Sjokkrapport fra Forsvaret: Over 40 menn og kvinner oppgir å ha blitt voldtatt det siste året

35 personer som har tjenestegjort i Forsvaret hevder de har blitt tvunget til seksuelle handlinger i løpet av det siste året, viser en ny rapport. Kun to av dem har anmeldt.

 • Ingvild Silseth
 • Andrea Rognstrand
 • Trond Solberg (foto)

Artikkelen er over ett år gammel

Hele 8805 militært ansatte og vernepliktige har svart anonymt på det som er Forsvarets hittil største undersøkelse om mobbing seksuell trakassering.

Tallene som fremgår i den nye rapporten er knusende. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen bekrefter overfor VG at rundt 40 personer har svart at de har hatt sex mot sin vilje.

Ifølge VGs utregninger oppgir 23 kvinner og 20 menn at de har hatt sex uten samtykke i eller utenfor tjenestetid i løpet av de siste 12 månedene. 71 kvinner og 53 menn oppgir at de har blitt forsøkt voldtatt. 35 personer opplyser at de har blitt tvunget til seksuelle handlinger.

Les hele rapporten her!

FORBANNET: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier han er forbannet over trakasseringen som skjer i Forsvaret. Foto: Trond Solberg, VG

– Jeg blir forbannet og ser alvorlig på det som kommer frem i rapporten. Ikke bare er det brudd på norsk lov, det er også brudd på den tilliten og sikkerheten vi skal ha hos personellet vårt. Begge forholdene tilsier at vi må jobbe hardere og bruke andre virkemidler, sier Bruun-Hanssen.

– Kan du ha tillit i stillingen som forsvarssjef når man ser disse resultatene?

– Det mener jeg absolutt. Vi tar disse problemene på alvor, og jobber med å kartlegge hva det vil si å bli utsatt for mobbing og seksuell trakassering. Nettopp for å kunne fokusere på at de tiltakene vi iverksetter skal ha en effekt.

Kun to anmeldelser

Forsvarssjefen sier han er overrasket over alvorlighetsgraden på en del av den seksuelle trakasseringen.

– Tallet er høyere enn jeg hadde trodd, og det skremmer meg litt. At det er nesten like mange menn som kvinner som har blitt tvunget til sex mot sin vilje, overrasker meg også. Men at begge kjønn utsettes for dette, har vi egentlig vært klar over, sier Bruun-Hanssen.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post, på kryptert melding via Signal eller WhatsApp på +4798060744.

Det er flest kvinner under 20 år, 2,7 prosent, som oppgir at noen har hatt samleie med dem uten deres samtykke. Blant kvinner i alderen 20–29 år svarer 2,1 prosent «en til to ganger», mot 0,6 prosent menn i samme alder.

Også kvinner i alderen 30–39 og menn i aldersgruppen 40–49 svarer at de har hatt sex mot sin vilje.

Bruun-Hanssen forteller at kun to av de rundt 40 personene har valgt å anmelde saken.

– Hva skyldes det?

– Det er vanskelig å svare på, da det kan skyldes mange ting. Noen lar være fordi de ikke tror det vil føre frem, eller fordi de føler det er en større belastning å anmelde forholdet enn å leve med det.

– Anser dere disse tilfellene som voldtekter?

– Vi skal være veldig forsiktige med å generalisere, men prinsippet er at dersom du har blitt tvunget til sex uten din vilje så faller det innunder den samme straffebestemmelsen som voldtekt.

Mistenker mørketall

Både menn og kvinner i alle de fem aldersgruppene svarer at noen har forsøkt å ha sex med dem uten deres samtykke, men uten å lykkes.

Kvinner under 20 år og i alderen 20–29 representerer de høyeste tallene, henholdsvis 7,2 og 5,1 prosent, men også tallene blant menn er høye.

Undersøkelsen ble besvart mellom begynnelsen av oktober og slutten av november i fjor, og har en svarprosent på 48 prosent.

– Det er alltid en fare for at enkelttallene hadde vært høyere dersom flere hadde svart. Så lenge ikke alle svarer, vil det være mørketall, sier Bruun-Hanssen.

Gammeldagse holdninger

I vernepliktsundersøkelsen fra 2017 oppga 16 prosent av kvinnene og 1 prosent av mennene at de hadde opplevd seksuell trakassering fra medsoldater og overordnede.

I medarbeiderundersøkelsen fra samme år svarte 5 prosent av kvinnene og 1 prosent av mennene at de månedlig eller oftere ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende på arbeidsplassen.

I den nye undersøkelsen har mange av de ansatte og vernepliktige svart at de har opplevd å bli tvunget til seksuelle handlinger. Menn under 20 og fra 40 år og oppover svarer at de aldri har opplevd dette.

Noen av svarene i rapporten tyder dessuten på at tanken om at kvinner ikke hører til i Forsvaret henger igjen.

På spørsmål om de i løpet av det siste året har fått støtende eller upassende kommentarer om at menn/kvinner ikke passer til å utføre eller ikke burde ha muligheten til å utføre visse typer arbeidsoppgaver, svarer nesten to av fem kvinner ja.

– Hva sier det om hvor langt man har kommet med å integrere kvinner i Forsvaret?

– Det sier at vi ikke har kommet veldig langt.

– Hva vitner tallene om?

– De peker på at Forsvaret over lang tid har vært et mannsdominert miljø. Når vi øker andelen kvinner, endrer vi kulturen. Det skaper en del av disse holdningene. Vi har ikke stilt denne type spørsmål tidligere, så vi vet ikke om det har blitt bedre, verre eller om situasjonen er den samme. Men det er i hvert fall ikke godt nok.

– Ikke bare i Forsvaret

På spørsmål om forsvarssjefen tror det som fremgår i rapporten vil ha innvirkning på rekrutteringen av kvinner fremover, svarer han:

– Jeg håper ikke det. Dette er en utfordring vi tar på alvor, og som vi jobber seriøst med. Vi er åpen om utfordringen slik den ser ut hos oss, men jeg er ikke så sikker på at dette er kun et problem i Forsvaret. Siden det først og fremst er de unge som er mest utsatt, tror jeg dette er et problem som også finnes andre steder i samfunnet.

I rapporten skriver Forsvaret at organisasjonen er avhengig av at personellet har tillit til hverandre og kan samhandle i alle forhold.

– Skal vi kunne slåss sammen, må vi ha tillit til hverandre. Det som fremgår i undersøkelsen er med på å undergrave og ødelegge denne tilliten. Men det er viktig å understreke at selv om vi synes tallene er høye når det gjelder de alvorligste tilfellene, så svarer 99,9 prosent at de ikke har blitt utsatt for seksuell trakassering. Så det er viktig å ikke lage det til et større problem i forhold til tillit enn hva det er, men ethvert tilfelle er ett for mye.

SKAL FORTSETTE: Den nye undersøkelsen skal gjennomføres hvert andre år. Foto: Trond Solberg / VG

Nulltoleranse

Medarbeiderundersøkelsen og vernepliktsundersøkelsen har de siste ti årene blitt brukt for å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i Forsvaret. Her har det blitt stilt to spørsmål knyttet til temaet. Forsvaret har lenge hatt et ønske om å kartlegge områdene grundigere.

– Vi har gjort en rekke tiltak for å forsøke å få bukt med dette problemet, men siden tallet har vært nok så stabilt fra år til år, fikk vi et inntrykk av at tiltakene ikke hadde tilstrekkelig effekt. Vi fikk heller ikke inn noen metoo-saker, og dette sammenlagt ga grunnlaget for å gå mer i dybden på problemet.

I den nye undersøkelsen har ansatte svart på hele 30 spørsmål, som omhandler alt fra upassende garderobeprat til straffbare forhold.

Samme antall spørsmål har også blitt spurt knyttet til mobbing.

– Spørsmålene er gradert fra det vi oppfatter å være det minst alvorlige til det mest alvorlige. Ved å stille så mange spørsmål får vi en langt bedre nyansert beskrivelse av hvordan problemet er. Når noen svarer at de ja på et spørsmål om de har blitt utsatt for seksuell trakassering, får du ikke vite hva det betyr. Er det krenkende språkbruk, eller er det uønsket seksuell aktivitet? Det bildet har vi ikke hatt før, og det bildet ville vi ha, sier Bruun-Hanssen.

– Er det trygt å jobbe i Forsvaret i dag?

– Ja, det vil jeg si. Resultatene er fortsatt lavere enn det som SSB har samlet inn av statistikk for samfunnet for øvrig.

– Hvordan vil du beskrive kulturen når det kommer til mobbing og seksuell trakassering?

– Resultatene forteller at det stort sett jobbes godt med dette. Men selv om vi på de fleste områder mener det er lite av mobbing og seksuell trakassering, så er det likevel for mye. Vi har nulltoleranse for dette.

Skal gjennomføres annethvert år

På bakgrunn av det som kom frem i undersøkelsen, satt Forsvarsstaben ned en arbeidsgruppe som har foreslått tiltak for å forebygge og følge opp på en bedre måte enn i dag. Ni tiltak skal gjennomføres den nærmeste tiden, mens andre skal iverksettes på kort og lang sikt.

Den nye undersøkelsen skal etter planen gjennomføres annethvert år.

– Den gir oss et annet og mer detaljrikt bilde over hva seksuell trakassering og mobbing er, enn hva de tidligere undersøkelsene har gjort. Vi vil derfor fortsette med denne, for å se om de nye tiltakene har ønsket effekt. Målet er å få ned tallene, så til syvende og sist er det effekten som teller, sier Bruun-Hanssen.

Les også

 1. Forsvaret tause om likestillingstiltak etter knusende rapport

  I sommer fikk Forsvaret forelagt en knusende rapport om sitt likestillingsarbeid.
 2. Forventer strengere regler mot seksuell trakassering i Forsvaret

  Flere trakasseringssaker fra Forsvaret er rullet opp i løpet av vinteren.
 3. Forsvarskvinner forteller om trakassering

  Da metoo-historiene kom fram i ulike deler av samfunnet for et år siden, var det stille fra kvinnene i Forsvaret.
 4. Råd til kvinner i førstegangstjenesten: – Ikke gå med den trangeste uniformen

  Thea Engvik (19) skulle registrere seg i førstegangstjenesten. Da fikk hun råd om å «ikke gå med den trangeste…

Mer om

 1. Seksuell trakassering
 2. Mobbing
 3. Likestilling
 4. Forsvaret

Flere artikler

 1. Bakke-Jensen om fersk forsvarsrapport: – Veldig trist

 2. Forsvarets trakasseringsundersøkelse: Flest oppgir overgrep i Hæren

 3. 8 av 10 kvinner i førstegangstjeneste sier de har blitt sex-trakassert

 4. Rapport: Over 40 voldtatt i Forsvaret det siste året

 5. Stor undersøkelse avdekker mobbeproblem i Forsvaret: To av ti har opplevd plagsom erting

 6. Tidligere forsvarsministre om sjokktallene fra Forsvaret: – Uakseptabelt

Fra andre aviser

 1. Forsvarssjefen oppfordrer alle som utsettes for overgrep, til å anmelde forholdene

  Fædrelandsvennen
 2. Forsvarssjefen oppfordrer de som er utsatt for overgrep, til å anmelde

  Aftenposten
 3. Over 40 i forsvaret sier de har blitt voldtatt det siste året

  Bergens Tidende
 4. BT mener: – Skal han få bukt med voldtekter og trakassering, må forsvarssjefen innse at Forsvaret kan ha et kulturproblem.

  Bergens Tidende
 5. Et av fire utsatt for seksuell trakassering. - Helt forferdelig, synes studenter.

  Bergens Tidende
 6. 12 prosent av UiB-ansatte er blitt mobbet eller trakassert det siste året

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder