NEKTER STRAFFSKYLD: Her er det to tiltalte mennene, Eirik Vad (t.v.) og Marius Groth. Begge stiller seg uforstående til anklagene om drap og drapsforsøk, men erkjenner bedragerier.
NEKTER STRAFFSKYLD: Her er det to tiltalte mennene, Eirik Vad (t.v.) og Marius Groth. Begge stiller seg uforstående til anklagene om drap og drapsforsøk, men erkjenner bedragerier. FOTO: PRIVAT/NILS BJÅLAND

Rapport om drapstiltalte: Høy risiko for mer vold

INNENRIKS

Rettspsykiatere har slått fast at det er en høy risiko for at de to drapstiltalte mennene Eirik Vad (36) og Marius Groth (35) begår nye voldshandlinger.

Publisert: Oppdatert: 15.05.18 08:24

I tillegg mener psykiaterne at en tidsbestemt fengselsstraff ikke vil gi et tilstrekkelig samfunnsvern, ifølge VGs opplysninger.

I fjor høst ble de to mennene blant annet tiltalt for drap, drapsforsøk, ransforsøk og bedragerier – alt innenfor en periode på 2-3 måneder om vinteren 2015.

Begge stiller seg uforstående til anklagene og nekter straffskyld for drap og drapsforsøk.

I dag starter straffesaken i Oslo tingrett – og det er allerede varslet at påtalemyndigheten vil legge ned påstand om forvaringsstraff, i samråd med Riksadvokaten.

Minstetiden og tidsrammen for straffen vil vurderes av statsadvokaten, på bakgrunn av hva som kommer frem under hovedforhandlingen.

Diagnoser

Årsaken til at påstanden om straff er vurdert på et så tidlig tidspunkt, skyldes alvorligheten i saken og en rapport som rettspsykiatere har utarbeidet etter samtaler med de to tiltalte mennene.

I denne rapporten konkluderte rettspsykiaterne med ulike diagnoser, ifølge VGs opplysninger:

Marius Groth: Dyssosial personlighetsforstyrrelse med trekk av narsissisme.

Eirik Vad: Narsissistisk personlighetsforstyrrelse og dyssosial personlighetsforstyrrelse.

– Unormal sosial atferd

Den erfarne psykiateren Henning Værøy forklarer overfor VG at «dyssosial personlighetsforstyrrelse» er et begrep som benyttes for personer som har en sosial atferd som skiller seg fra atferden til normalbefolkningen.

– Først og fremst gjennom at de bråker og at de er voldelige, ukritiske og hensynsløse. Atferden kan være forbundet med alkohol, men den behøver ikke å være det. Den kan være fremprovosert, men også uprovosert, sier Værøy.

Psykiateren forklarer videre at mennesker med denne diagnosen ikke bryr seg om sosiale normer og hvordan andre ser på dem.

– De narsissistiske er vel vitende om det de gjør, fordi de skjønner at det er feil. Men det er noe med at de fanges av følelsen av makt og mener at de er naturlig priviligerte til det å være sjef, sier han, og forklarer at disse momentene er klassiske i narsissismen.

– Den er også kjennetegnet med at de er sårbare for krenkelser, og at de har seg selv opphøyet i en rolle som sjef eller leder. Disse personene kan ha tanker om å være uovervinnelige, og de kan garantert ha tanker om å være farlige – og kan bruker det som pressmiddel gjennom trusler.

– Denne type mennesker går, folkelig sagt, «over lik» for å få det som de vil, sier psykiateren.

– Kombinasjonen av dyssosial atferd og narsissistisk tankegang blir en person som ikke ser trusler og vold som et hinder for å få det de vil, sier psykiateren.

Groths forsvarer, advokat Øystein Storrvik, ønsker ikke å kommentere detaljer i straffesaken så tett opp til hovedforhandlingen.

– Men det presiseres at han nekter straffskyld for både drap og drapsforsøk, sier Storrvik til VG.

Vads forsvarer, Kaja de Vibe Malling, ønsker heller ikke å kommentere detaljer i straffesaken så tett opp til hovedforhandling.

– Han erkjenner ikke straffskyld for drap og drapsforsøk, men han erkjenner straffskyld for bedrageriene. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken, Malling, til VG.

Her kan du lese mer om