MILJØKRITIKK: Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Tine Sundtoft får svært dårlig karakterer av Zero. Her sammen med utenriksminister Børge Brende på vei til FN-bygget i høst. Han har ingen stor miljøportefølje og har ikke fgått karakter. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix Foto:Pontus Höök,NTB scanpix

Zero har gitt karakterbok til statsråder: Miljøslakt av regjeringen
- Erna får strykkarakter

Miljøstiftelsen Zero har gitt Erna-regjeringen karakterer etter ett års innsats og ett statsbudsjett. Det endte i stryk og karakterdrap.

Artikkelen er over fem år gammel

– Vi får håpe landets elever og studenter har bedre karakterbok enn den vi har gitt Solberg-regjeringen etter ett års innsats og etter fremleggelsen av deres første statsbudsjett, sier Marius Holm, leder av miljøstiftelsen Zero.

Han og staben har satt seg ned og gått gjennom regjeringens miljø-innsats siste år og statsbudsjettet - og laget en miljøkarakterbok til de mest miljø-relevante statsrådene.

Zero var ved siden av Bellona den miljøorganisasjonen som var forsiktig positiv til den nye regjeringen, selv om det åpnet døren for Frp.

I dag er holdningen dramatisk snudd.

– Frp har fått gjennomslag for avgiftskutt tilpasset sine velgergrupper, campingvogner, biler og mc. Det er partiets prioritet. Problemet med det er at det bidrar til økte utslipp. Og når statsminister Erna Solberg tillater det, uten å bidra til lettelser for ladbare hybridbiler og andre tiltak som kan få ned utslippene, blir det bare galt. De gir avgiftslettelser uten positiv miljøeffekt, sier Holm.

– Dere gir flere strykkarakterer, også for statsministeren. Det er ganske brutalt?

– Vi var positive vi, men en del sa at man ikke kunne ha forventninger til en regjering hvor klima ikke var et prioritert område. Dessverre fikk de rett. Erna og klima- og miljøminister Tine Sundtoft har høy retorikk, men de leverer praktisk talt ikke: Utslippene vil fortsette å øke og de foretar ikke grep i det internasjonale arbeidet.

– Sundtoft sa i Politisk kvarter på NRK fredag at budsjettet bidrar til reduksjon i utslippene?

– Jeg hørte det og kan vanskelig kalle det noe annet enn en løgn.

– Du hevder hun lyver?

– Ja, det er i hvert fall ikke riktig. Jeg er overrasket over hvor ille dette budsjettet faktisk ble. Jeg har oppfattet stort engasjement både i Høyre og Frp for å få til en positiv utvikling for fornybar energi både i Norge og i vår satsning i utlandet. Det samme gjelder for å bidra til miljøvennlig teknologiutvikling i vår industri og næringsliv. Men så kommer det knapt noe som helst.

- Hva forventer du at KrF og Venstre får til i forhandlingene?

De bør stramme til CO2-avgiften, som vil gi inntekter og handlingsrom til å omprioritere. De må gi avgiftslettelser til plug in-biler og gi Enova en halv milliard kroner mer. Det er i hvert fall en start.

GIR KARAKTERER: Zero-leder Marius Holm. Foto: ,

Karakterboken

Statsminister Erna Solberg (H) Karakter 1 – Stryk.

Zero: «Stryk for ikke å ha forstått oppgaven. Har vist at hun ikke mestrer klimapolitikk og grønt skifte i praksis. Lederskapet hun viste tendenser til under klimamøte i FN 23. september er nå fraværende. Fremover må vi se en mye mer aktiv statsminister».

– Hun er hovedansvarlig for regjeringens klimaarbeid og har mislyktes fullstendig i sitt første statsbudsjett. Erna Solberg har gjort klimaforliket til et klimaforlis, er den nådeløse kommentaren Zero-leder Marius Holm gir til landets statsminister.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H). Karakter 2.

Zero: «Sier ofte de riktige tingene om grønt skifte og liknende, men faller fullstendig gjennom i praksis.

Ståkarakteren knytter seg til forsøksvis godkjent innsats, ikke resultat. Hun får under tvil laveste beståttkarakter».

– Vi tror hun vil, men hun får det ikke til. Hun har ofte samme retorikk som oss, men har aldri greid å drive frem det grønne skifte hun prater så varmt om.

Finansminister Siv Jensen (Frp): Karakter 1. Stryk.

Zero: «Hun har tatt et aktivt valg om ikke å gjøre noe med grønne skatter og avgifter, og går i stedet i motsatt retning ved å gi lettelser til MC og campingvogner. Heller ingen økning av CO2 avgiften».

– Hun får stryk for ikke å ha forstått oppgaven, og for å ha satt grønt skifte på vent. Det er godt gjort å prioritere avgiftsreduksjoner på kjøretøy som bidrar til økte utslipp. Det er et historisk brudd man trolig må være Frp-er for å forstå, sier Zero-sjef Marius Holm.

Nærings- og handelsminister Monica Mæland (H). Karakter: Null. Har ikke møtt.

Zero: «Det er ikke grunnlag for å gi karakter, da hun ikke har møtte opp og levert noe som helst for å være med på Sundtofts «grønne skifte».

– Hun har hatt alle muligheter for å bidra med miljøtiltak for næringslivet, men har ikke levert. Heller ikke når det gjelder nye virkemidler for fornybare investeringer i utlandet, som kan gi mangedobbel effekt. Fremover bør det komme grønn omstillingspakke for næringslivet, sier Holm.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H): Karakter 3.

Zero: «Ikke helt overbevisende om utfasing av oljefyr innen 2020, men det følges tross alt opp. Også trekk for at viktige oppgaver for klima i planarbeid ikke er fulgt opp. Fremover må han sette kommunene i stand til å drive det grønne skiftet videre, og forsere utfasing av oljefyr».

– Han har ikke gjort så mye galt, men det går for tregt i arbeidet med å fase ut fyringsolje i offentlige bygg. Når Oslo kommune har klart det, og ikke Sanner, så der det ganske håpløst.

Olje- og energiminister Tord Lien. Karakter 4.

Zero: «Budsjettets karakter-vinner. Godkjent på vindkraftavskrivninger og ENØK-ordning. Følger opp CO2-fangst, men ikke helt overbevisende der. Men trekk for å fremstille det som om Enova får mer penger enn de gjør.

– Dessverre er årsaken til at han er karakter-vinner, at han gjør minst galt. Men han skal ha for satsningen på vindkraft.

Samlet svar

Statsminister Erna Solberg og de involverte statsrådene bestemte seg for å gi et felles mail-svar gjennom klima- og miljøminister Tine Sundtoft, som svarer på vegne av Regjeringen.

I tillegg gir nærings- og handelsminister Monica Mæland en kommentar, siden hun ikke engang ble verdiget en karakter.

Her er Sundtofts svar:

- Rektor Zero glemmer en sentral ting i sin karakterbok: Klimapolitikk er nemlig gruppearbeid, og det blir useriøst å vurdere statsrådenes innsats uten å legge vekt på hva som faktisk er regjeringens totalpakke. Det finnes tiltak på de fleste områdene i budsjettet og det gjenspeiler min rolle som koordinator for klimaarbeidet

VG spør hva hun sier til løgn-påstanden.

- Jeg er ikke enig i Holms påstand. Budsjettet vi har lagt frem inneholder mange konkrete klimagrep. 22 mrd. kroner går til kollektivtrafikk og jernbane, økningen er på 8,5 prosent sammenliknet med 2014. Det sikrer gjennomføringen av Follobanen, og NSB kan bestille 15 nye tog. Zero har ikke en gang med samferdsel i oversikten sin. Når rektor Zero setter karakterer er helt utrolig at de overser en dyktig klimaelev som bidrar med 22 mrd. kroner til mer klimavennlig transport. Vi har også fått på plass nye statlige planretningslinjer som skal sikre mer kompakte og klimavennlige byer hvor det bl.a. stilles krav om fortetting rundt kollektivknutepunkt.

- Lønnsom fornybar energi

- Vi overfører 9 mrd. kroner til klimateknologifondet og vi gjør det mer lønnsomt å bygge ut fornybar energi. El-bil fordelene beholdes, støtten til energisparing økes, det blir raskere utfasing av oljefyr som hovedenergikilde i Statsbygg sine eiendommer. Utfasingen skal være gjennomført innen utgangen av 2016, ikke i 2020 som Zero legger til grunn. Vi satser også på karbonfangst- og lagring. I tillegg bruker vi 3 mrd på å redde regnskogen og gir 200 millioner til FNs grønne klimafond. Dette er tiltak som bidrar til å redusere utslipp, det er noe man lærer allerede første dag på klimaskolen.

- Gapet er redusert

- I 2014 gjennomførte regjeringen en dreining i retning av grønne skatter. Vi har nå satt ned en grønn skattekommisjon og lovet en gjennomgang av bilavgiftene.

- Tiltakene våre bidrar til å redusere utslipp. Da vi tok over, var det et gap på åtte mill. tonn CO2 opp mot kuttmålene for 2020 i Norge. I statsbudsjettet nå anslår vi at gapet redusert til 7 mill. tonn. Vi jobber for å ta inn etterslepet og oppnå 2020-målene, det er budsjettet et godt bevis på.

Her er Monica Mælands svar:

- Zero må rett og slett ha sovet godt i timen. Ikke nok med at en av mine viktigste og største satsinger i statsbudsjettet er miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge. Den øker vi med 50 millioner kroner til 230 millioner på mitt budsjett. Pengene bidrar til at nasjonale miljømål blir nådd og at norsk industri styrker konkurransekraften. I tillegg har jeg blant annet stilt tydelige klimakrav i eierskapsmeldingen og i arbeidet med en ny maritim strategi.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder