Mener Norge må være forberedt på et terrorangrep

Frykter også spionasje fra Russland

PST: Antall fremmedkrigere er høyere enn kjent

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vet om drøyt 70 personer som har reist fra Norge til Syria og Irak for å kjempe. Men mørketallene antas å være betydelige.

Artikkelen er over fem år gammel

– Vi antar at det reelle tallet er vesentlig høyere, og tallet fortsetter å stige, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland da hun holdt tale i Oslo Militære Samfund mandag.

Tallet på drepte og returnerte stiger også, men saktere, tilføyde hun.

- Vi må være forbredt på terrorforsøk

Om lag 15 personer er drept i kampene, mens om lag 25 så langt har returnert til Norge.

– Igjen er det rimelig å anta at her er det mørketall som skjuler det reelle tallet, sa Bjørnland.

Ifølge PST-sjefen reiser også etnisk norske konvertitter i økende grad til Syria og Irak for å kjempe for Den islamske staten (IS), selv om overvekten er personer med annen etnisk bakgrunn enn norsk.

Erfaringene fremmedkrigerne har med seg fra krigen senker terskelen for voldsbruk når de kommer hjem, påpeker Bjørnland, som understreker at likesinnede som ikke reiser, også kan utgjøre en trussel.

Videre var hun klar på at PST fremdeles anser ekstrem islamisme som den største trusselen mot Norge. Hun viste blant annet til at ekstreme islamister står bak en rekke terrorangrep mot andre land det siste året, deriblant i Frankrike.
– Økningen er påtagende og bekymringsfull. Vi må være forberedt på at nye terrorangrep blir forsøkt gjennomført, også i Norge, sa Bjørnland.

Frykter spionasje fra Russland

Når det gjelder etterretning fra andre stater viser PST-sjefen til at Kina og Russland er de to statene som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.

Samtidig er det de som har desidert størst kapasitet når det gjelder spionasje, noe også E-tjenesten var klare på da de i februar la frem sin ugraderte rapport.

PST mener Russland har det største skadepotensialet når det gjelder norske interesser.

– Vi registrerer at russisk etterretningstjenester søker informasjon om norsk forsvar, sikkerhet og beredskap. De søker også informasjon om Norges og NATOs militære kapasiteter, planer og strategier. En slik innsikt kan styrke Russland både militært og politisk, sier Bjørnland.

Hun gjentok også advarselen om at det norske samfunnet og næringslivet er utsatt for spionasje.

– Russisk etterretning gjør seg særlig gjeldende. Vi har sett at den har endret noe fokus knyttet særlig til olje- og gassmarkedet, norske energileveranser, etter krisen i Ukraina.

Kilde: VG/NTB

Se hele foredraget her:

Les også

 1. Derfor utfordrer soloterrorister Norge

  Små celler og mindre spektakulære angrep: Her er fem terror-utfordringer Norge står overfor.
 2. Infact-måling om terrortrusselen: Tre av ti nordmenn: Stor fare for terrorangrep i Norge

  Mer enn hver tredje nordmann mener faren er stor eller svært stor for et terrorangrep i Norge, viser en Infactmåling for…
 3. PST: Kan komme terrorangrep i løpet av det neste året

  Innen tolv måneder er det sannsynlig at det kan trues med, og bli forsøkt utført, terrorangrep i Norge, ifølge PST.
 4. E-tjenesten om Russland: – Klar vilje til å bruke makt overfor naboland

  I sin ugraderte rapport bekjentgjør E-tjenesten at det forventer et mer autoritært Russland.
 5. PST hevder terrorister søker asyl i Norge

  Medlemmer av militante islamistgrupper som IS, Boko Haram og al-Shabaab har søkt asyl i Norge, hevder Politiets…

Mer om

 1. PST
 2. Terrorisme
 3. Den islamske staten (IS)
 4. Fremmedkrigere

Flere artikler

 1. PST: Russisk etterretning kan gjøre størst skade på Norge

 2. PST: Ekstreme islamistiske miljøer blant de største truslene mot Norge

 3. PSTs trusselvurdering 2016: Økende trussel fra høyreekstreme miljøer i Norge

 4. Russlands ambassade: – PST demoniserer Russland

 5. PST: Får flere varsler om at nordmenn på reise presses av russisk etterretning

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder