MYE STØRRE: En flått av arten Hyalomma marginatum (til høyre) sammenliknet med en vanlig skogflått.

MYE STØRRE: En flått av arten Hyalomma marginatum (til høyre) sammenliknet med en vanlig skogflått. Foto: Lidia Chitimia-Dobler/IMB

Kjempeflåtten funnet i Norge

Kjempeflåtten Hyalomma som for kort tid siden ble funnet på dyr i Tyskland, er nå også funnet på dyr i Sverige. Den er også registrert i Norge, men foreløpig bare på sørlige trekkfugler.

Voksne eksemplarer av denne store, raskere og mer aggressive flåttarten har nylig blitt funnet på dyr i Sverige, ifølge Sveriges Radio. Det er første gang den er påvist i nabolandet som fullt utviklede, kjønnsmodne individer.

Svenske forskere oppdaget denne flåttarten gjennom et stort flåttprosjekt som det svenske veterinærinstituttet (SVA) har satt i gang. I prosjektet har folk blitt oppfordret til å sende inn flått de har funnet i Sverige. Blant de tusener av flått som ble sendt inn, var tre av disse av arten Hyalomma. De ble funnet i august i Skåne, Södermanland og Värmland.

– Vi har veldig sterke indikasjoner på at det finnes mer flått lengre nord og i fjellet, enn vi hittil har trodd, sier Ann Albihn forsker ved SVA og professor ved Sveriges Lantbruksuniversitet, til Sveriges Radio.

les også

Senterpartiet vil utrydde villsvinet i Norge

Overvintre innendørs?

Hun mener imidlertid at det er liten sjans for at flåtten vil overleve i Sverige. Men på lengre sikt, med en fortsettelse av klimaendringene kan dette endre seg.

– Denne flåtten kan kanskje finne måter å overleve på i det tøffere svenske klimaet. Den lærer seg kanskje å overvintre innendørs om vinteren, sier Albihn til SR.

Og Hyalomma-artene Hyalomma marginatum og Hyalomma rufipes er potensielt bærer av en svært farlig sykdom.

les også

Villsvin på 68 kilo skutt på Toten 

Farlig feber

– Det er nok Krim-Kongofeber, også kalt hemoragisk krimfeber, som er den største bekymringen, sa Preben Ottesen, avdelingsdirektør ved Avdeling for skadedyrkontroll ved Nasjonalt folkehelseinstitutt til VG tidligere i uken.

WHO har listet opp hemoragisk krimfeber som én av 15 sykdommer de mener kan bli internasjonale trusler.

Kjempeflåtten har kommet seg nordover med trekkfugler som har kommet fra de tørre og halvtørre områdene i Afrika, Asia og Sør-Europa hvor denne arten lever.

Funnet på trekkfugler

– Vi har funnet Hyalomma-artene også i Norge, men bare på trekkfugler. Første gang var ved fuglestasjonen på Hvaler og den har også blitt registrert på trekkfugler ved Jomfruland i Kragerø, sier avdelingsdirektøren til VG.

Men det er ikke registrert kjempeflått på dyr i Norge, følge Ottesen. Han mener fortsatt risikoen for at arten klarer å etablere seg her er liten.

– Med dagens klima vil de ikke klare å etablere seg. Dette er hovedsaklig en sør-europeisk art og Nord-Italia regnes som den nordlige grensen for utbredelsen av arten, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder