FRYKT FOR UTENLANDSK PÅVIRKNING: Justisminister Tor Mikkel Wara fikk PSTs årlige trusselvurdering fra Benedicte Bjørnland mandag. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Skjerper kampen mot «fake news»

Frykt for at utenlandsk etterretning skal påvirke norsk politikk har fått justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) til å utrede mottiltak. PST sier at trykket utenfra kan øke i valgåret 2019.

– Vi vet at påvirkningsoperasjoner er gjennomført i andre land. Det er naivt å tro at det ikke kan skje her. Et valg er et naturlig tidspunkt for å prøve å påvirke opinionen, eller å polarisere debatten, sier Wara til VG.

Han har bestilt en intern utredning fra eksperter i PST, Politiets sikkerhetstjeneste og flere departementer.

VG får ikke innsyn i mandatet til utredningen. Det er gradert i Justisdepartementet etter sikkerhetsloven.

Mål: Svekket tillit

Men i PSTs årlige trusselvurdering, som ble lagt frem mandag, er PST-sjef Benedicte Bjørnland klar i beskrivelsen om hva som kan ramme oss. Hun viser til at utenlandsk etterretning har jobbet systematisk og langsiktig i flere vestlige land for å svekke tilliten til demokratiske institusjoner og prosesser.

«Flere steder har etterretningstjenester vært involvert i å spre desinformasjon, initiere svertekampanjer gjennom sosiale medier, og i å spre rykter eller halvsannheter», skriver PST i trusselvurderingen.

les også

PST: – Vi må være oppmerksomme på Huawei

les også

Slik manipuleres valg i USA

Kartlegge påvirkning

– Norge er relativt sett et trygt land, men vi må erkjenne våre sårbarheter og verne om våre verdier, sier PST-sjefen.

– Jeg har satt ned et utvalg som skal se på fremmed etterretning og påvirkning mot Norge. Så får vi se hvilke råd de gir, men dette arbeidet har prioritet, sier Wara.

Psykologisk forsvar

I Sverige har statsminister Stefan Löfven varslet i sin nye regjeringserklæring at Sverige skal få en egen myndighet for å forsterke det psykologiske forsvaret mot påvirkningsoperasjoner.

Tor Mikkel Wara sier at det ikke er sikkert at Norge skal få en tilsvarende myndighet:

– Jeg er kjent med det svenske initiativet, men har ikke diskutert det med den svenske regjeringen. Det er ikke sikkert at vi skal gjøre det på samme måten. Men det er behov for å øke bevisstheten, akkurat som dere i mediene er opptatt av å forhindre spredning av «fake news», sier justisministeren.

Flere trusler

PST varsler også at trussel-trykket mot sentrale politikere kan øke fram mot kommune- og fylkestingsvalget i september:

– Negative ytringer, inkludert trusler, kan ventes å øke i perioden før valget, sa Bjørnland på pressekonferansen mandag.

les også

PST: – Trusler mot politikere er et demokratisk problem

Vegrer seg

Et eget kapittel i PSTs trusselvurdering for 2019 handler om trusler mot myndighetspersoner.

Ifølge PST har frykten for å bli utsatt for trusler fått politikere til å vegre seg for å fremme kontroversielle syn.

– Enkelte har også vurdert å slutte som politikere, sier Bjørnland, som 1. april slutter i PST og blir politidirektør.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder