Ny norsk studie om innvandrere: Dobbel infarktrisiko

Flere grupper av innvandrere har mer enn dobbelt så stor risiko for å rammes av hjerteinfarkt sammenlignet med etniske nordmenn.

Dette kommer frem i en ny og omfattende studie som inkluderer 2,5 millioner nordmenn mellom 35 og 64 år, foretatt av forskere tilknyttet Folkehelseinstituttet.