- Vi har ingen nevneverdige problemer med tigging. Jeg kan ikke gi deg et tall på tiggere, fordi det finnes så få her i København, sier Mogens Kjærgaard Møller, stedfortredende politidirektør i København, til VG.

Både svenske og norske politikere og forskere har ment at et forbud ikke vil hjelpe mot tigging og kan føre til andre type kriminalitet.

- Det er absurd å mene at personer som ikke får lov til å tigge vil gå over til å begå kriminelle handlinger. Det henger ikke sammen slik, sier Møller.

Han understreker imidlertid at også Danmark sliter med østeuropeiske kriminelle og tilreisende bostedsløse.

I Sverige har tiggerdebatten rast i årevis.

- Vi har mange hundre tiggere i Stockholm, og det har vi hatt i mange år. Det har vært en stadig økning de senere årene. Nå finnes de ikke bare i hovedstaden, men også i forstedene, shoppingsentre og gallerier. Det sitter tiggere overalt, sier Peter Enell, kriminalinspektør i Citypolisen i Stockholm, til VG.

I Sverige har man muligheten til å bortvise tiggere som blokkerer veien:

- Det har vi gjort en del. De kan ikke sitte i veien og ta for mye plass og blokkere naturlig ferdsel. Da har vi sagt at de må reise seg, sier kriminalinspektøren.

Les også: Dette mener de norske storbyene

Aggressive og nærgående tiggere kan arresteres, men det skjer sjelden.

- De vet nøyaktig hvor grensen går. De går aldri over den. Jeg kan ikke huske at noen er tiltalt eller dømt for å ha tigget for aggressivt, sier Enell.

Tigging er også straffbart dersom det påvises menneskehandel. Skjer tiggingen frivillig, kan ikke politiet gripe inn.

I likhet med Norge, er de fleste tiggere i andre europeiske land tilreisende rom fra Romania og Bulgaria.

FOR ELLER IMOT? Les argumentene i tiggerdebatten

Kriminalitet

Dette er Europas mest fattige, trakasserte og forfulgte gruppe, ifølge Europarådets rapporter.

- Jeg forstår at de kommer hit. Problemet er at vi ser at flere og flere av tiggerne også begår kriminalitet. Lommeboktyveri har blitt et stort problem, sier den svenske kriminalinspektøren.

Norge vil hverken tilrettelegge med sanitære muligheter eller boplass for tiggere. I Sverige har myndighetene åpnet herberge i vinterhalvåret.

- Den er ment for hjemløse og arbeidssøkere fra EU, men vårt inntrykk er at mange av plassene tas av tiggere som ikke har til hensikt å skaffe seg arbeid eller søke asyl, avslutter Peter Enell.

TIGGING I EUROPA

NORGE

Ingen forbud
Etter løsgjengerloven var tigging forbudt på offentlig sted i Norge frem til 21. desember 2005. Loven ble opphevet fordi man ønsket å bruke sosiale tiltak og ikke straff for å unngå at personer tigger. Nye tiltak ble lagt frem av regjeringen 6. mai i år.

DANMARK

Forbud
Dansk straffelovs § 197: «Den, som mot politiets advarsel gjør seg skyldig i tigging, eller som tillater at noen under 18, som hører til hans husstand, tigger, straffes med fengsel inntil 6 måneder».

SVERIGE

Restriksjoner
Tigging er lovlig i Sverige, såfremt ikke tiggeren er aggressiv. For å rammes av loven må tiggeren oppføre seg så pågående at det regnes som et overgrep. Tigging er også ulovlig hvis det kan påvises menneskehandel.

FINLAND

Ingen forbud
Det er ikke noe lovforbud mot tigging i Finland. I 2010 ønsket regjeringen å forby aggressiv tigging, men forslaget ble ikke vedtatt. Finske fagfolk venter rekordmange tilreisende tiggere til Helsingfors i sommer.

ROMANIA

Forbud
Forbyr alle arbeidsføre å tigge. Loven beskytter mindreårige og de som er tvunget ut i tigging.

IRLAND

Restriksjoner
Tigging er straffbart dersom det utføres med handlinger som griper inn i andres rettigheter. Politiet kan fjerne tiggere ved minibanker, nattsafer, innganger, butikker og panteautomater. Dette rammer ikke unge som for eksempel ikke har nok penger til bussbilletten.

LUXEMBOURG

Restriksjoner
Individuell tigging er ikke forbudt, men organisert tigging er straffbart og flere bakmenn er blitt dømt. Luxembourg er blitt kritisert for offensiven mot tiggere av menneskerettighetsorganisasjoner.

STORBRITANNIA

Forbud
Storbritannias lov mot tigging er fra 1824. Tigging straffes med bøter, for tiden cirka £1000. Det er imidlertid flere, ulike lovbestemmelser som kan ramme slike handlinger. Loven gjelder i England, Wales og Nord Irland. Skottland har lokale restriksjoner.

FRANKRIKE

Restriksjoner
Lokale politivedtekter kan hjemle forbud begrunnet i hensynet til offentlig orden og sikkerhet.

NEDERLAND

Restriksjoner
Tiggerforbudet ble tatt ut av straffeloven i 2000, men lokale politivedtekter kan gi muligheter for å bøtelegge tigging ut fra hensynet til offentlig orden.

SPANIA

Restriksjoner
Eventuelle forbud er delegert til regionalt og lokalt plan, og reguleringen varierer fra område til område. Det er imidlertid nedfelt et forbud i straffeloven mot å bruke barn i tiggevirksomhet. Dette kan straffes med fengsel fra seks måneder og opp til ett år.

TYSKLAND

Restriksjoner
Hadde forbud frem til 1974. Etter gjeldende rett kan aggressiv tigging bli ansett som en handling som forstyrrer offentlig orden. Lokale myndigheter har også adgang til å nedlegge forbud mot aggressiv tigging.

ØSTERRIKE

Restriksjoner
Eventuelle forbud fastsettes innenfor den enkelte provins. Det er ikke ulovlig å tigge i hovedstaden Wien, men straffebestemmelser rammer såkalt aggressiv tigging og bruk av barn i forbindelse med tigging.

Kilder: Lovdata.no, Stortingets utredningsseksjon, Ad hoc Committee of experts on Roma Issues (CAHROM), wort.lu, The law library of Congress, The Irish Times, Dn.se, yle.fi

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder