FELLES BØNN: SV, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen undertegner brevet til Riksrevisjonen på Youngstorget i Oslo. Foto: Marcus Wilter VG

Bekymret etter VG-avsløring - ber Riksrevisjonen granske barnevernsmidler

SV og to LO-forbund ber nå Riksrevisjonen undersøke om norske barnevern- og barnehagemilliarder blir misbrukt.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

De mener det ikke finnes hverken kontroll eller oversikt over hvor mye av offentlige penger som går til privat profitt.

– Mye tyder på at penger er på avveie. Summen av avsløringer i media, senest gjennom VGs avsløring om Fyrlykta, viser at det er mange som tjener seg styrtrike på fellesskapets penger, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Rapport om barnevernet: Enorme profittmuligheter

Sammen med Fagforbundets Mette Nord og Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen sender han nå et anmodning til Riksrevisjonen om å se nærmere på pengestrømmene i velferdssektoren.

«Vi er bekymret for at offentlige tilskudd som er tiltenkt gode velferdstjenester for barn og ungdom ikke blir brukt i tråd med formålet», heter det i et brev til Riksrevisjonen.

– Vi ser at penger forsvinner gjennom internfakturering, kutt i bemanning og konsernbidrag. Det finnes en rekke måter å ta ut skjult utbytte på, sier Nord.

Les VG-avsløringen: Slik tjente stiftelsen titalls millioner på fosterbarn

Mulige lovbrudd

De ønsker en særlig gjennomgang av barnehager, asylmottak og barnevern, og spiller følgende problemstillinger over til Riksrevisjonen:

* Finnes det lovverk, og er dette tilpasset dagen situasjon med omfattende kommersialisering.

* Føres det tilstrekkelig kontroll og tilsyn?

* Har det offentlige tilstrekkelig oversikt og relevant statistikk?

* Kan velferdskroner havne i skatteparadis?

– Vi har tatt dette opp med sentrale myndigheter, men ingen vet svaret. Statsrådene kan ikke svare på hvor mye penger som går til profitt, noe som gitt oss økt grunn til bekymring. Vi må vite omfanget, sier Kvisvik.

– Regjeringen har ikke gjort jobben sin. Vi har utfordret dem, men den har ingen plan, sier Lysbakken.

I fjor kartla VG mottaksbransjen: Slik ble asylmottak en milliardindustri

– Handlingslammelse

I dag kan eiere av private barnehager ta et såkalt «rimelig utbytte», mens det ikke er lagt begrensninger for asylmottak eller kommersielle aktører i barnevernet. SV ønsker et forbud mot profitt på velferdstjenester. LO-kongressen har gjort et lignende vedtak.

– Muligheten til å ta profitt er et politisk spørsmål. Hvorfor er dette en oppgave for Riksrevisjonen?

– Fordi ingenting tyder på at regjeringen vil foreta seg noe. Høyre og Frp bryr seg ikke om hvor mye penger som forsvinner til profitt, og reagerer ikke når det blant annet blir slått alarm om konsekvensene av kommersialisering i barnevernet. På barnas vegne kan vi ikke akseptere en slik handlingslammelse, og ber derfor Riksrevisjonen sjekke om myndighetene misligholder ansvaret sitt, sier Lysbakken.

– Vi ønsker å vite om penger fra det offentlige blir brukt i tråd med formålet. Det er Riksrevisjonen som kontrollerer dette området, og derfor er de riktig adressat, sier Nord.

Les også: Disse fikk flest asylmillioner fra UDI

Høyres Michael Tetzschner kaller anmodningen et partipolitisk utspill.

– Dette viser manglende kunnskap om Riksrevisjonens mandat. Riksrevisjonen reviderer ikke pengebruken til private.

– Men det handler jo om offentlig pengebruk?

– Det blir som å spørre vanlige lønnsmottakere bruker pengene sine. De ber om en lovlighetsrevisjon av en sektor som ikke ligger under Riksrevisjonens myndighet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder