Øygards forsvarer: Straffen er for streng

- Øygard er overrasket og skuffet

Rune Øygards forsvarer reagerer på at Høyesterett har skjerpet straffen.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

I dag fikk den tidligere ordføreren dommen fra Høyesterett, som setter punktum for saken i det norske rettssystemet. Han ble dømt til to år og tre måneders fengsel. Høyesterett fant ingen formildende omstendigheter, men peker i stedet på en rekke skjerpende punkter i dommen.

- Jeg mener klart at de er for strenge ut fra rettspraksis, sier Rune Øygards forsvarer, Mette Yvonne Larsen, til NRK.

Til VG sier hun at de aldri hadde trodd den ville bli så streng.

- Øygard er overrasket og skuffet over at dommen ble såpass streng. Det er en historisk streng dom, nesten tre ganger så streng som i Birkedal-saken.

- Høyesterett har brukt de samme momentene som lagmannsretten, og basert på det fortjente han ikke å få så streng straff.

- Ikke misbruk av stillingen

Rune Øygard var ikke tiltalt for misbruk av stillingen som ordfører, men Høyesterett trekker dette frem i sin avgjørelse:

- Jeg legger betydelig vekt på at A, ved å tilby fornærmede å ta del i spennende og interessante opplevelser knyttet til hans verv som ordfører, har misbrukt sin fremtredende offentlige stilling for å oppnå den seksuelle omgangen med fornærmede. Tillitsbruddet er særlig sterkt overfor fornærmede og hennes foreldre, som hadde grunn til å tro at deres datter var i trygge hender hos A, skriver Høyesterett.

- Det er ikke misbruk av stillingen, og det er han heller ikke dømt for, mener Mette Yvonne Larsen.

- Har det tungt

Hun mener Høyesterett har vektlagt at Øygard og jenta har vært i en familiær relasjon.

- Hvordan har Øygard det nå?

- Han har det tungt, men slik har han hatt det siden pågripelsen for to år siden.

Hun sier at det første de skal gjøre er å lese gjennom dommen grundig. Deretter vil Øygard etter hvert bli innkalt til soning.

- Kriminalomsorgen avgjør om Øygard får åpen elelr lukket soning.

- Er det åpen soning, får han mer frihet og mulighet til å jobbe.

- Hva tror du sannsynligheten er for at han får åpen soning?

- Det er noe jeg ikke er bekymret for. Uansett hvor han skal sone, vil han bli godt likt og respektert.

Ba om seks måneder

DØMT: Rune Øygard, her under behandlingen av saken i Eidsivating lagmannsrett på Hamar. Foto: Geir Olsen, NTB Scanpix

Den tidligere ordføreren har hele tiden hevdet sin uskyld, men ble i tingretten dømt til fire års fengsel og i lagmannsretten til ett år og tre måneders fengsel.

Det førte til at både han og aktor anket straffeutmålingen til Høyesterett. Øygard anket også saksbehandlingen, men det ble avvist.

Da Høyesterett behandlet anken, ba aktor om at Øygard skulle dømmes til 2,5 år i fengsel, dobbelt så lang straff som han fikk i lagmannsretten. Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen ba derimot at han skulle få seks måneders fengsel.

- Vedvarende og sterk

Høyesterett mener omfanget av den seksuelle omgangen er blant de skjerpende omstendighetene. Ifølge dommen fra Lagmannsretten dreier det seg om rundt 50 samleier over en periode på 22 måneder.

- På denne bakgrunn legger jeg til grunn at det dreier seg om et betydelig antall.

- Det store antallet samleier og det lange tidsrommet de foregikk over, innebærer at det ikke er tale om en avgrenset impulshandling fra As side. Tvert imot viser disse elementene at viljen til å gjennomføre seksualforbrytelsen har vært vedvarende og sterk, skriver Høyesterett, og konkluderer med at også aldersforskjellen mellom de to er straffeskjerpende.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder