ARBEIDERVENNLIG: KrFs stortingsepresentant, Steinar Reiten, sier det er viktig å styrke fagbevegelsen i Norge. Foto: Frode Hansen

KrF sikrer flertall for å begrense innleie

KrF blir med og sikrer flertall for å begrense innleie i alle bransjer i Norge.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det bekrefter KrFs talsperson, Steinar Reiten, overfor VG.

– Vi vil i forbindelse med behandlingen av arbeidsmiljøloven avgrense handlingsrommet slik at det bare er virksomheter som er bundet av

les også

Nå angriper Ap innleie i alle bransjer

tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, som kan avtale tidsbegrenset innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak i Norge. Det er behandlet i stortingsgruppen og er vårt standpunkt når saken avgis fra Stortingets arbeids- og sosialkomite tirsdag, sier Reiten.

– Pool av fast ansatte

Det betyr at KrF sikrer flertall med de rødgrønne for det omstridte forslaget som regjeringen og NHO er imot. Det betyr at det er de store arbeidstakerorganisasjonene det gjelder, fordi det er de som har innstillingsrett til Arbeidsretten.

– Vi går også inn for at bemanningsbyråene skal ha faste ansatte, sier Reiten.

– De får ikke leie ut til vikariater?

– Jo, men det må skje fra en pool av fast ansatte.

Saksordfører for behandlingen på Stortinget, Per Olaf Lundteigen (Sp), kaller det en stor seier.

– Dette er en stor seier som vil bidra med større ryddighet i norsk arbeidsliv. Bemanningsbyråene kan ikke lenger ha fast ansatte uten lønn mellom oppdrag. Vi har jobbet vel og lenge med dette og det er svært gledelig at KrF ser at et velorganisert arbeidsliv er en forutsetning for et trygt familieliv. I fremtiden må bemanningsbransjen bruke fast ansatte, som de leier ut.

les også

Godt grep mot svart vaskehjelp

– Bare fast ansatte?

– Ja. De kan selvsagt også formidle folk, altså drive privat arbeidsformidling.

– Hva blir konsekvensene?

– Det betyr at det bare er bedrifter som har tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, som kan bruke slik tidsbegrenset innleie gjennom bemanningsforetak. Vi regner med at eksempelvis Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund vil sørge for ryddigere innleieforhold i fiskeindustrien i fremtiden. Det skal i fremtiden ikke være lovlig bare å ha en liten ledelse og så leie inn staben.

– Ikke forbud

Han sier den nye loven skal iverksettes fra 1. januar 2019.

– Bemanningsbransjen skal bare ha fast ansatte og bedriftene som skal leie inn skal ha tariffavtale. Det eneste andre bedrifter kan gjøre, er å ta arbeidstopper eller vikariater. Dessuten plikter innleier i fremtiden å oppgi at det dreier seg om vikarer, sier Lundteigen.

les også

Slik skal arbeidsministeren stanse uønsket innleie

Reiten sier dette om rammen for de nye reglene:

– Det er ikke snakk om å innføre et forbud mot å bruke innleid arbeidskraft, men et krav om at bedriften må forholde seg til de største fagforbundene i Norge.

– To hovedgrunner

– Hvorfor går dere inn for disse løsningene?

– Det er to hovedgrunner til det. Det første er at det er et viktig familiepolitiske virkemiddel: Vi ønsker å sikre at norske familier skal sikres rett til sikker inntekt.

– Det andre er at vi mener det å være organisert er viktig.

– Dette vil kunne bidra til at flere organiserer seg i LO og de andre arbeidstakerorganisasjonene?

les også

Jensen: Jobbtall viser skivebom fra Ap

– Ja. Fagbevegelsen i Norge er veldig viktig for å sikre ryddighet og seriøse rammevilkår. Vi er bekymret over at organisasjonsgraden faller og nå er under 50 prosent. LO kan fremstå som en mastodont, men vi mener arbeidstakerorganisasjonene er viktige. KrF skiller seg litt ut fra de andre borgerlige partiene: Vi anerkjenner fagbevegelsens viktige rolle i et velfungerende arbeidsmarked og ønsker å styrke det organiserte arbeidslivet.

– Hva vil dere forslag bety i praksis?

– I praksis betyr det avtale med fagforbund med mer enn 10 000 medlemmer. Slik ønsker vi å få til mer ryddighet.

– Hvorfor er det behov for dette i alle bransjer?

les også

Trenger faste jobber i byggebransjen

– I utgangspunktet var det i bygg og anlegg at uønsket innleie ble et problem, men vi ser nå i stadig flere bransjer at problemet sprer seg, blant annet innen utelivsbransjen og renhold. Vi mener det er riktig å reagerer nå, før det sprer seg til stadig flere bransjer.

– Utredes

Reiten sier de ikke vil støtte forslaget om at Arbeidstilsynet skal få økt kontrollmyndighet allerede nå for å sikre at de nye endringene blir overholdt.

– Der er vi enige med regjeringen om at det først bør utredes, og så vil vi ha saken til Stortinget for avgjørelse.

Sterkt kritisk

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er sterkt kritisk.

– Det er beklagelig at Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet får et flertall på Stortinget med seg på å gjøre det vanskeligere for bedriftene her i landet. Dette kan føre til tap av arbeidsplasser – og særlig i de små og mellomstore bedriftene i distriktene. Jeg registrerer at næringslivet selv advarer sterkt mot Aps forslag, og jeg hadde håpet at KrF ikke ville bli med på et opplegg som bedriftene selv mener setter arbeidsplasser i fare, sier hun og fortsetter:

les også

Gerhardsen: – LO har sovet i timen

Hun sier de vet at innleie først og fremst er et problem i bygg- og anleggsbransjen i Oslo og Akershus.

– Kun om lag 1,5 prosent av alle årsverk utføres av innleide fra bemanningsforetak.

Også arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO er kritisk:

– KrFs standpunkt vil føre til at bemanningsselskaper ikke lengre kan fungere som inngangsport til arbeidslivet. De som strever med å få en fot innenfor, vil i større grad stå i fare for å bli skjøvet over på NAV. Uten mulighet for bemanningsbyråene til å kunne ansette midlertidig, vil de nå måtte knytte til seg færre folk da de til enhver tid må sikre at de ansatte kan sysselsettes, sier Melsom.

– Konsekvensene vil være at bedriftene selv må ansette midlertidig. Ikke bare er dette plunder og heft for bedrifter, men det betyr også at de ansatte selv vil måtte søke etter arbeidsgivere for hvert enkelt oppdrag, fremfor å være tilknyttet et bemanningsselskap som kan gjøre denne jobben for dem. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder