22. juli-saken i Stortinget: Lundteigen slo tilbake mot opposisjonen

KrF: - Systemsvikt helt opp til toppen

Ap: Statsministerens beklagelse er viktig og nødvendig

Rigmor Aasrud får krass kritikk fra

Følg debatten direkte på VGTV

(VG Nett) Regjeringen har måttet tåle flengende kritikk fra både kommisjonen og Stortinget etter svikten 22. juli i 2011. Tirsdag settes det sluttstrek.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

22. juli-kommisjonen hudflettet myndighetene, da de i august ifjor la frem sin 482 sider lange rapport om hva som gikk galt før, samtidig som, og etter at terroren rammet Norge.

Rapporten ble fulgt opp av en historisk lang og omfattende høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitè, som også endte med kritikk av Regjeringen.

Like før klokken 10.00 ankom statsminister Jens Stoltenberg, justis- og beredskapsminister Grete Faremo og Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud Stortinget.

De er tilstede mens Stortinget diskuterer hvem som har ansvaret for det som gikk galt. Det ble raskt klart at Høyre og Frp ønsker et samlet storting bak tyngre kritikk mot regjeringen.

Etter mer enn to timer med hudfletting av regjeringen, gikk Senterparti-høvding Per Olaf Lundteigen på talerstolen.

- Regjeringspartiene slår i sitt forslag til kritikk mot regjeringen fast at statsministerens beklagelse har fjernet behovet for sanksjoner fra Stortinget. Regjeringen har slik lagt grunnlag for tillit.

- Vil at kritikken skal vare lenge

Han slo etter det knallhardt tilbake mot opposisjonen fra talerstolen.

- Opposisjonspartiene altså vil ha enda sterkere kritikk. Det er defor med forundring vi ser at de ikke følger opp den kritikken med et mistillitsforslag. Det ser ut som Høyre, FrP og Venstre skjønner at det er rart, da de her forsvarer grunnlaget for at de ikke fremmer et slikt forslag.

- Hvorfor viker de tilbake for det? Det har ikke kommet noe klart svar på det fra noen. FrPs Anundsen har sagt at det er et stort element at det er valg til høsten, og at velgerne da skal få si sitt. De viker unna ansvaret sitt som opposisjon. De vil at kritikken skal vare så lenge som mulig, sa Lundteigen med harmdirrende stemme.

Bakgrunn: Angrepet på regjeringskvartalet kunne vært forhindret

På forhånd hadde Anders Anundsen, som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen, sagt at han håpet på en god debatt.

- Jeg tror vi får en verdig sluttstrek for kontrolldelen av denne saken i dag, sa han til VG før førstemann gikk på talerstolen.

Klar og usminket

Første innlegg i debatten kom fra saksordføreren for 22. juli-saken, som er Geir Jørgen Bekkevold (KrF). Etter det vil partiene slippe til fra talerstolen etter størrelse.

- Det ble klart og tydelig formidlet at kommisjonen skulle legge frem sin rapport klar og usminket, sier Bekkevold fra talerstolen.

TØFF KRITIKK: Geir Jørgen Bekkevold (KrF) legger fram Kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling for Stortinget. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix


Han går videre til å lese opp kommisjonens seks hovedfunn. Disse har vært viktige for Stortingets behandling av saken.

- På bakgrunn av denne rapporten holdt statsministeren en redegjørelse på tinget. Han pekte i den på at mye sviktet, og at beredskapen ikke var god nok. Han beklaget, sier stortingsrepresentanten videre.

Han redegjør videre for hvordan kontroll- og konstitusjonskomiteen har jobbet med saken. Blant annet ved å lese avhør, reise på befaringer til terrormålene, og ved fem åpne høringer på Stortinget.

Han leser videre opp komiteens egen kritikk til regjeringen. Spesielt reagerer de på at Grubbegata ikke ble stengt i løpet av årene opp mot terrorangrepet.

De peker også på hvordan samarbeidet mellom forsvaret og politiet sviktet etter terroren, og på problemene med nasjonal alarm og grunnleggende rutiner for varsling og sikring.

- Dette er alvorlige forhold. Det er bemerkelsesverdig at FAD (Fornyings- og administrasjonsdepartementet) ikke gjorde mer for Grubbegata. Det er noe et flertall i komiteen finner kritikkverdig, og det er ingen tvil om at FAD hadde det endelige ansvaret, sier Bekkevold.

Han peker på forklaringen til tidligere fornyingsminister Heidi Grande Røys, om hvordan det ble tåkete linjer mellom hvilket departement som hadde ansvaret for prosjektet.

Riktig med kritikk

Saksordføreren går videre til å kritisere beredskapen.

- Det har vært påvist systemsvikt helt opp til toppen. 22. juli-kommisjonen er flengende i sin kritikk. Det er da et paradoks at politiet egen rapport konkluderte med at andre handlinger ikke ville ført til et bedre resultat, sier han.

Han går videre til politiets tekniske problemer 22. juli. Blant annet ble det problemer da politifolkene fra Oslo kom til Buskerud, der nødnettet ikke var bygd ut. Dette førte til fullt kaos i kommunikasjonen mellom politistyrkene i området.

Kommentar: Hvordan endte vi opp med en så udugelig opposisjon?

Like fullt ufattelig

Den neste på talerstolen er Arbeiderpartiets Martin Kolberg. Han takker på vegne av Stortinget de frivillige for livene de reddet - både i regjeringskvartalet og på Utøya.

- Alle kommuner må følge opp de skadde og etterlatte. Det må Stortinget sende et tydelige signal om, sier han.

Han går videre til å forsvare statsministeren og hans beklagelse.

- Vi kan ikke rette opp våre feil i fortiden, men vi kan erkjenne dem. Det legger statsministeren vekt på. Det legger Ap vekt på. Vi erkjenner våre feil og påpeker at statsministerens beklagelse er viktig og nødvendig, sier Kolberg.

Fragmentering av ansvar

Den tredje på talerstolen er Fremskrittspartiets Anundsen, som også er leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

- Selv om kritikken er hard og ansvar blir plassert, så skal vi husket hvem denne saken handler om. Dem som ble rammet. Vi skal også huske at det bare er gjerningsmannen som har ansvaret for drapene, sier han.

KONTROLL-FORMANN: Anders Anundsen (FrP) leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Her fra da de kom med sine innstillinger om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen. Foto: THOMAS WINJE ØIJORD / NTB SCANPIX


Komiteen valgte i sin rapport å ikke nevne gjerningsmannens navn en eneste gang på 87 sider.

- Dokumentasjonen vi har, gjør at jeg er overrasket over at kritikken vår ikke er enda strengere på en del punkter. Det har vært fragmentering av ansvar, og statsråder som ikke har visst hva de hadde ansvar for. Ansvaret for at ikke Grubbegata er stengt ligger hos tidligere statsråd Grande Røys og hos nåværende statsråd Aasrud.

Han avviser bestemt at Oslo kommune har ansvaret for at gaten ikke var stengt, eller i det minste midlertidig sperret, slik noen har ment det siste året.

- Det var ellers hos politiet vi så den mest alvorlige svikten. At vi midt i en krisesitusjon oppdager at det nasjonale varslingssystemet ikke virker. Det er også alvorlig. Det er vanskelig å skjønne at den typen svikt i det hele tatt kan skje.

Bakgrunn: Politiet slaktes av 22. juli-kommisjonen

- I dag kan Stortinget gjøre noe helt eksepsjonelt, og samle seg om et kritikkforslag til regjeringen. Dette er en enestående sak, som krever en verdig avslutning, sier Anundsen.

Ikke holdt tilbake informasjon

Høyres Per Kristian Foss har også vært sentral i komiteens behandling av saken. Han går på talerstolen som fjerdemann, og peker på de samme problemene som talerne før seg.

Han mener det likevel ikke har vært rom for mistillit mot regjeringen, etter at Stoltenberg beklaget til Stortinget og til folket.

- Jeg kan ikke se at det har vært holdt tilbake informasjon. Hadde det blitt det, så hadde det vært mer rom for å mistillit.

Høyre mener likevel at tidligere justisminister Knut Storberget måtte gått av, om han ikke allerede hadde trukket seg som statsråd av personlige grunner.

- Høyre mener også at en samlet kombinasjon av nedprioritering av beredskap, IKT og måloppnåelse er kritikkverdig. Jeg vil si at regjeringen har vært målstyrt på feil kriterier. Derfor har man ikke evne til å beskytte sine borgere, sier Foss.

- Vi har også sett at oppfølgingsarbidet har gått langsomt i politiet. Spesielt før kommisjonsrapporten.

Svikt og kollaps

Hallgeir Langeland fra SV går på talerstolen, og sier han er glad for å se en «konstruktiv opposisjon».

- Alle er altså enige i å kritisere regjeringen. Nå er det viktig at vi bruker disse erfaringene til å bli bedre, og til å bli et bedre land å bo i, sier Langeland - som stiller seg bak kritikken til egen regjering.

Flere av dem som mistet noen på Utøya har sagt at de er dypt skuffet, og at stortingspolitikerne har vært for forsiktige med å kritisere feil i håndteringen av 22. juli-saken.

For lite

Det var på forhånd ventet at det ville bli knyttet spesiell interesse til hvordan Faremo har fulgt opp den knusende kritikken av politiet.

Opposisjonen har tidligere uttrykt skuffelse over at hun unnlot å svare på flere av de over 100 spørsmålene hun fikk fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.

VGTV: Se hele utspørringen av de tidligere PST-sjefene

Det tok tre timer og ni minutter fra eksplosjonen i regjeringskvartalet til Anders Behring Breivik ble pågrepet på Utøya. Da var 77 mennesker døde.

VGTV: Stoltenberg grillet i terror-høring: - Setter du egne interesser foran nasjonens?

Sviktet

Hovedkonklusjonene fra 22. juli-kommisjonen var klare og brutale : Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere.

- Jeg beklager dypt de manglene som kommisjonens rapport avdekker. Rapporten avdekker store mangler i politiet. Vi vil gjennomgå politiet og beredskapen, sa Stoltenberg da.

SEKUNDER SENERE: Slik så det ut kort tid etter at terrorbomben gikk av i Regjeringskvartalet 22. juli. Foto: Kyrre Lien


Han understereket likevel at det ikke var aktuelt for ham å gå av, og at han heller ville ta ansvar ved å handle.

Den påfølgende historiske høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitè endte med kritikk av regjeringen fra samtlige partiet på Stortinget.

- Det er hakket under mistillit og er nærmest historisk, sa leder i komiteen, Fremskrittspartiets Anders Anundsen, til VG.

- I mine merknader tar jeg særlig for meg svikten med å sikre regjeringskvartalet og svikten hos politiet. Jeg er kritisk til at Grubbegata ikke ble stengt og mener ansvaret for dette ligger hos Fornyingsdepartementet. Men jeg mener ikke vi skal fremme forslag om mistillit, sa saksordfører Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

22. juli-saken er den mest omfattende som er behandlet av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Komiteens oppdrag var å kartlegge årsakene og plassere det politiske ansvaret for det som sviktet 22. juli 2011.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder