FIKK RÅD: Politiet trengte juridisk bistand etter at en ny varslingssak kom på bordet i fjor høst.  Det kostet over en kvart million kroner.
FIKK RÅD: Politiet trengte juridisk bistand etter at en ny varslingssak kom på bordet i fjor høst. Det kostet over en kvart million kroner. Foto: Hallgeir Vågenes

Leide inn tidligere politimester: Politiet i Bergen betalte over en kvart million for råd i varslersak

INNENRIKS

Politiledelsen i Bergen engasjerte advokat og tidligere politimester Einar Drægebø da de trengte bistand for å håndtere en varslersak. Regningen kom på 267.843 kroner.

Publisert:

9. november i fjor varslet en erfaren etterforsker om manglende etterforskning av menneskehandelsaker i Vest politidistrikt. Vel fire måneder senere ble han flyttet til en annen avdeling, mot sin vilje.

Politimannen mener at han er utsatt for gjengjeldelse og truer arbeidsgiveren med rettssak dersom han ikke får jobben tilbake.

Nestleder i Politiets Fellesforbund i Hordaland, Ørjan Hjortland, sier at de stiller seg uforstående til ledelsens forklaring om at advokaten ble leid inn for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og å ivareta de berørtes rettigheter.

– Vi kan ikke se eller forstå hva som er gjort for å sikre varslerens rettigheter. Verken varsleren, tillitsvalgte eller vernetjenesten har så langt vi kjenner til blitt kontaktet av advokaten.

Hjortland sier at de i utgangspunktet er positive til at arbeidsgiveren til tider har behov for å leie inn ekstern bistand.

– Men vi reagerer sterkt på den manglende åpenheten og prosessen som vi opplever i denne saken, sier han.

Hjortland vil ikke kommentere prisen på advokatoppdraget, men sier at de er «overrasket over beløpets størrelse».

Han mener salæret kan tyde på at advokat Drægebø har hatt et mer omfattende engasjement enn fagforeningen har fått opplyst.

– Sett i lys av at vi ikke får innsyn i dokumentasjon, eller advokatens arbeid og det faktum at han aldri har kontaktet varsleren, tillitsvalgte eller vernetjenesten, gjør dette oss betenkt.

Varslerens advokat Birthe Eriksen er også kritisk til prosessen.

– Dette viser jo at oppdraget til Drægebø har vært omfattende. Det blir da enda mer påfallende at han kun har hatt kontakt med arbeidsgiver. Vi har ikke en gang hatt kjennskap til oppdraget hans før i ettertid. Alt vi sitter igjen med er flere spørsmål, som vi ikke får svar på, sier Eriksen.

VG har fått innsyn i deler av korrespondansen mellom Vest politidistrikt og advokat Einar Drægebø, samt fakturaen fra advokatfirmaet der Drægebø jobbet da han arbeidet med å bistå politiet i vinter.

Korrespondansen viser at saken ble behandlet på øverste nivå i politidistriktet. 1. februar i år hadde Drægebø et møte med politimester Kaare Songstad, visepolitimester Ida Melbo Øystese og leder for HR og HMS i politidistriktet, Linda Endresen Birkeland, fremgår det av et brev fra advokaten.

Informasjonsdirektør Arne Lutro i Vest politidistrikt skriver i en e-post til VG at Drægebø ble hentet inn for å bistå Vest politidistrikt med å utarbeide et svar til varslers advokat, samt å gi arbeidsrettslige råd til arbeidsgiver i forbindelse med oppfølging av varsler.

– For å ivareta våre plikter som arbeidsgiver på en korrekt måte ble det besluttet å leie inn juridisk kompetanse i denne saken. Drægebø hadde et oppdrag for arbeidsgiver, ikke et ansvar for behandling av varselet, skriver Lutro.

På spørsmål om det er riktig at varslerens fagforening ikke har fått innsyn i saken, og heller ikke i advokatens arbeid, svarer informasjonsdirektøren:

– Vest politidistrikt har hatt dialog med Politiets Fellesforbund i saken og gitt dem informasjon underveis. Dersom det er misnøye med dialogen som har vært, vil vi følge dette opp med PF direkte, ikke gjennom media.

– Har Drægebø hatt et mer omfattende engasjement enn PF har fått opplyst?

– Nei. Drægebøs oppdrag kommer tydelig frem i ordrebekreftelsen og det er dette han har levert på.

– Hjortland sier at de er overrasket over prisen på oppdraget. Ble Vest politidistrikt overrasket over beløpets størrelse da fakturaen kom?

– Til dette har vi ingen kommentar, sier Lutro.

Einar Drægebø opplyser i en e-post at han av hensyn til taushetsplikten er avskåret fra å kommentere oppdraget

Her kan du lese mer om