Vil lovfeste retten til frukt og grønt

Kunnskapsdepartementet vil ha lovfestet at skoleeiere må tilby frukt og grønt til elevene.

ARTIKKELEN ER OVER 12 ÅR GAMMEL

Et forslag til lovendring er sendt ut på høring. Det er ordningen med gratis frukt og grønnsaker til ungdomsskoler og kombinerte skoler (1. til 10. trinn) som nå foreslås lovfestet.

Samtidig sender departementet ut på høring et lovforslag om rett til videregående opplæring for flere voksne. Det foreslås å utvide retten til videregående opplæring ved at alle som ikke har fullført slik opplæring tidligere gis rett til slik opplæring fra og med det året de fyller 25 år.

Regjeringen har foreslått å bevilge 21 millioner kroner til formålet i statsbudsjettet for 2008.

Det tas sikte på at lovforslagene skal legges fram for Stortinget våren 2008 med ikrafttredelse høsten 2008.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder