POSITIVT TIL ALDERSHEVING: Professor Kai A. Olsen synes det er en god idé å heve aldersgrensen på helseattest for førerkort fra 75 til 80 år, slik Helsedirektoratet og Vegdirektoratet foreslår. Han håper likevel at noen kan se på mulighetene for begrenset førerkort. Foto: Anders Hviid / HVIIDPHOTOGRAPHY

Professor foreslår begrenset førerkort for eldre

Ny og moderne teknologi på bilfronten bør kunne bidra til å tilby eldre begrensede førerkort, mener professor Kai A. Olsen (68). NAF er derimot mer skeptiske, og mener teknologien fortsatt har en vei å gå.

– Bil er det aller viktigste jeg har. Jeg hadde ofret mobiltelefonen lenge før bilen. Den er nødvendig for livskvaliteten, sier Kai A. Olsen, professor i informatikk ved Høgskolen i Molde, til VG.

Han tror mange andre eldre har det på samme måte.

– Bor du i sentrum kan du komme deg til det meste enten til fots eller kollektiv. Men bor du i utkanten av byen, er du ofte avhengig av å ha bil for å komme seg til butikken, legekontoret og lignende.

Eldre som ønsker å fornye førerkortet etter fylte 75 år, må i dag gjennomgå en helsetest hos fastlegen. Flere har påpekt at de kognitive og medisinske undersøkelsene som inngår i denne testen er altfor strenge.

– Må tenke nytt

Olsen underviser i IT og holder foredrag om digitalisering. Med den teknologien som finnes i dag, bør det være fullt mulig å tilby eldre begrensede førerkort, mener han.

– Teknologiske hjelpemidler brukes allerede i eldreomsorgen. Det er helt klart mulig å få på plass løsninger når det kommer til førerkortet også. I dag får eldre enten et ja eller nei på helseattesten. Men det behøver ikke være så svart-hvitt, sier han.

– Det er alvorlig å frata folk førerkortet. Vi bør gjøre alt vi kan for å unngå det, uten å øke risikoen i trafikken. Basisteknologien finnes, så det gjelder bare å tenke nytt og begynne med eksperimenteringen.

– Kan gi støtte og hjelp

For dagens teknologi hjelper allerede eldre til å kjøre bil, påpeker Olsen, og viser til at eksempelvis servostyring, servobremsing og automatgir gjør bilkjøringen lettere.

– Moderne biler er oppmerksomme på omgivelsene. De bremser ned automatisk hvis det er et hinder i veien, har automatisk dimming og styrer seg selv i enkelte situasjoner. Ny teknologi kan gi ytterligere støtte og hjelp.

Olsen mener at eldre bilførere fremdeles skal gå til fastlegen for en vurdering, men at om de ikke oppfyller alle kravene, så får de ikke nødvendigvis avslag på grått papir.

les også

Ut mot førerkort-test for eldre: – Nå må vi slutte å plage eldre unødvendig

Han foreslår at førerkortet kan være begrenset for bestemte veistrekninger, tidspunkt og hastighet, og at man har en attest liggende i bilen hvor dette fremgår.

– Er det ikke en fare for at mange førere kommer til å trosse begrensningene?

– Med ansiktsgjenkjenning kan bilen gjenkjenne føreren og kontrollere at alle betingelser for å sette seg bak rattet er i orden. Det kan sammenlignes med alkolås, hvor det stilles konkrete krav til føreren for at det skal være mulig å kjøre. Dette er ikke mulig i en gammel Granada, så det avhenger av at vedkommende har en moderne bil, sier Olsen.

– Vi må selvfølgelig sette sikkerheten først, men en eldre person med dårlig nattsyn bør da kunne få kjøre til butikken når det er dagslys. Å ha et begrenset førerkort vil være langt bedre enn å få det fratatt.

les også

Spesialist om førerkortattest for eldre: – Utelukker de farligste bilistene

– Mye av teknologien til stede

Fagsjef for trafikktrening i NAF, Morten Fransrud, sier det i dag allerede finnes mulighet for å ha et førerkort med regionale begrensninger, slik at man kan kjøre til nærmeste post.

– Å bruke teknologi for å gi flere muligheter til å kunne beholde sin private mobilitet i grisgrendte strøk vil jo være et positivt bidrag til eksisterende løsning. Når det gjelder realismen, er jo mye av teknologien for GPS-styring og gjenkjenning av individer til stede, sier Fransrud til VG.

Han mener imidlertid at teknologien ennå har en vei å gå.

– Når det gjelder det som nevnes med at «bilen er oppmerksom og styrer selv» er det nok ganske langt frem. Veitrafikkloven tillater per i dag ikke at bilen kjører selv, og fører har alt ansvar. Slik vi har testet teknologien, er den per i dag langt fra god nok til å ta føreransvaret. Det er også sterk tvil blant utviklere og fagmiljøer hvor mulig det er å blande førerløse og førerstyrte biler i samme trafikkbilde.

Fransrud poengterer at NAF jobber for at ordningen som krever helseattest av eldre over 75 år skal revideres.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder