SVEKKET GLEDE: Professor Øystein Tunsjø sier Europas makt reduseres og at mulige stormaktkonflikter kan bli flyttet fra land i Europa til havs i Asia. Bildet er fra korvetten KNM «Storm» under en vellykket test-skyting med Naval Strike Missile (NSM). Foto: Sjøforsvaret

Professor: Krigsfaren flytter seg fra Europa til Asia

Professor Øystein Tunsjø sier Europas rolle i verden svekkes kraftig og at faren for ny storkrig flytter seg til Asia.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Verden er i fundamental endring. Kina vokser seg så mektig. Fortsatt er USA verdens mektigste og de har vært alene på toppen i mange år. Men gapet til Kina minker og de vil kunne utfylle det potensielle tomrommet som isolasjonisme og nye handelsmurer vil kunne skape.

Det sier Kina-ekspert og professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier i forbindelse med at statsminister Erna Solberg reiser til Kina i neste uke.

Les også: Erna lar omstridt tema ligge

– Kina tar lederskap

I «mektig» legger han økonomisk utvikling, militær styrke og evne til å påvirke verden, blant annet gjennom felles globale vedtak, eksemplifisert gjennom Paris-avtalen, hvor verdens land forpliktet seg til å kutte klimautslippene.

– Vi er i den situasjonen at Kina meget aktivt stenger ned kullkraftverk og går i bresjen for å få ned sine utslipp, mens Trump vil åpne for igjen å åpne kullkraftverk for å skape amerikanske arbeidsplasser. Kina tar et lederskap etter Paris-avtalen, i praktisk politikk, som mange stiller opp imot det USA gjør, sier Tunsjø.

Han legger til:

– De gjør det fordi de ikke ønsker den misnøyen de ser er i Kina i dag, mot all forurensingen.

Debatt: LO-Gerds selektive diktaturkritikk

– Hvor er Europa i verdensbildet?

KINESISK MAKT: Professor Øystein Tunsjø beskriver hvordan Kinas makt og innflytelse i verden har økt kraftig de senere årene. Foto: Privat

– De er på vikende front. Vi kommer til å se en mer Asia-sentrert verden, både militært og kulturelt. Europas maktposisjon svekkes, 500 år etter at Vasco Da Gama startet et mangehundreårig maktgrunnlag, hvor Europa var den sterke kraften.

– Hvor er Russland?

– Fra Norge ser Russland store ut, men de truer i liten grad Europa, og;

– Kinas bruttonasjonalbudsjett er ti ganger så stort som det russiske og deres militærkapasitet fire ganger så stor. Russland hadde i det forrige århundre sin storhetstid under den kalde krigen, men de er ikke på nivå med USA og Kina i dag. I dag trenger ikke USA prioritere tung tilstedeværelse i Europa. Det eneste landet som er viktig for Kina i Europa, er Tyskland, fordi Tyskland er den økonomiske tunge kraften i Europa.

Les også: Norsk stjernesopran må avlyse i Kina etter visumtrøbbel

Les også: Norge utelatt fra Kina-oppmykning

Krigsfaren flyttes

Tunsjø hevder vi går fra årtier hvor USA har vært verdenspoliti og ledende stormakt, til å få et bipolart system, hvor det blir to stormakter: USA og Kina.

Han sier at rivaliseringen mellom supermaktene i det 20. og 21. århundre vil flytte seg fra land i Europa til havs i Øst-Asia.

– De to verdenskrigene ble i stor grad utkjempet på land i Europa, og supermaktrivaliseringen var konsentrert om det europeiske kontinentet. Jeg tror fremtidige militære konflikter vil bli flyttet til slag til sjøs i Asia-havene, sier Tunsjø.

Her startet Kina-bråket for Norge:

Se også: Tunsjø på kinesisk CNN

USA er i Kinas bakgård

Han sier USA og Kina er gjensidig økonomisk avhengige av hverandre og at det kan begrense konfliktnivået.

– Kina bygger seg opp militært, blant annet fordi USA stadig er tilstede i deres bakgård i Sør-Kina-havet, sier han.

– Hvordan har folk i Kina det i dag?

– Folk flest i Kina har fått det bedre. Samtidig viser en fersk undersøkelse at de er mindre lykkelige. Det er knyttet spenning til partikongressen til høsten og om det vil komme innstramminger, men jeg er temmelig sikker på at Kina vil videreføre sin linje, med åpenhet til andre land; de er helt avhengige av å få ut sine skip og varer til resten av verden.

Les mer: Her kan du kose deg på kinesisk SSB

Les også: Vil lage gigantisk panda-park – 170.000 må flytte

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder