REAGERER: Tidligere frontfigur for Urtehagen muslimske skole, Trond Ali Lindstad, mener regjeringen diskriminerer norske muslimer ved å si nei til en ny muslimskole. Foto:Trond Solberg,VG

Trond Ali Lindstad drev den første muslimskolen: - Diskriminerende nei til muslimskole

Skolebyråden i Oslo: Glad for nei til muslimsk skole

Frp: Bra for hensynet til integrering

Ali Lindstad: Tror på ny søknadDet blir ingen ny muslimsk grunnskole i Oslo. Muslim Trond Ali Lindstad mener regjeringens beslutning er diskriminerende mot norske muslimer.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Kunnskapsdepartementet stoler ikke på at initiativtakerne er seriøse nok. Det vises konkret til at Mødre for en muslimsk grunnskole har for tette bånd til tidligere driver av muslimskolen i Oslo. I praksis er det Trond Ali Lindstad.

Lindstad er skuffet over avslaget.

- Det er åpenbart diskriminerende mot en religiøs minoritet. Jeg vil etterlyse dokumentasjon på at det skal være for nære bånd mellom de nye søkerne og meg, sier Ali Lindstad til VG.

Tror på ny søknad

Han tror det vil komme en ny søknad om å starte en muslimskole om ikke lenge.

- Det er helt klart et behov for å starte en slik skole. Derfor tror jeg det kommer en ny søknad om å starte skole, sier Ali Lindstad.

- Vil du bidra til et nytt forarbeid for å starte en slik skole?

- Dersom noen søker råd og bistand fra meg, vil jeg vurdere det, ja, svarer Trond Ali Lindstad.

Urethagen muslimskole, der han selv var stifter og rektor, måtte legge ned på 1990-tallet etter mye bråk og konflikter mellom skolens ledelse, lærere og foreldre.

Brukte skjønn

Statsråd Jan Tore Sanner (H) forsvarer departementets nei slik:

– Det er en skjønnsmessig vurdering, sier statsråd Jan Tore Sanner (H).

– Jeg avslår søknaden fordi det er tvil om hvorvidt søkeren har forutsetninger for å drive skole i tråd med lovens krav, legger han til.

SA NEI: Kommunalminister Jan Tore Sanner behandlet Oslo kommunes klage som settestatsråd for inhabile kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto:Roger Neumann,VGKommunalministeren håndterte søknaden for Kunnskapsdepartementet etter at Torbjørn Røe Isaksen (H) tabbet seg ut med en sms der han advarte skolebyråd Anniken Hauglie (H) i Oslo mot å klage på Utdanningsdirektoratets ja til skolen. Dermed måtte han erklære seg inhabil, og Sanner ble satt inn som vikarstatsråd.

Det er gruppen Mødre for muslimsk grunnskole som har søkt om å få starte opp den nye skolen. Utdanningsdirektoratet godkjente søknaden tidligere i år, men Oslo kommune klaget saken inn for Kunnskapsdepartementet.

Kommunens begrunnelse var tvil om søkerens seriøsitet. Den tvilen deles av departementet.

Forbindelser til Urtehagen

Styret i Mødre for muslimsk grunnskole har ifølge Sanner klare forbindelseslinjer tilbake til de som var ansvarlige for Urtehagen, den første muslimske friskolen i Norge. Der var Trond Ali Lindstad sentral.

– Urtehagen ble lagt ned i 2004 etter et omfattende tilsyn hvor det ble avdekket flere brudd på privatskoleloven, påpeker han.

Nedleggelsen kom etter en opprivende konflikt der lærere ble oppsagt, og der 100 elever mistet skoleplassene sine etter å ha blitt holdt hjemme fra skolen av misfornøyde foreldre. I kjølvannet av uroen kom Fylkesmannen med knusende kritikk i en tilsynsrapport.

– Erfaringen med Urtehagen og søkerens klare forbindelseslinjer til denne, har vært utslagsgivende for at vi nå har avslått søknaden, sier Sanner.

Fikk nei i 2013

Mødre for muslimsk grunnskole har også tidligere fått nei til å starte skole. Da gruppen til slutt fikk grønt lys fra Utdanningsdirektoratet tidligere i år, var det etter å ha byttet ut et styremedlem som var involvert i Urtehagen.

Sanner er likevel ikke overbevist.

– Det har vært gradvis utskifting i styret, men søknaden de nå har levert inn, er nesten identisk med den som fikk endelig avslag i 2013, sier Sanner til NTB.

Han minner om at kommunen måtte trå til for å finne nye skoleplasser til elevene da Urtehagen sviktet i 2004.

– Det er svært alvorlig hvis en skole svikter. Mange elever vil stå uten tilbud, sier han.

Avviser diskriminering

Sanner understreker samtidig at beslutningen om å si nei til skolen, ikke har noe med religion eller etnisitet å gjøre.

Kriteriene for å starte kristne og muslimske skoler er nøyaktig de samme, fastholder han.

– Dette knytter seg kun til en konkret vurdering av denne skolen og av søkerens seriøsitet, sier Sanner.

Statsråden er ikke redd for at hans nei skal bli oppfattet som diskriminerende.

– Det er en konkret vurdering, og det er bred tilslutning til denne konklusjonen i bystyret i Oslo, sier han.

Glad for nei

Skolebyråden i Oslo, Anniken Hauglie (H), er lettet over at Kunnskapsdepartementet har sagt nei til en muslimsk grunnskole i hovedstaden.

Utdanningsdirektoratet godkjente søknaden tidligere i år, men Oslo kommune klaget saken inn for Kunnskapsdepartementet.

– Vi mente vi hadde en godt begrunnet høringsuttalelse da vi anbefalte at Mødre for muslimsk grunnskole ikke burde godkjennes, sier hun.

Frp: Bra for hensynet til integrering

Fremskrittspartiet er tilfreds med Kunnskapsdepartementets avslag til en ny muslimsk grunnskole i Oslo.

– For Frp er hensynet til god integrering altfor viktig til at vi ønsker en etablering av slike skoler velkommen, sier partiets utdanningspolitiske talsmann Sivert Bjørnstad.

Han er glad Oslo kommune vant fram med sin klage etter at Utdanningsdirektoratet først godkjente søknaden fra Mødre for muslimsk grunnskole tidligere i år.

– Kommunen har opptrådt ryddig og vist at den tar Oslos integreringsutfordringer på alvor. Det fortjener Oslos politikere honnør for, sier han.

Inhabil

Kommunal- og moderniseringsministeren har vært settestatsråd i klagesaken fordi kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) måtte erklære seg inhabil.

Artikkelen fortsetter under bildet.

SMS-BOM: Kunnskapsminister Torbørn Røe Isaksen (H) ble inhabil i saken om muslimsk skole, på grunn av en SMS-utveksling. Foto: PATRICK DA SILVA SÆTHER / VG. Foto: ,

Det skjedde etter en uheldig SMS-utveksling mellom Røe Isaksen og skolebyråden i Oslo, Anniken Hauglie (H).

Hauglie forklarte at hun var positiv til å sende inn en klage på Utdanningsdirektoratets godkjenning av skolen. Da svarte Røe Isaksen slik: «Sikker på det? Da gjør du dette til en politisk sak, og du vet vi ikke kan ta klagen til følge. Det vil kun forlenge en dårlig sak for oss.»

Røe Isaksen har i ettertid sagt at han ikke burde ha svart byråden på denne måten, men i stedet ha avventet departementets vurdering av klagen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder