For litt over et år siden var det kun mulig å ta seg fram til bedehuset på Drangsholt langs riksvei 41 mellom Kristiansand og Birkeland via kano. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Full flomalarm i norske kommuner

Når vårflommen vasker bort veier og tar med seg broer, står kommunene uten forsikring. Kommunesektorens organisasjon KS er dypt bekymret.

  • jon.even.andersen@ntb.no
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

les også

Påskeutfarten: – Vil fordele seg utover helgen, ny topp onsdag

Flomfaren er større enn normalt i Sør-Norge i år. Forklaringen er de store snømengdene som etter hvert skal smelte, varslet Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) nylig.

– Vi vet at klimaendringene fører til mer flom og ras enn vi har vært vant til, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS.

En storflom kan gå hardt ut over kommunal infrastruktur. Veier, broer, ledningsnett, flomvoller og lignende er utsatt. Men kommunene har verken forsikringsordninger som dekker skadene eller finansieringsordninger for forebyggende tiltak. Det vil KS gjøre noe med.

Venter på svar

les også

Stort snøskred sperrer E39 – veien ryddes ikke i dag

– Vi ønsker en utredning fra regjeringen om en ny forsikrings- og finansieringsordning for kommunal infrastruktur som er utsatt for naturskade. Så langt har vi ikke vunnet gehør, sier Eide til NTB.

I et brev til Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) skriver KS at de har tatt opp forslaget i møter med hennes departement, med Olje- og energidepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet samt i det første konsultasjonsmøtet med regjeringen i år.

– Vi er utålmodige etter å få svar, sier Eide.

Fylkesvei 291 i Snillfjord i Sør-Trøndelag ble ødelagt flere steder og mer enn 340 eiendommer isolert på grunn av flomvann i fjor. Foto: Marita Byberg Johansen / NTB scanpix

2 milliarder kroner

les også

Snøskred-eksperter: – Nå går det skred i ett sett over hele landet

NVE har anslått at det trengs 200 millioner kroner årlig over en tiårsperiode til forebyggende tiltak.

– Det er et poeng at de sikringstiltakene som så langt er gjort, har en klart samfunnsøkonomisk nytte, understreker KS-direktøren.

Et enstemmig landsstyre i KS vedtok i november i fjor å invitere regjeringen med på en utredning av forsikrings- og finansieringsordninger. KS ønsker seg en solidarisk og obligatorisk forsikringsordning etter mønster av naturskadeordningen for bygg.

– Det er beregnet at premien tilsvarer en hundrelapp per husstand i hele landet, sier Eide.

Mer for pengene

les også

Mor og sønn gravde fram treåring etter å ha blitt tatt av ras i Sirdal

I tillegg ser KS for seg en sterkere statlig finansieringspakke for oppgraderinger av infrastruktur. Kommune-Norge mener at en slik ordning også vil sørge for at man får mer igjen for pengene når skader skal utbedres, blant annet gjennom å kombinere reparasjoner med forebyggende tiltak.

– Det er behov for å gjøre mer, og mer effektiv forebygging av naturskader fra flom og skred i fremtiden. Dette må høyere på agendaen. Håpet vårt er at regjeringen tar et initiativ til å få utredet dette skikkelig og at det munner ut i konkrete forslag, sier Eide.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder