KONTAKTET AV BARN. Stig Jarle Hansen er en av Norges fremste Somalia-ekspert. Han har jobbet mye i Somalia og opplevd å bli kontaktet av barn som har sagt at de er norske og vil hjem til Norge.
KONTAKTET AV BARN. Stig Jarle Hansen er en av Norges fremste Somalia-ekspert. Han har jobbet mye i Somalia og opplevd å bli kontaktet av barn som har sagt at de er norske og vil hjem til Norge.

Ekspert om barn som sendes til utlandet: - Fratas mulighet til utdanning

INNENRIKS

Innvandrerbarn som sendes til utlandet blir frarøvet retten til utdannelse i Norge. Dette kan gi alvorlige følger for deres økonomiske fremtid, mener fagfolk VG har snakket med.

Publisert:

- Det er en integreringsmessig- og økonomisk tragedie når barn sendes ut av landet og må bli der i årevis. De fratas muligheten til norsk utdannelse, sier Stig Jarle Hansen, førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet.

VG skrev i går om en ny rapport som viser at 6000 innvandrerbarn er flyttet ut av Norge siden 2000. 13 prosent av alle somalisk-norske barn er flyttet ut av landet.

Hansen har i flere år jobbet i Somalia, og opplevd å bli kontaktet av somalisk-norske barn, som har fortalt at de er norske, men blitt dumpet og at de må hjem.

- Det er veldig viktig å ta dette alvorlig. Det er et problem at nærmeste norske ambassade til Somalia ligger i Nairobi i Kenya. Det er lite fokus på dette og lite muligheter til å gripe inn og følge opp, sier Hansen.

Ungdomskriminelle sendes ut

Mange somaliske foreldre sender barna sine til hjemlandet fordi de har begynt med ungdomskriminalitet.

- Det er veldig viktig at Norge presenterer et alternativ til disse foreldrene. Det er norske ungdommer, og det må ikke være slik at de skal sendes til slektninger i utlandet som kanskje ikke har forutsetninger til å ta vare på dem, sier Hansen.

Institutt for samfunnsforskning presenterer en rekke anbefalinger i sin rapport.

- Myndighetene må vurdere lovligheten i å sende barn og unge alene på ufrivillig utenlandsopphold, sier Anja Bredal, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Alle har ikke tro på straffeforfølgelse av foreldre som dumper barna sine.

- Foreldre vil da i større grad forsøke å skjule det. Det vil skape et tabu. Der hvor det mistenkes dumping, må foreldrene innkalles til bekymringssamtale. Vi må gå i dialog med foreldrene sier Stig Jarle Hansen.

Skole i Storbritannia

Institutt for samfunnsforsknings rapport viser at flere somalisk-norske foreldre flytter barna ut av Norge, fordi de mener norsk skole er for dårlig og mangler disiplin. 477 barn med somalisk bakgrunn er flyttet til Storbritannia.

Det er ikke opplyst om disse barna sendes på kostskoler i Storbritannia. Landet huser den største somaliske innvandrergruppen i Europa, og tidligere forskning viser at barn sendes til slektninger i utlandet.

Studier og tall fra britiske myndigheter viser at barn med somalisk bakgrunn i Storbritannia har dårligste resultater på skolen.

En studie fra 2010 viser at åtte av ti somaliske barn i Storbritannia lever i fattigdom, bor i fattige nabolag og går på sosialt segregerte skoler. Foreldrene og barna har ekstremt høye ambisjoner, men resultatene på grunnskolen er blant de svakeste sammenlignet med andre minoritetsgrupper i Storbritannia. I alle hovedsak grunnet fattigdom og sosial segregering.

Mister språket

Organisasjonen selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) har i nærmere 20 år hjulpet innvandrerbarn ut av tvangsekteskap, ekstrem kontroll og dumping i utlandet.

- De som klarer å komme seg hjem igjen, må ofte leve med veldig, veldig negative følger. De har mistet skolegang, glemt mye norsk, glemt fag. De har vanskelig for å klare seg gjennom videregående skole, sier Gerd Fleischer, organisasjonsleder i SEIF.

Andre organisasjoner som jobber med integreringsspørsmål er enig med SEIF om konsekvensene av utenlandsopphold.

- Skolen er den viktigste arenaen for integrering, både når det gjelder muligheter for å klare seg i Norge, og å lære seg felles verdier som man finner i det norske samfunnet. Den utdanningen man får i for eksempel Somalia er ikke den som vil gjøre at barna klarer seg bedre i Norge, sier Syle Taraku, generalsekretær i foreningen LIM.

- I noen tilfeller kan det ha en positiv effekt og man skal være forsiktig med å blande seg inn i hva foreldre gjør, men fra et integreringsperspektiv er det feil, sier han.

Bakerst i køen

Foreldre mener barna får bedre utdannelse i utlandet, i følge rapporten.

- De fleste som tar med barna ut er jo veldig godt integrerte og har norsk statsborgerskap. De er ressurssterke og velger privatskoler for barna sine i utlandet, sier Bashe Musse (Ap), bystyre-medlem og leder i Somalisk nettverk.

- Alle barn går ikke på dyre kostskoler. Noen er etterlatt på landsbygda og går på koranskoler. Mener du det er riktig?

- Å sende barn til Somalia og Kenya for å få dem på rett kjøl, slik at de skal leve opp til foreldrenes tenkemåte er veldig trist og ikke noe jeg støtter, sier bystyre-representanten.

Livet ødelagt

- Foreldrene har ventet til barna har fått norsk statsborgerskap. Det antyder at disse barna skal tilbake til Norge. Hva betyr det for barns integrering?

- Hjelper ikke med bra karakterer på skole i utlandet, fordi de havner bakerst i køen på arbeidsmarkedet her. De mister norsk-språket. Det er veldig uheldig og noe foreldrene må tenke på. Det finnes flere ungdommer som sier at livet deres er ødelagt på grunn av langt opphold i utlandet, sier Musse.

SEIF har klart å få flere ungdommer hjem fra utlandet, først og fremst i samarbeid med frivillige organisasjoner.

- Det er helt klart at det ikke er blitt gjort nok for disse barna. Men det er juridisk nøtt. Så lenge foreldrene har foreldrerett, så har de råderett. Lovene må endres om myndigheten skal kunne gripe inn sier Fleischer.