GJENG: VG har skrevet en rekke artikler om den kriminelle gjengen Young Bloods som har definert Holmlia sør i Oslo som sitt område. Foto: Privat / Privat

Riksadvokaten: Kaller inn politimestre etter gjengavsløring

Kripos og to politidistrikt er innkalt til riksadvokat Tor-Aksel Busch for å forklare seg om gjengutviklingen i Oslo.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Riksadvokaten krever en redegjørelse fra politiet om deres samlede innsats mot gjengene, og har kalt Kripos, samt politimesteren i Oslo og politimesteren i Øst politidistrikt inn til møte 21. august.

«Både resultater og utfordringer bes kommentert og belyst», skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch i møteinnkallelsen.

I flere artikler har VG fortalt hvordan den kriminelle gjengen Young Bloods har fått vokse frem på Holmlia, sør i Oslo gjennom en tiårsperiode, uten at noen har klart å stoppe dem.

– Dette er meget viktig og riktig av Riksadvokaten. Han sender nå et sterkt signal om at arbeidet mot gjenger og organisert kriminalitet har et nasjonalt perspektiv og er en nasjonal oppgave, sier Jan Bøhler (Ap) i justiskomiteen.

Få har engasjert seg mer i gjengproblemene i hovedstaden enn Bøhler. Ap-politikeren har tidligere kalt gjengutviklingen i Oslo for en varslet katastrofe.

RESULTATORIENTERT: Riksadvokat Tor-Aksel Busch forventer løsninger i kampen mot gjengene i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Hemmelig rapport: Young Bloods tjener millioner på narkosalg

Vil undersøke kvaliteten

«Riksadvokaten (har) gjentatte ganger understreket viktigheten av en langsiktig og målrettet innsats mot alvorlig internasjonal og organisert kriminalitet», skriver Busch i møteinnkallelsen, som er sendt med kopi til Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Riksadvokaten ønsker «å påse at påleggene etterleves, herunder at politiets innsats både er hensiktsmessig og holder høy kvalitet», skriver han videre.

Jan Bøhler mener møteinnkallelsen skjer etter et sterkt fokus på gjengkriminalitet i mediene, samt tilsynsrapporten fra statsadvokatembetet i juni, med kritikk av politiets arbeid mot organisert kriminalitet.

– Dette er ikke et ordinært rutinemøte. Når Riksadvokaten vil undersøke om politiets arbeid holder høy kvalitet og er hensiktsmessig ... Jeg leser et alvor inn i dette møtet, sier Bøhler.

Skal trygge befolkningen

Statsadvokat Reidar Bruusgaard ved Riksadvokatembetet sier til VG at «det ligger ingen kritikk i møteinnkallingen.», men at de ønsker å få en oppdatert og ærlig beskrivelse av situasjonen - og sikre at alle trekker i samme retning.

I tillegg ønsker de konkrete forslag til tiltak mot gjengene, for eksempel mulige lovendringer.

– Gjengproblematikken omfattes av Riksadvokatens sentrale prioriteringer. Vold, trusler og annen kriminalitet i disse miljøene, skaper utrygghet i befolkningen og er noe vi tar på største alvor, sier han.

– Mener Riksadvokaten at politiets arbeid mot kriminelle gjenger har holdt tilstrekkelig, høy kvalitet?

– Vårt inntrykk er at politiets intensiverte innsats den senere tid har gitt gode resultater. Men på det nåværende tidspunkt er det likevel ikke naturlig for Riksadvokaten å foreta en bredere evaluering av politiets samlede innsats.

MØTEKLAR: Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold. Foto: Trond Solberg, VG

Inviterte til folkemøte om gjengene – Young Bloods var tilskuere

Busch ber også om en orientering om oppgavefordelingen og samarbeidet mellom de sentrale aktørene i politiet. Ifølge Steven Hasseldal, politimester for Øst politidistrikt, er dette en aktuell problemstilling både for dem og Oslo.

– Det er naturlig at Riksadvokaten gis en orientering om oppgavefordelingen og samarbeidet, og at man er enige om veien videre, både strategisk og operativt, sier Hasseldal.

– Vi synes det er naturlig at Riksadvokaten orienterer seg om dette sakskomplekset og vurderer om det er behov for styring eller koordinering fra påtalemyndigheten, sier Ida Dahl Nilssen i Kripos.

Lederskikkelse i Young Bloods dømt til seks år i fengsel

Rom for forbedringer

– Vi må samarbeide for å få dette til å flyte bra, og derfor har vi møter og snakkes jevnlig på flere nivåer, sier Nilssen.

– Har politiet jobbet for dårlig mot gjengmiljøet på Holmlia?

– Akkurat når det gjelder de konkrete forholdene der og fremveksten av Young Bloods, er det jo Oslo politidistrikt som må svare.

Fungerende leder ved Enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Knut Lutro, svarer på vegne av Oslo politidistrikt i en e-post:

– Vi har intensivert innsatsen betydelig i arbeidet mot de utfordringer som er knyttet til kriminelle nettverk og gjenger, med tilhørende ungdomsproblematikk. Ved forebygging, patruljetjeneste, forvaltningsvedtak, etterretning og etterforskning – herunder påtale, skriver Lutro.

– Young Bloods har fått vokse frem over ti år. Har politiinnsatsen hatt tilstrekkelig, høy kvalitet?

– Politiet har begrensede ressurser, og vi må både på lang og kort sikt prioritere mellom kriminalitetsutfordringer. Vi har likevel intensivert innsatsen betydelig mot gjenger og kriminelle nettverk, men det er alltid rom for forbedringer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder